اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حاکمیت پروژه ، مدیریت منافع و موفقیت پروژه : چارچوب اجرای استراتژی سازمانی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۷ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1008

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Project Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ :  حاکمیت پروژه ، مدیریت منافع(سود) و موفقیت پروژه: به دنبال چارچوبی برای حمایت از اجرای استراتژی سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Project governance, benefit management, and project success: Towards a framework for supporting organizational strategy implementation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

فشارهای فزاینده ای بر روی مدیران پروژه برای نشان دادن ارزش پروژه های خود به سازمان های سرمایه گذار وجود دارد. با این حال ، اکثر پروژه ها برای دستیابی به چنین ارزش استراتژیکی فاقد یک فرآیند قدرتمند هستند. در حالی که ادبیات موجود،  اهمیت حاکمیت پروژه را برای دستیابی به منافع تایید کرده است ، این حوزه تحقیقاتی فاقد شواهد تجربی است. بر این اساس ، این مقاله به بررسی روابط بین مدیریت کارآمد پروژه ، مدیریت منافع و موفقیت پروژه می پردازد. مقیاس ارزیابی حاکمیت کارآمد در پروژه براساس بازخورد ۲۱ کارشناس حاکمیت پروژه تهیه و تأیید شد. پس از آن ، از یک بررسی بین المللی از ۳۳۳ پروژه برای آزمون روابط پیشنهادی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که حاکمیت مؤثر پروژه ، موفقیت پروژه را هم به طور مستقیم و هم از طریق یک فرایند مدیریت منافع پیشرفته بهبود می بخشد. علاوه بر این ، مؤثرترین اقدامات مدیریت پروژه و مدیریت منافع برای بهبود موفقیت پروژه ، از جمله توسعه و نظارت بر موارد تجاری پروژه با کیفیت بالا شناسایی شده است. مدل به دست آمده ، مبانی نظری مربوط به این که چگونه حاکمیت کارآمد پروژه،  موفقیت پروژه را بهبود می دهد و تحقق اهداف استراتژیک را از طریق پروژه ها امکان پذیر می کند، را طرح می کند.

 کلمات کلیدی: حاکمیت پروژه؛ مدیریت منافع؛ تحقق منافع، موفقیت پروژه؛ استراتژی سازمانی

۱.مقدمه

بخش عمده ای از پروژه ها به اهداف خود دست پیدا نمی کنند (APM، ۲۰۱۵؛ PMI، ۲۰۱۵؛ گروه استندیش، ۲۰۱۵) و تنها ۴۰٪ از اهداف پروژه با استراتژی سازمانی تطابق دارند (KPMG، ۲۰۱۰؛ PMI، ۲۰۱۴). این امر خصوصاً به دلیل وجود فشار زیاد از سوی مدیران ارشد بر مدیران پروژه برای نشان دادن منافع پروژه برای سازمان های تأمین کننده اعتبار پروژه (از این پس ، “سازمان تأمین مالی”)   و همچنین مشارکت در اجرای استراتژی سازمانی (لاپ و اسپانگ ، ۲۰۱۴ ؛ میر و پینگینگتون ، ۲۰۱۴) ، نگران کننده است. برای دستیابی به این هدف ، یک فرآیند قوی برای مدیریت منافع (BM) برای مدیریت فعال و سازگارِ مداوم بین خروجی پروژه ، نتایج ، منافع و استراتژی سازمانی مورد نیاز است (ویکائل و سیمریک، ۲۰۱۵).

با این حال، بسیاری از سازمان ها به تلاش و تقلای خود برای پیاده سازی رویکرد جامع و کامل BM ادامه می دهند (بریس ۲۰۱۵) و برای به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه گذاری های پروژه با شکست مواجه می شوند. طبق گزارش ارائه شده توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI2016)، تنها ۱۷ درصد از سازمان ها سطح بالایی از بلوغ تحقق مزایا را گزارش می دهند و این عدد و رقم از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۶ بدون تغییر باقی مانده است. علاوه براین، فقط نیمی از سازمان ها شناسایی مزایایی را گزارش می دهند که با اهداف استراتژیک همراستایی دارند. علاوه براین، در حالی که این مزایا اغلب در طول مراحل اولیه پروژه ها در نظر گرفته می شوند، آن ها در طول مراحل پایانی اغلب فراموش شده و به طور منظم مدیریت نمی شوند (اشرت ۲۰۰۸)…

۶- نتیجه‌گیری

هدف از این مطالعه توسعه مبانی ساختاری برای حمایت از اجرای استراتژی سازمانی از طریق تحقق منافع پروژه بود. برای این منظور ، ما روابط متقابل بین مفاهیم کلیدی حاکمیت پروژه ، مدیریت منافع و موفقیت پروژه را مورد بررسی قرار دادیم. این تجزیه و تحلیل مبتنی بر طراحی مقیاس است که توسط ۲۱ کارشناس مدیریت پروژه و همچنین بررسی بین المللی ۳۳۳ پروژه از ۴۷ کشور و ۳۲ صنعت تأیید شده است. این مطالعه یک مدل عملیاتی را برای ساختن حاکمیت مؤثر در پروژه ایجاد کرده و متعاقباً نظریه ای را برای مکانیسمی تهیه کرده است که با استفاده از آن ، حاکمیت کارآمد پروژه موجب تقویت موفقیت پروژه می شود….

Abstract

There is growing pressure on project managers to demonstrate the value of their projects to the funding organization. However, most projects lack a robust process for realizing such strategic value. While the literature recognizes the importance of project governance for enabling benefits realization, this research area lacks empirical evidence. Accordingly, this paper analyzes the relationships between effective project governance, benefit management, and project success. A scale for evaluating effective project governance was developed and validated based on feedback from 21 project governance experts. Subsequently, an international survey of 333 projects was used to test proposed relationships. The results indicate effective project governance improves project success both directly and through an enhanced benefit management process. Additionally, the most effective project governance and benefit management practices for improving project success are identified, such as the development and monitoring of a high quality project business case. The resulting model sets the foundations for a theory that explains how effective project governance enhances project success and enables the realization of strategic objectives through projects.

Keywords: Project governance; Benefit management; Benefits realization; Project success; Organizational strategy

۱.Introduction

A large proportion of projects do not meet their objectives (APM, 2015; PMI, 2015; Standish Group, 2015) and only 40% of project objectives are aligned with organizational strategy (KPMG, 2010; PMI, 2014). This is especially concerning at a timewhen there ismounting pressure fromseniormanagement on project managers to demonstrate project benefits to the organization funding the project (hereafter, “funding organization”), as well as contribution to organizational strategy implementation (Lappe and Spang, 2014; Mir and Pinnington, 2014). To achieve this, a robust Benefit Management (BM) process is required for the active management of, and continuous alignment between, project outputs, outcomes, benefits, and organizational strategy (Zwikael and Smyrk, 2015).

However, many organizations continue to struggle with the implementation of a comprehensive BM approach (Breese et al., 2015) and therefore fail to maximize the return on their project investments (KPMG, 2010). According to a report by the Project Management Institute (PMI, 2016c), only 17% of organizations report a high level of benefits realization maturity and this figure has remained unchanged from 2014 to 2016. Additionally, only about half of organizations report frequently identifying benefits that are aligned to strategic objectives (PMI, 2016d). Furthermore, whereas benefits are often considered during the early stages of projects, they tend to be forgotten and are not actively managed during the later stages (Ashurst et al., 2008)…

۶.Conclusion

 The purpose of this study was to develop the foundations of a framework for supporting organizational strategy implementation through realizing project benefits. To this end, we investigated the interrelationships between the key concepts of project governance, benefit management, and project success. The analysis was based on scale development validated by 21 project governance experts, as well as an international survey of 333 projects from 47 countries and 32 industries. This study developed an operationalizing model for the construct of effective project governance, and subsequently developed and tested a theory for the mechanism by which effective project governance enhances project success as discussed below…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید رشته مدیریت

مقالات جدید مدیریت استراتژیک

مقالات جدید مدیریت صنعتی

مقالات جدید مدیریت پروژه

مقالات جدید مهندسی صنایع