اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه هزینه دولت و ارزش شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H570

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  هزینه دولت و ارزش شرکت: شواهدی از ویتنام

عنوان کامل انگلیسی:

Government cost and firm value: Evidence from Vietnam

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی رابطه بین هزینه های دولت و ارزش شرکت در سطح استان در یک اقتصاد انتقالی می پردازد. ما این سؤال را مطرح کردیم که آیا دولت محلی نقش دست یاری رسان یا دست رباینده(یاری خواه) را ایفا می کند؟ما از یک مجموعه داده منحصر به فرد برای پوشش هزینه های دولت و ویژگی های عملکرد شرکت ها که از گزارشات سالانه آماری استانی و پایگاه Datastream جمع آوری شده استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که یک رابطه U غیر خطی بین هزینه دولت محلی و ارزش شرکت وجود دارد. به ویژه ، ارزش آستانه ای هزینه های دولت استانی حدود ۵ درصد است. علاوه بر این در صورت عدم تغییر سایر متغیرها ، رابطه غیر خطی U شکل در چارک های پایین ارزش شرکت به شدت مشهود است اما در چارک های بالایی ارزش شرکت ، قابل توجه نیست. این مطالعه همچنین نتایج جالبی در مورد نقش تعدیل کننده مالکیت دولت ارائه می دهد. تأثیر هزینه دولت بر ارزش شرکت  برای شرکت هایی با مالکیت دولتی در چارک های پایین ارزش شرکت، قوی تر است.

 کلیدواژگان: هزینه دولت ، ارزش شرکت ، دست رباینده (یاری خواه) ، دست یاری رسان، تابع رگرسیون درجه دوم ، رگرسیون چارکی

۱.مقدمه

برخی از مهمترین مسئولیت های دولت ها ارتقاء کارآفرینی و تامین کالاهای عمومی از جمله زیرساخت ها و آموزش است. کسب و کارها نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی دارند. بنابراین ، دولت ها می توانند با ایجاد محیط تجاری مطلوب برای بخش خصوصی ، عملکرد تجاری را ارتقا بخشند. سیاست دولت از این منظر بسیار مهم است زیرا سیاست های دولت محیط های نهادی که کسب و کارها در آن فعالیت می کنند را شکل می دهد (مینییتی ۲۰۰۸). روشن است ، محیط های نهادی برای رفتار تجاری مهم هستند (گوهمان و همکاران ، ۲۰۰۸).

 با این وجود ، عملکرد دولت ممکن است در کشورهای مختلف یکسان نباشد. این مسئله در اقتصادهای انتقالی که محیطهای نهادی ضعیف هستند ، بیشتر نمایان می شود. ، لاپورتا و همکاران. (۱۹۹۹) در یک مطالعه تأثیرگذار شواهدی برای تأیید این استدلال ارائه دادند. به عنوان مثال ، این مطالعه گزارش می دهد ، در کشورهایی که فقیر هستند و از قوانین فرانسوی یا سوسیالیستی استفاده می کنند ، عملکرد دولت بسیار ضعیف است. در نتیجه ، بحث های بی نتیجه درباره نقش دولت در اقتصاد قابل حل نیستند (نش ۲۰۱۷)…

۵.نتیجه گیری

معمولاً بیان می شود که تعدیل منافع دولتهای محلی و اهداف شرکت ها موضوع مهمی برای اقتصادهای انتقالی و در حال توسعه است (جین و همکاران ، ۲۰۰۵). در این مقاله ارتباط بین هزینه دولت و ارزش شرکت بررسی شده است. سیاست دولت از این نظر مهم است که به عنوان اقداماتی برای تحریک فعالیتهای کسب و کارها و شرکت ها در یک منطقه یا کشور عمل می کند (ترجسن و همکاران ، ۲۰۱۶). کیوپ و گاسمان (۲۰۰۹) نشان می دهند که شرکت دولتی زیر بنای مهمی برای تجزیه و تحلیل نوآوری شرکت ها هستند…

Abstract

This paper investigates the relationship between government cost and firm value at the provincial level in a transitional economy. We shed further light on the question whether local government plays the role of grabbing or helping hand. We use a unique dataset covering government spending and corporate performance characteristics collected from provincial statistical yearbook and Datastream. The results show that there exists a nonlinear U-shaped relationship between local government cost and firm value. Particularly, the threshold value of provincial government spending is about 5%. Furthermore, the U-shaped nonlinear relationship is strongly evidenced in lower quantiles of firm value but not significant at high firm value quantiles, ceteris paribus. The article also offers an interesting result concerning the moderating role of state ownership. The effect of government cost on firm value is stronger for the state-owned firms at lower quantiles of firm value.

Keywords: Government cost, Firm value ,Grabbing hand, Helping hand ,Quadratic regression function, Quantile regression

۱.Introduction

 Some of the most important responsibilities of governments are to promote entrepreneurship and to provide public goods including infrastructure and education. Businesses play an important role in fueling economic growth. Therefore, government could promote business performance by creating a favorable business environment for private sector. Government policy is critical in this perspective because government policy shapes the institutional environments in which businesses operate (Minniti 2008). Clearly, institutional environments are important to the business behavior (Gohmann et al., 2008).

However, the performance of government might not be the same in different countries. The issue is even more pronounced in transitional economies where institutional environments are weak. In an influential study, La Porta et al. (1999) provide evidence to support this argument. For example, this study reports that countries that are poor and use French or socialist laws exhibit inferior government performance. Consequently, the inconclusive debate concerning the role of the government in the economy is far from resolve (Nash 2017)…

۵.Conclusion

 It is commonly agreed that aligning the interests of local governments and corporate objectives is an important issue for developing and transition economies (Jin et al., 2005). This paper investigates the link between government cost and firm value. Government policy is important in the sense that it serves as measures to stimulate businesses and corporate activities in a region or country (Terjesen et al., 2016). Keupp and Gassmann (2009) suggest that the government-firm is important basis for analyzing corporate innovation…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت مالی

مقالات ۲۰۲۰ درباره  ارزش شرکت

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری دولتی

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت دولتی

مقاله ۲۰۲۰ حسابداری مالی

مقاله در مورد حسابداری هزینه