اطلاعیه

مقاله ترجمه شده پیامد های تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده شبکه های اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M640

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Information and Organization

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : پیامد های تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی

عنوان انگلیسی:

The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management

چکیده فارسی:

رسانه های اجتماعی درطی دهه گذشته تبدیل به یک تکنولوژی شده اند که به صورت گسترده ای استفاده شده و از روش های متعددی بر سازمان ها اثر گذار بوده اند. یکی از مهمترین تاثیرات، تاثیر بر مدیریت دانش سازمانی است که در آن رسانه های اجتماعی بر بسیاری از محدودیت های نسل های پیشین تکنولوژی های مدیریت دانش غلبه می کنند. در این مقاله، اثرات رسانه های اجتماعی را بر مدیریت دانش سازمانی بررسی می کنم. در این راستا، من استدلال می کنم که رسانه های اجتماعی، یک طبقه ی یکپارچه از تکنولوژی ها نیستند بلکه یک زیرساخت تکنولوژیک متنوع و درحال تکاملی هستند که راه و روش برقراری ارتباط و همکاری بین مردم را پشتیبانی کرده و آن را تغییر می دهد. جنبه های کلیدی رسانه های اجتماعی ازطریق یک تکامل تکنولوژی درطی دهه گذشته و از محاسبات ابری به تکنولوژی های سیار و تحلیلی تغییر کرده اند. هر یک از این تغییرات پیامد متمایزی برای مدیریت دانش سازمانی است، که بسیاری از آنها تا به امروز کامل نشده است. علاوه بر این، این روند نشان می دهد که رسانه های اجتماعی با تکنولوژی های نوظهور همچون هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ادامه خواهد یافت که بیشتر به نحوه مدیریت دانش سازمانی تاثیرگذار خواهد شد. این دیدگاه تکاملی بیان می کند که ما ممکن است بیشتر از آنکه به انتهای چگونگی اثرگذاری رسانه های اجتماعی بر سازمان ها و روش های مدیریت دانش آنها نزدیک باشیم به آغاز آن نزدیک تر باشیم. به همین ترتیب یک دیدگاه گسترده روی رسانه های اجتماعی می تواند زمینه های باز برای تحقیق در سالهای آینده را فراهم کند.

Abstract

Social media has become a widely-adopted technology over the past decade, affecting organizations in myriad ways. One of the most important is the effect on organizational knowledge management, in which social media overcomes many of the limitations of previous generations of knowledge management technologies. In this paper, I explore the effects of social media on organizational knowledge management. In doing so, I argue that social media is not a monolithic class of technologies, but a diverse and evolving technological infrastructure that supports and changes the way people communicate and collaborate. Key aspects of social media have gone through a technological evolution over the past decade from cloud computing, to mobile technologies, and into analytics. Each of these shifts has distinct implications for organizational knowledge management, many of which have yet to be fully realized. Furthermore, trends suggest that social media will continue to evolve with emerging technologies, such as artificial intelligence, virtual reality, and augmented reality, which will further influence how organizational knowledge management is practiced. This evolutionary perspective suggests we may be closer to the beginning than the end of how social media will affect organizations and their knowledge management practices. As such, a broad perspective on social media may provide many open areas for research in coming years.