اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M977

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Computers in Human Behavior

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۳۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  ارزیابی موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی: یک مطالعه تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

Evaluating E-learning systems success: An empirical study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

یادگیری الکترونیکی ، به عنوان پیامد مستقیم ادغام فناوری و آموزش ، به صورت یک رسانه قدرتمند یادگیری به ویژه با استفاده از فناوری های اینترنت پدیدار شده است. اهمیت انکارناپذیر یادگیری الکترونیکی در آموزش منجر به رشد گسترده تعداد دوره های آموزش الکترونیکی و سیستم های ارائه انواع مختلف خدمات می شود. بنابراین ، ارزیابی سیستمهای یادگیری الکترونیکی برای اطمینان از ارائه موفقیت آمیز ، استفاده کارآمد و تأثیرات مثبت بر یادگیرندگان بسیار مهم است. بر اساس مرور کلی ادبیات ، یک مدل جامع که یک تصویر جامع ارائه می دهد، ایجاد شده است و سطوح مختلف موفقیت مرتبط با طیف گسترده ای از عوامل تعیین کننده موفقیت را مشخص می کند. از طریق بررسی مدل با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۵۶۳ دانشجویی که از  سیستم های یادگیری الکترونیکی در یکی از دانشگاه های انگلستان استفاده می کردند با روش حداقل مربعات جزئی – مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM)، این مدل از نظر تجربی اعتبار سنجی شد. عوامل تعیین کننده میزان رضایت درک شده از آموزش الکترونیکی عبارتند از: کیفیت سیستم فنی ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت خدمات ، کیفیت سیستم پشتیبانی ، کیفیت یاد گیرنده ، کیفیت یاد دهنده و سودمندی درک شده ، که در مجموع ۷۱.۴٪ از واریانس رضایت درک شده را تبیین می کنند. کیفیت سیستم فنی ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم پشتیبانی ، کیفیت یاد گیرنده و کیفیت یاد دهنده ، عوامل موثر بر سودمندی درک شده  می باشند که ۵۴.۲ درصد از واریانس سودمندی درک شده را تبیین می کنند. چهار سازه تاثیرگذار بر استفاده از یادگیری الکترونیکی ، یعنی کیفیت سیستم آموزشی ، کیفیت سیستم پشتیبانی ، کیفیت یاد گیرنده و سودمندی درک شده بودند ، که مجموع آنها ۳۴.۱ درصد  از واریانس را به خود اختصاص می دهند. در نهایت ، ۷/۶۴ درصد از واریانس مزایای یادگیری الکترونیکی با سودمندی درک شده ، رضایت درک شده و کاربرد تبیین شده است.

واژه‌های کلیدی: یادگیری الکترونیکی ، موفقیت در یادگیری الکترونیکی ، ارزیابی یادگیری الکترونیکی ، سیستم های اطلاعاتی دلون و مکلین ، مدل موفقیت ، مدل پذیرش فناوری (TAM) ، رضایت از یادگیری الکترونیکی

۱.مقدمه

توسعه فناوری اطلاعات (IT) باعث ایجاد انگیزه در زمینه های مختلف از جمله امور مالی ، تجارت ، بهداشت ، و آموزش شده است. به همین دلیل آموزش به سرعت رشد کرده و پذیرش یادگیری الکترونیکی را تحریک می کند ، که پیامد مستقیم ادغام آموزش و فناوری است و به عنوان یک رسانه قدرتمند برای یادگیری شناخته می شود (الفرایهات ، جوی ، و سینکلیر ، ۲۰۱۷ ). آموزش الکترونیکی به عنوان جریان اصلی در بخش آموزش تبدیل شده و در آموزش عالی به صورت انبوه بکار گرفته شده است. به گفته دالستروم ، بروکس ، و بیچسل (۲۰۱۴) ، ۹۹٪ از موسسات دارای سیستم های مدیریت یادگیری (LMSها) هستند ، و ۸۵٪ از این سیستم ها استفاده کرده اند ، و در انگلیس ۹۵٪ از مؤسسات آموزش عالی برای پشتیبانی از خدمات آموزشی خود LMSها را اتخاذ کرده اند (مک گیل و کلوباس ، ۲۰۰۹) …

۸.محدودیت ها و پیشنهاداتی برای مطالعات آتی

اگرچه پاسخ دهندگان این نظرسنجی دانشجویانی با پیشینه ، فرهنگ و کشورهای مختلف بودند که در یکی از دانشگاه های انگلستان حضور داشتند ، اما در صورت بررسی دانشگاه های مختلف در انگلستان ، اعتبار و روایی این پژوهش بهبود می یابد. همچنین مطالعات آتی می توانند به بررسی دانشگاه های کشورهای در حال توسعه بپردازند …

Abstract

E-learning, as a direct result of the integration of technology and education, has emerged as a powerful medium of learning particularly using Internet technologies. The undeniable significance of e-learning in education has led to a massive growth in the number of e-learning courses and systems offering different types of services. Thus, evaluation of e-learning -systems is vital to ensure successful delivery, effective use, and positive impacts on learners. Based on an intensive review of the literature, a comprehensive model has been developed which provides a holistic picture and identifies different levels of success related to a broad range of success determinants. The model has been empirically validated by fitting the model to data collected from 563 students engaged with an e-learning system in one of the UK universities through a quantitative method of Partial Least Squares – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). The determinants of e-learning perceived satisfaction are technical system quality, information quality, service quality, support system quality, learner quality, instructor quality, and perceived usefulness, which together explain 71.4% of the variance of perceived satisfaction. The drivers of perceived usefulness are technical system quality, information quality, support system quality, learner quality, and instructor quality, and these explain 54.2% of the variance of perceived usefulness. Four constructs were found to be the determinants of e-learning use, namely educational system quality, support system quality, learner quality, and perceived usefulness, and together they account for 34.1%. Finally, 64.7% of the variance of e-learning benefits was explained by perceived usefulness, perceived satisfaction, and use.

Keywords: E-Learning, E-learning success, E-learning evaluation ,DeLone and McLean information systems, success model, TAM,E-learning satisfaction

۱.Introduction

The development of Information Technology (IT) has motivated improvements in various fields such as finance, business, health, and education. As a result, education has grown rapidly and stimulated the adoption of e-learning, which is a direct result of the integration of education and technology and is deemed to be a powerful medium for learning (Al-Fraihat, Joy, & Sinclair, 2017). E-learning has become mainstream in the education sector and has been massively adopted in higher education. According to Dahlstrom, Brooks, and Bichsel (2014), p. 99% of institutions have Learning Management Systems (LMSs) in place, and 85% of them have been utilized, and in the UK, 95% of higher education institutes have adopted LMSs to support their educational services (McGill & Klobas, 2009)…

۸.Limitations and recommendations for future studies

Although respondents of the survey were students from different background, cultures, and countries, attending one of the UK universities, the validity and reliability of the model would improve if different universities within the UK were surveyed. A future study would also consider extending the investigation to universities in developing countries…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت آموزشی