خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت هتل

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M785

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ : تأثیر عملکرد ویژگی های (شهرت) هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

عنوان انگلیسی:

The effects of hotel attribute performance on electronic word-of-mouth (eWOM) behaviors

چکیده

ما رفتار بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی را به عنوان سازه چند بعدی مورد بررسی قرار داده و به بازبینی پیش بینی کننده های چشمگیر برای هر رفتار فردی بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی ، با تاکید بر عملکرد ویژگی های (شهرت) هتل می پردازیم. نتایج نشان می دهند که “عملکرد ویژگی های هتل، تجربه بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی قبلی، و راحتی پلت فرم”،  محرک های رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی می باشند. اولویت جمعیت شناسی و محل سکونت بر رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تاثیر نمی گذارند. انگیزه های اقتصادی همچنین هیچ تاثیری بر رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی ندارند، که همین موضوع نشان می دهد که تجربه ی خوب قابل خرید نمی باشد. عملکرد ویژگی های اصلی منجر به بهبود فعالیت های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی می گردد، اما عملکرد ویژگی های تسهیل کننده تنها به تحسین بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی کمک می نماید.

کلمات کلیدی: “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”، ویژگی های هتل، عملکرد، رفتار ها

مقدمه

با توجه به ماهیت ناپایدار و تجربی خدمات، مصرف کنندگان به دنبال اطلاعات مازاد جهت کاهش عدم قطعیت و پیچیدگی موجود در تصمیم گیری خرید هستند (لیتوین  و همکاران،۲۰۰۸). بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی به منبع اصلی اطلاعات تبدیل می گردد به دلیل (۱) حجم ارتقا یافته، (۲) پراکندگی، (۳) پایداری و قابل مشاهده بودن، (۴) ناشناس بودن و فریب، (۵) چشمگیر بودن ارزش، و (۶) مشارکت اجتماعی (کینگ  و همکاران،۲۰۱۴). سرا کانتالوپس  و سالوی  (۲۰۱۴) مرور گسترده ای را در خصوص ادبیات “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” انجام داده و آن را به دو دسته تحقیق طبقه بندی می نمایند: با این حال، ادبیات موجود به شدت به تاثیرات “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” توجه دارد. کینگ و همکاران (۲۰۱۴:۱۷۲) خواهان مطالعاتی در خصوص “شناسایی پیشینه های متعدد مرور رفتار” جهت توسعه استراتژی های قابل اجرای “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” می باشند. به خصوص، سرا کانتالوپس و سالوی (۲۰۱۴) اشاره می نمایند که تنها برخی مطالعات به عواملی توجه دارند که منجر به رفتار های “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” در کسب و کار هتل می شوند.

Abstract

We treated electronic word-of-mouth (eWOM) behavior as a multidimensional construct and investigated the salient predictors for each individual eWOM behavior in this study, with an emphasis on hotel attribute performance. The results show that hotel attribute performance, previous eWOM experience, and platform convenience are the drivers of eWOM behaviors in general. Demographics and lodging preference do not affect eWOM behaviors. Economic incentives also have no effect on eWOM behaviors, which suggests that good reviews cannot be bought. The performance of core attributes can improve eWOM activities and eWOM praise, but the performance of facilitating attributes helps only with eWOM praise.

Keywords eWOM,Hotel attributes,Performance,Behaviors

Introduction

Due to the intangibility and experiential nature of services, consumers seek additional information to reduce the uncertainty and complexity involved in making a purchase decision (Litvin et al., 2008). Electronic word-of-mouth (eWOM) has become a major source of information because of its (1) enhanced volume, (2) dispersion, (3) persistence and observability, (4) anonymity and deception, (5) salience of valence, and (6) community engagement (King et al., 2014). Serra Cantallops and Salvi (2014) conducted an extensive review of the eWOM literature and categorized it into two lines of research: antecedents of eWOM and influences of eWOM. However, the extant literature focuses heavily on the influences of eWOM. King et al. (2014: 172) called for studies to “uncover various antecedents of review-writing behavior” to develop feasible eWOM strategies. Specifically, Serra Cantallops and Salvi (2014) pointed out that only a few studies concentrate on factors that lead to eWOM behaviors in the hotel business.