اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M750

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Industrial Marketing Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  مهارت های چندگانه (چند سو توانی) در مدیریت ارتباط با مشتری: مفاهیم مدیریتی و یک برنامه تحقیقاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Multidexterity in customer relationship management: Managerial implications and a research agenda

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما بر اساس مطالب بسیار زیادی که در زمینه ی مدیریت تبادلات تجاری (b2b) در صفحاتی از کتاب مدیریت بازاریابی صنعتی یافتیم و نیز دیگر مقالات در زمینه ی مدیریت بازار کسب و کار، پیشنهاد چارچوب بندی مدیریت ارتباط با مشتری بر حسب مهارت های گوناگون، مانند مدیریت همزمان نهادهای رقابت کننده (بالقوه) را ارائه کردیم. ما مباحث خود در مورد مطالب متعدد در زمینه ی مهارت های گوناگون ارائه کردیم و متوجه وجود مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری و نیز مفاهیم مدیریتی در مورد مهارت های چندگانه شدیم. علاوه بر این، ما یک زمینه ی تحقیقاتی را برای استنباط دیدگاه های دیگر در مورد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه نمودیم.

کلید واژه ها: دوسو توانی، مهارت های چندگانه (چند سو توانی)،مدیریت ارتباطات، دستورالعمل تحقیق

۱.مقدمه

در ۲۵ سال گذشته مدیریت بازاریابی صنعتی ،پایه و اساسی برای پیشرفت درک ما از بازاریابی کسب و کار بوده است. در این دوره زمانی، درک ما از بازاریابی کسب و کار نه تنها عمیق تر شده است (یعنی، به سمت درک جامع تر وظایف خاص) بلکه گسترده تر نیز شده است (یعنی  درک تعداد زیادی از وظایف حوزه بازاریابی کسب و کار). بسیاری از تحقیقاتی که در راستای افزایش درک ما از مدیریت بازار کسب و کار انجام شده اند، نشان می دهند که بازاریابی کسب و کار شامل بسیاری از وظایف مانند ایجاد روابط مشتری جدید، حفظ روابط موجود، بررسی بازارهای جدید و حفاظت از بازارهای موجود و ایجاد بینش مشتری ،  می باشد.

برای چندین دهه، تحقیقات بازاریابی بر جهت گیری های مختلف (مانند Kohli و Jaworski، ۱۹۹۰) یا بر امواج بازاریابی متمرکز شده است (به عنوان مثال Hedaa و Ritter، ۲۰۰۵). تاکید بر جهت گیری ها، مانند جهت گیری مشتری، جهت گیری محصول و جهت گیری بازار، به این موضوع اشاره می کند که بازاریابی نه تنها بر روی مواردی تمرکز می کند، بلکه از موارد دیگری نیز دوری می کند. به عبارت دیگر، یک انتخاب مدیریتی متمایز وجود دارد، به طوری که یک دستورالعمل “برنده” در بین دستورالعمل ها وجود دارد. این دوگانگی به پژوهش های جدیدتر در تفکر بازاریابی، مانند منطق برتری خدمات (SDL) (Vargo and Lusch، ۲۰۰۴) که در آن جهت گیری به سمت خدمات  و دوری از کالا می باشد، اشاره دارد. با این حال، تکلیف شرکت هایی که خدمات مشتریان دارند، به طوری که هم بر خدمات و هم بر کالاها متمرکز هستند، چیست؟ چگونه یک شرکت می تواند بر همکنش ها و همزیستی ها را مدیریت کند؟

Abstract

Based on the many contributions covering business-to-business relationship management found in the pages of Industrial Marketing Management and other prominent journals within the field of business market management, we suggest framing the managerial challenge of customer relationship management in terms of multidexterity, i.e., the simultaneous management of (potentially) competing agendas. We build our arguments on the extant literature about ambidexterity, and we explore the existence of multidexterity in customer relationship management as well as the managerial implications of multidexterity. In addition, we develop a research agenda for deriving additional insights about customer relationship management.

Keywords : Ambidexterity, Multidexterity, Relationship management, Research agenda

Introduction

Industrial Marketing Management has been a cornerstone in the advancement of our understanding of business marketing for the past 25 years. In this period of time, our understanding of business marketing has advanced not only in depth (i.e., toward a more detailed understanding of specific tasks) but also in breadth (i.e., toward an understanding of the many tasks that fall into the domain of business marketing). The many contributions focused on enhancing our understanding of business market management suggest that business marketing consists of a plethora of tasks, such as building new customer relationships, maintaining existing relationships, exploring new markets and protecting existing ones, and generating customer insights.

For many decades, marketing research has focused on different orientations (e.g., Kohli and Jaworski, 1990) or waves of marketing (e.g.,Hedaa and Ritter, 2005). The emphasis on orientations, such as customer orientation, product orientation, and market orientation, implies that the focus of marketing is not only on something but also away from something else. In other words, there is a distinct managerial choice, such that one agenda “wins” over other agendas. This dichotomy is also implied in newer contributions to marketing thinking, such as servicedominant logic (SDL) (Vargo and Lusch, 2004) in which the orientation is toward services and away from goods. However, what about firms servicing customers who are focused on both services and goods? How can a firm manage combinations and co-existence?

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۲ در مورد مهارت شغلی با ترجمه