خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی آیا تجربه برند به تعهد برند تبدیل می شود؟ یک مدل میانجی و تعدیلگر از اشتیاق برند و اخلاق برند درک شده

مقاله انگلیسی آیا تجربه برند به تعهد برند تبدیل می شود؟ یک مدل میانجی و تعدیلگر از اشتیاق برند و اخلاق برند درک شده

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده برند

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

کد محصول: M829

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  آیا تجربه برند به تعهد برند تبدیل می شود؟ : یک مدل میانجی و تعدیلگر از اشتیاق برند و اخلاق برند درک شده

عنوان انگلیسی:

Does brand experience translate into brand commitment?: A mediated-moderation model of brand passion and perceived brand ethicality

چکیده فارسی:

در بازار رقابتی و پویای امروزی، دستیابی به تعهد برند یکی از اهداف نهایی برای برندها است. با توجه به اهمیت فزاینده و رابطه ی درک اخلاق برند و مزایای نمادین آن، پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اخلاق برند درک شده بر روی اعتماد و تعهد برند می پردازد. یک چارچوب مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با پاسخ های ۲۷۳ خریدار پوشاک که با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته جمع آوری شده بود ، مورد آزمون قرار گرفت. ما شواهدی از اثر میانجی و تعدیلگر را پیدا می کنیم که در آن اثر تعدیلگر اخلاق برند درک شده با اضافه شدن متغیر میانجی اشتیاق برند ، حذف می شود. جالب توجه است، در مطالعه پیوندهای “میانجی گر-تعدیلگر”، ما همچنین اثرات تعدیلگر اخلاق برند را مشاهده می کنیم. نتایج حاصل از این مقاله پیامدها و مشارکت های تئوری برای مدیران دارد.

کلیدواژگان: اخلاق برند درک شده، تجربه برند مشتری، اشتیاق برند، تعهد برند

Abstract

In today’s increasingly competitive and dynamic marketplace, achieving brand commitment is one of the ultimate goals for brands. Considering the heightened importance and relevance of brand’s ethical perception and its symbolic benefits, the present research examines the impacts of perceived brand ethicality on brand passion and brand commitment. A conceptual framework was tested using structural equation modeling with responses from 273 apparel shoppers collected by using a structured questionnaire. We find evidence of mediating-moderation effect in which the moderating power of perceived brand ethicality is eliminated in the presence of full mediator, brand passion. Interestingly, in studying the “mediated-moderation” links, we also find the dampening effects of perceived brand ethicality at play. The results of this paper have theoretical contributions and implications for managers.

Introduction

Now-a-days customers are more empowered to choose among various brand options (Broniarczyk & Griffin, 2014; Camacho, De Jong, & Stremersch, 2014). The proliferation of brands in the marketplace has resulted in an interesting paradox for marketers wherein customers have ample options to switch rather than to commit to a particular brand (Shukla, Banerjee, & Singh, 2016). That is, while marketers attempt to design brand strategies to allure customers into a long-term relationship, ready availability of competitive brand offerings pulls customers away from brand commitment at no or little switching cost. Hence, resolving this paradox and successfully achieving brand commitment is one of the ultimate goals for brands in today’s increasingly competitive and dynamic marketplace.

While past research has examined various drivers of brand commitment, e.g., brand attitude, brand attachment, brand personality, brand love, and brand identification to name a few (Johnson, Morgeson, & Hekman, 2012; Park, Eisingerich, & Park, 2013; Park, MacInnis, Priester, Eisingerich, & Iacobucci, 2010), in this study we focus on brand experience and perceived brand ethicality. Brand experience provides critical touchpoints for multisensory stimulations that pull customers toward a brand; yet, we do not fully understand its role, in conjunction with perceived brand ethicality, in influencing brand commitment (Brakus, Schmitt, & Zarantonello, 2009; Brunk, 2012; Schmitt, 2013).

In an era of growing ethical consumerism, where brand conduct has come under public scrutiny, consumers’ ethical perceptions of brands play an important role in their purchase decisions and long-term commitments (Brunk, 2012; Singh, Iglesias, & Batista-Foguet, 2012; Story & Hess, 2010; Sudbury-Riley & Kohlbacher, 2016). Perceived ethicality of brands is an important factor in consumers’ decisionmaking process as it influences their brand evaluation and brand choice (Palihawadana, Oghazi, & Liu, 2016). Put differently, Brunk and Blümelhuber (2011) argue that even a single instance of brand misconduct may negatively influence consumers’ brand perceptions and consumer-brand relationships

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.