اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، تامین مالی داخلی و بازده سرمایه گذاری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H416

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله: Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، تامین مالی داخلی و بازده سرمایه گذاری: شواهد از چین

عنوان انگلیسی:

Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران در گزینش تأمین مالی داخلی و بازده سرمایه گذاری (مقیاس سرمایه گذاری، سرمایه گذاری زیاد و سرمایه گذاری کم) را با استفاده از نمونه ای از شرکت های موجود در بورس شانگهای چین و بورس شنژن در سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۵ ، مورد بررسی قرار می دهیم. ما نشان می دهیم که تامین مالی داخلی می تواند موجب بهبود فرصت های کسب و کار و کاهش کمبود سرمایه شود. اما ممکن است باعث سرمایه گذاری مفرط شود ، به ویژه در شرکت هایی که دارای مدیرانی با اعتماد به نفس بیش از حد هستند. این مشکل سرمایه گذاری بیش از حد بیشتر مربوط به اعتماد به نفس بیش از حد مدیران در شرکت های دولتی است تا شرکت های غیر دولتی.

کلید واژه: سرمایه گذاری، ظرفیت و تامین مالی، حاکمیت شرکت، مالی رفتاری

۱.مقدمه

سرمایه‌ گذاری نقش مهمی در تضمین توسعه پایدار شرکتها در رقابت بازار و ایجاد ارزش جدید برای سهامداران دارد. سیاست های سرمایه ‌گذاری شرکتی توسط طیف وسیعی از عوامل، از جمله اقتصاد کلی، سیاستهای پولی کلان، بازارهای سرمایه، و عملیات شرکت تعیین می‌ شوند (ریچاردسون، ۲۰۰۶). عوامل مدیریتی، از جمله نامعقول بودن مدیران، به خصوص در بازارهای مالی ناکارآمد و در شرکتهایی با حاکمیت شرکتی ضعیف اهمیت دارد (مالمندیر و همکاران، ۲۰۱۱).

رول (۱۹۸۶) پیشنهاد نمود که اعتماد به نفس بیش از حد  یک رفتار نامعقول معمول است و مدیران شرکت تمایل دارند آن را هنگام تصمیم گیری تجاری نشان دهند. مطالعات قبلی نشان داده اند که مدیرانی با اعتماد به نفس بیش از حد  تصمیمات سرمایه ‌گذاری می ‌گیرند که منجر به مسائل سرمایه گذاری بیش از حد یا سرمایه‌ گذاری کم تر از حد می شوند (هیتون، ۲۰۰۲؛ بیتس، ۲۰۰۵؛ شین و همکاران، ۲۰۰۷). با این حال، این مطالعات بر تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد  مدیریتی بر ساختار سرمایه شرکتی، تامین مالی خارجی (تامین مالی با فروش سهام جدید و تامین مالی بدهی)، سررسید بدهی و سایر مسائل مالی شرکت تمرکز داشتند (شفرین، ۲۰۰۱؛ باروس و سیلویرا، ۲۰۰۷؛ یو و همکاران، ۲۰۰۶؛ لی و همکاران، ۲۰۰۹). اعتماد به نفس بیش از حد  مدیریتی هیچگاه در رابطه با منابع داخلی تامین مالی به طور ژرف مورد مطالعه قرار نگرفته است…

۶.نتیجه گیری و پیشنهادات

ما از شرکت های غیر مالی فهرست شده در بازارهای سهام شانگهای و شنژن چین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به عنوان نمونه ای برای بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد  مدیریتی بر تامین مالی داخلی از منظر امور مالی رفتاری استفاده نمودیم. ما همچنین بررسی نمودیم که چگونه پویایی بین اعتماد به نفس بیش از حد  مدیریتی و تامین مالی داخلی در ناکارآمدی سرمایه گذاری (مقیاس سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد) در شرکت های دولتی و غیر دولتی تاثیر می گذارد.

ما دریافتیم که افزایش تامین مالی داخلی، سرمایه ‌گذاری تجاری را گسترش می‌ دهد، سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش می‌ دهد و در نتیجه کارایی سرمایه ‌گذاری را بهبود می ‌بخشد. با این حال، این امر می تواند منجر به سرمایه گذاری بیش از حد نیز شود. تامین مالی داخلی یک میانجی بین اعتماد به نفس بیش از حد  مدیریتی و کارایی سرمایه‌ گذاری است. مدیرانی با اعتماد به نفس بیش از حد  تمایل بیشتری به افزایش تامین مالی داخلی دارند. به خاطر ساختار مالکیت سهام دار تک غالب و عدم وجود حاکمیت شرکتی کارآمد، اعتماد به نفس بیش از حد  مدیریتی و سرمایه گذاری بیش از حد در شرکتهای دولتی شدت گرفته است. برعکس، در شرکتهای غیر دولتی رابطه معناداری وجود ندارد. شرکتهای غیر دولتی دسترسی کمتری به منابع مالی خارجی نسبت به شرکتهای دولتی دارند و آن‌ها با محدودیتهای مالی جدی مواجه هستند. بنابراین، تامین مالی داخلی به منبع اصلی منابع مالی آنها تبدیل می‌ شود و سرمایه‌ گذاری در شرکتهای غیر دولتی کارآمدتر می‌ گردد…

Abstract

Using companies listed in China’s Shanghai Exchange and Shenzhen Exchange in 2010–۲۰۱۵ as a sample, we test the impact of managerial overconfidence on choice of internal financing and investment efficiency (investment scale; overinvestment and underinvestment). We show that internal financing can fund business opportunities and alleviate capital shortages but may also cause excessive investment, especially in firms with managerial overconfidence. This overinvestment problem is more significantly related to managerial overconfidence in state-owned than non-state enterprises.

Keywords Investment, capacity and financing,Corporate governance,Behavioral finance

۱.Introduction

Investment plays a critical role in ensuring companies’ sustainable development in market competition and creating new value for shareholders. Corporate investment policies are determined by a wide range of factors, including the overall economy, macro monetary policies, capital markets, and firm operations (Richardson, 2006). Managerial factors, such the irrationality of managers, also matters, especially in inefficient financial markets and in firms with poor corporate governance (Malmendier et al., 2011).

Roll (1986) proposed that overconfidence is a typical irrational behavior and that corporate managers tend to exhibit it when they make business decisions. Previous studies have shown that overconfident managers make investment decisions that result in over-investment or under-investment problems (Heaton, 2002; Bates, 2005; Xin et al., 2007). However, these studies focused on the impact of managerial overconfidence on corporate capital structure, external financing (new equity financing and debt financing), debt maturity, and other corporate finance issues (Shefrin, 2001; Barros and Silveira, 2007Yu et al., 2006; Li et al., 2009). Managerial overconfidence has never been studied in-depth in relation to internal sources of financing.

۶. Conclusions and recommendations

We used non-financial companies listed in China’s Shanghai and Shenzhen stock markets from 2010 to 2015 as a sample to explore the impact of managerial overconfidence on internal financing from a behavioral finance perspective. We also examined how the dynamics between managerial overconfidence and internal financing affect investment inefficiency (investment scales, overinvestments, and underinvestments) in state-owned and non-state-owned enterprises. We found that increased internal financing expands business investment, reduces underinvestment, and thus improves investment efficiency. However, it can also lead to overinvestment. Internal financing is a mediator between managerial overconfidence and investment efficiency. Overconfident managers are more inclined to increase internal financing. Due to the single-dominant-shareholder ownership structure and the absence of efficient corporate governance, managerial overconfidence and overinvestment are intensified in state-owned enterprise. In non-state enterprises, by contrast, they have no significant relationship. Non-state-owned enterprise have poorer access to external financing than state-owned ones, and they face serious financing constraints. Internal financing thus becomes their main source of financing, and investments become more efficient in non-state-owned enterprises.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت مالی

مقاله حسابداری رفتاری با ترجمه

مقالات مدیریت سرمایه

مقالات تامین مالی

مقالات مدیریت رفتار سازمانی

مقالات مدیریت سازمان

مقالات اقتصاد رفتاری

مقالات بازده سهام

مقاله درباره مدیر عامل اجرایی