اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن

این مقاله کنفرانسی  به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می ب

کد محصول: H750

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام کنفرانس:   Integrated Science in Digital Age 2020

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن

عنوان کامل انگلیسی:

The Main Approaches to Assessing Efficiency of Tax Administration and Control in the Context of Digitalization

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

موضوع این مطالعه ،  توسعه مدیریت امور مالیاتی و کنترل مالیاتی است. توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای اطلاعات مطالبات جدیدی را در مورد کنترل امور مالیاتی و روش های ارزیابی آن ایجاد کرده است. در همین این راستا، این مقاله روندهای جهانی در توسعه اداره امور مالیاتی را برجسته کرده و اصول ایجاد یک سیستم مؤثر برای اداره و کنترل امور مالیاتی را تعیین می کند. این مقاله ماهیت رویکردهای ریسک محور در انجام اقدامات کنترلی را نشان داده، عناصر کلیدی مدل کنترل و نظارت ریسک محور مقامات امور مالیاتی را برجسته کرده و سیستم های اطلاعاتی روسیه را معرفی می کند. نویسندگان بیان می کنند که لازم است روش ارزیابی اثربخشی کنترل امور مالیاتی به عنوان یک وظیفه علمی و عملی مهم برای توسعه سیاست مالی دولت بهبود یابد. همچنین یک تحلیل تطبیقی برای رویکردهای اصلی در شکل‌گیری روش‌های ارزیابی اثربخشی فرآیند و کنترل اداره امور مالیاتی انجام شده است. و در نهایت با در نظر گرفتن مفاد علمی و روش‌شناختی ارائه شده، دستورالعمل‌های توسعه ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های کنترلی مقامات مالیاتی تدوین شده است.

کلیدواژگان: مالیات، مدیریت امور مالیاتی، حسابرسی مالیاتی، اثربخشی کنترل مالیاتی، حسابرسی اداری، حسابرسی میدانی، کنترل امور مالیاتی ریسک‌محور

۹ جمع بندی

ادارات امور مالیاتی از نظر کار با آرایه های داده، توجه به تعامل با مشتریان، انعطاف پذیری ساختار، و همچنین در کسب و توسعه مهارت های جدید، روز به روز بیشتر شبیه شرکت های دیجیتال پیشرو می شوند. امروزه به دلیل کار کردن با حجم زیادی از اطلاعات، تعامل مداوم با مودیان مالیاتی و افزایش شفافیت عملیات، ادارات مالیاتی به پلتفرم های کسب و کار دیجیتال تبدیل شده اند. در آینده نزدیک، همه روابط اقتصادی در شبکه مجازی شفافیت مالی مالیات دهندگان منعکس خواهد شد. در گام بعدی این سازمان در یک فضای اعتماد محور، آماده اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با بازرسان در ازای شفافیت کامل در مورد موقعیت خود خواهد بود. سیستم‌های مالیاتی از روش تکمیل خودکار اظهارنامه‌ها بر اساس اطلاعات موجود به روش حذف کامل این فرم‌های غیرضروری گزارشگری تغییر خواهند کرد. برای مالیات دهندگان خوش سابقه، پرداخت مالیات به یک امر عادی تبدیل می شود که نیازی به هیچ تلاشی ندارد و تقریباً بدون مشارکت آنها انجام می شود. فعالیت های کنترلی بازرسان فقط بر متخلفان احتمالی متمرکز خواهد بود…

Abstract

The subject of the study is the development of tax administration and tax control. The development of the digital economy and information space makes new demands on tax control and methods of its assessment. In this regard, the article highlights global trends in the development of tax administration and determines the principles of constructing an effective system of tax administration and control. The article reveals the essence of the risk-oriented approach in conducting control measures, highlights the key elements of tax authorities’ risk-oriented model of control and supervision and the introduction of information systems in the Russian Federation. The authors state that it is necessary to improve the methodology for evaluating the effectiveness of tax control as an important scientific and practical task for the development of the state’s fiscal policy. A comparative analysis of the main approaches to the formation of methods for evaluating the effectiveness of tax administration process and control is carried out. Taking into account the given scientific and methodological provisions, the development directions of tax authorities control activities effectiveness assessment are formulated.

Keywords: Taxation , Tax administration , Tax audit , Effectiveness of tax control , Desk audit , Field audit , Risk oriented tax control

۱.Introduction

 Aims and goals. The purpose of the study is to develop the main approaches to the formation of models for determining the effectiveness of tax administration and control based on a critical assessment of the theoretical views of Russian and foreign researchers and established practice, both local and global.

Methodology. Dialectical and formal logic were used in the course of the study. Tax control performance evaluation methodologies were analyzed combining monographic, logical, statistical methods of analysis and comparative method.

 Results. As a result of the study, various approaches to assessing the performance of tax authorities in general and tax audits in particular were identified and further vectors of model development were identified…

۹.Conclusion

 Tax administrations are becoming more and more like leading digital companies in working with data arrays, attention to interaction with customers, flexibility of the structure, as well as in the acquisition and development of new competencies. Thanks to the transition to work with large volumes of information, constant interaction with taxpayers, and increased transparency of operations, tax administrations are now turning into digital business platforms. In the near future, all relationships in the economy will be reflected in the virtual network of fiscally transparent taxpayers. In an atmosphere of trust, the latter will be ready to share personal data with the inspection in exchange for complete transparency in regard to their position. Tax systems will switch from automatic filling of declarations based on available information to the complete abolition of these reporting forms as unnecessary. For bona fide taxpayers, paying taxes will become a routine that requires no effort and takes place almost without their participation. Inspection control activities will focus only on potential violators…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس حسابرسی با ترجمه 

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت امور مالیاتی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله در مورد ریسک های مالی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد فناوری اطلاعات با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد کاربرد فناوری در امور مالی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه