اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی سبک‌های رهبری در سازمان‌های دولتی: تحلیلی بر ادراک کارکنان دولتی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1412

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله: Public Organization Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :ارزیابی سبک‌های رهبری در سازمان‌های دولتی: تحلیلی بر ادراک کارکنان دولتی

عنوان کامل انگلیسی:

Assessment of the Leadership Styles in Public Organizations: an Analysis of Public Employees Perception

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

کارکنان دولتی چگونه رهبران سازمان های دولتی را ارزیابی می کنند؟ ادبیات مرتبط با سازمان های دولتی از چارچوب رهبری تحول آفرین برای تحلیل سبک های رهبری و تأثیر آن بر سازمان دولتی استفاده کرده اند. با این حال، مطالعات اندکی در مورد ارزیابی سبک های رهبری در سازمان های دولتی و به طور خاص ارزیابی انجام شده توسط کارکنان دولتی موجود می باشد. این مقاله با هدف پر کردن شکاف موجود در ادبیات به تجزیه و تحلیل عواملی می پردازد که نحوه ارزیابی کارکنان از سبک‌های رهبری را در زمینه سازمان‌های دولتی، از طریق تحلیل نظرسنجی های FEV که در سال ۲۰۱۸ انجام شده اند، توضیح می‌دهند.

کلیدواژه ها رهبری تحول آفرین · سازمان های دولتی · سلسله مراتب · ادراک کارکنان دولتی

مقدمه

کارکنان دولتی چگونه رهبران سازمان های دولتی را ارزیابی می کنند؟ چه عواملی می تواند ارزیابی بهتر رهبران در سازمان های دولتی را تبیین کنند؟ رهبری یکی از متداول ترین موضوعات مورد بحث در تئوری سازمانی و رفتار سازمانی بوده است. ادبیات موجود، جنبه های مختلف رهبری مانند رفتار کارآمد رهبر (بانکس و همکاران، ۲۰۱۸؛ هملین و ویتفورد، ۲۰۲۰؛ وانگ و همکاران، ۲۰۱۹؛ یوکل، ۲۰۱۲)، مکانیسم های اثرگذاری استفاده شده توسط رهبر (کرتیس). ، ۲۰۱۸؛ کیندارتو و همکاران، ۲۰۲۰)، رویکرد اجتماعی-رابطه ای رهبر (اوسپینا و فولدی، ۲۰۱۰؛ ویویر و سانچز-بتانکور، ۲۰۲۰؛ رابینسون و همکاران، ۲۰۲۰؛ کولپاکوف و بویر، ۲۰۲۱) ،تأثیر رهبری بر عملکرد، انگیزه و نگرش ها و رفتارهای کارکنان (جاوید و همکاران، ۲۰۱۹؛ ژانگ و همکاران، ۲۰۲۰)، نوآوری (هو و همکاران، ۲۰۱۹؛ ویالوز و هچانوا، ۲۰۱۹) و رفتارهای اجتماعی (گیلبرت و بسران، ۲۰۱۹) ؛ لی و بائو، ۲۰۲۰) را آنالیز کرده است. با این حال، یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی، بررسی سبک رهبری و تأثیر آن بر جنبه های مختلف سازمان ها بوده است…

بحث و نتیجه گیری

عواملی که می تواند تبیین کنند که چرا کارکنان دولتی رهبران خود را به طور مثبت ارزیابی می کنند، نیاز به تحقیقات بیشتری دارند. به طور خاص، نیاز به پژوهش هایی می باشد که به بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت کارکنان از رهبران خود ، می پردازند. برای کمک به ادبیات، این تحقیق نتایج حاصل از نظرسنجی FEV که در سازمان‌های دولتی در سال ۲۰۱۸ انجام شد، تجزیه و تحلیل کرد. استنباط های مهمی از نتایج این تحقیق به دست آمده است…

Abstract

How do public employees evaluate leaders in public organizations? Public Organization literature has applied the Transformational Leadership framework to analyze the styles of leadership and its impact on public organization. However, few studies have been conducted regarding the evaluation of the styles of leadership in public organizations, and specifically, the evaluation carried out by the public employees. The purpose of this paper is to fill the gap in the literature, analyzing the factors that explain how employees evaluate leadership styles in the context of public organizations, through the analysis of Federal Employment View (FEV) survey applied in 2018.

Keywords: Transformational leadership · Public organizations · Hierarchy · Public employees perception

۱.Introduction

How do public employees evaluate leaders in public organizations? What factors could explain a better evaluation of the leaders in public organizations? Leadership has been one of the most salient issues in organizational theory and organizational behavior. Literature has analyzed different aspect of leadership such as the effective behavior of the leader (Banks et al., 2018; Hamlin & Whitford, 2020; Wang et al., 2019; Yukl, 2012), mechanisms of influence used by the leader (Curtis, 2018; Kindarto et al., 2020), the socio-relational approach of the leadership (Ospina & Foldy, 2010; Vivier & Sanchez-Betancourt, 2020; Robinson et al.,2020; Kolpakov & Boyer, 2021), the impact of leadership on performance, motivation and employee’s attitudes and behaviors (Javed et al., 2019; Zhang et al., 2020) innovation (Hou et al., 2019; Villaluz & Hechanova, 2019) and prosocial behaviors (Gilbert & Basran, 2019; Li & Bao, 2020). However, one of the most important research agenda has been the study of the style of leadership and its impact on different aspects of the organizations…

Discussion and Conclusion

Factors that could explain why public employees evaluate positively their leaders required further research. Specifically, researches need to explore the relationship between leadership style and the satisfaction of the employees with their leaders. To contribute to literature, this research analyzed the results in the FEV survey applied in public agencies in 2018. Some important conclusions emerge from the results of this research…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ۲۰۲۳ مدیریت

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد مدیریت دولتی

مقاله ۲۰۲۳ در مورد رفتار سازمانی

مقاله ۲۰۲۳ در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله ۲۰۲۳ در مورد سبک های رهبری

مقاله ۲۰۲۳ در مورد مدیریت تحول

دانلود مقاله ISI