اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اندازه گیری بهره وری سیستم تولیدی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M774

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Materials Today: Proceedings

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۱۵۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  اندازه گیری (سنجش) بهره وری سیستم تولیدی

عنوان کامل انگلیسی:

Productivity Measurement of Manufacturing System

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

از آنجا که صنعتی شدن در دنیای ما جایگاه معتبری را به خود اختصاص داده است و همچنین روز به روز بر رقابت بین صنایع افزوده می شود ، بنابراین هر صنعتی در مسیر تولید محصولات با کیفیت بالا و با هزینه کم و با اولویت تحویل محصول به مشتریان در مدت زمان تعیین شده قرار دارد. هر صنعتی، از یک سیستم برای تولید محصول استفاده می کند. بنابراین ، صنعت به یک سیستم تولیدی احتیاج دارد که بتواند محصول با کیفیت را با حداقل مواد خام تولید کند. با بالا نگه داشتن بهره وری سیستم تولید می توان به این مهم دست یافت. از این رو اندازه گیری بهره وری برای اندازه گیری عملکرد سیستم تولید ضروری است. در پژوهش حاضر ، ما در حال تدوین روشی برای سنجش بهره وری سیستم های تولیدی هستیم ، بنابراین ما یک مدل ریاضی برای اندازه گیری بهره وری سیستم های تولیدی مانند سیستم اختصاصی ، سیستم سلولی و سیستم تولید انعطاف پذیر پیشنهاد می کنیم، که قادر به تولید محصول انبوه و دسته ای می باشد. بعلاوه بهره وری به عنوان یکی از عوامل مهم برای سنجش عملکرد سیستم های تولیدی در نظر گرفته می شود. مطالعه حاضر شامل توسعه مدل اندازه گیری بهره وری برای سه سیستم تولیدی و به دنبال آن مطالعه موردی برای استفاده از مدل ،ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: سیستم تولیدی ، بهره وری ، مطالعه موردی ، مدل های موازی-سری.

مقدمه

پیشرفت اقتصادی هر کشور با توسعه صنایع تولیدی آن پایدار است. در حال حاضر شرکت های تولید کننده دوره ای را پشت سر می گذارند که رقابت شدیدی در تولید وجود دارد. اکنون صنایع ، روزانه از سیستم های تولیدی مختلفی استفاده می کنند ، مانند سیستم تولید اختصاصی ، سیستم تولید سلولی و سیستم تولید انعطاف پذیر. بازده سیستم تولیدی به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل شامل نرخ تولید ، کیفیت محصول و انعطاف پذیری سیستم است. ..

نتیجه گیری

  در این مطالعه موردی، ما روشی را برای سنجش بهره وری سیستم تولید تعریف کرده ایم و از فرمول های ریاضی برای یافتن بهره وری سیستم ها استفاده شده است. در این مطالعه موردی بهره وری نیروی کار مورد انتظار ، بهره وری سربار مورد انتظار ، بهره وری مواد مورد انتظار و بهره وری سرمایه مورد انتظار محاسبه شده و سه سیستم تولیدی یعنی DMS ، FMS و CMS انتخاب شده و بهره وری برای این سه سیستم بر اساس قابلیت اطمینان محاسبه شده است. برای حصول مقادیر جدول ۱ از معادلات قابلیت اطمینان استفاده شده است، که بهره وری نیروی کار ، سربار ، مواد و سرمایه مورد انتظار برای هر دستگاه و برای هر طرح را نشان می دهد و نتایج برای هر طرح مورد مقایسه قرار گرفته است و مشاهده شده است که در مطالعه موردی ما FMS عملکرد بهتری نسبت به DMS و CMS دارد.

Abstract

As industrialization has taken a great place in our world and also the competitiveness among industry is increasing day by day, so every industry is in a way of manufacturing products of high quality at low cost with a priority of delivering product to customers in stipulated time span. Every industry uses a system to manufacture the product. Therefore, industry needs a manufacturing system which is capable to produce the high quality product in the minimum input. This can be achieved by keeping the manufacturing system productivity high. Hence Productivity measurement is essential to measure the performance of the manufacturing system. In this present work we are developing the methodology to measure the productivity of manufacturing systems Therefore, we are proposing a mathematical model for productivity measurement of manufacturing system such as dedicated system, cellular system and flexible manufacturing system which are capable of producing mass and batch type product. Further the productivity is considered as one of the significant factor for performance measurement of manufacturing systems. The present work include the development of model for the measurement of productivity for the three manufacturing system followed by the case study for the application of the proposed model.

Keywords: Manufacturing system, Productivity, case study, series- parallel models.

۱.Introduction

 The advancement of economy of any country is sustained by development of its manufacturing industries. Currently the manufacturing firms are passing through a period of very strong competition. Now a day’s industries are using different manufacturing system, these are such as Dedicated Manufacturing system, Cellular Manufacturing System and Flexible Manufacturing system. The output of the manufacturing system depends upon the various factors. These factors include the production rate, the quality of the product and flexibility of the system…

Conclusion

 In this case study we have defined a method to measure the productivity of manufacturing system and mathematical formulae are applied to find the productivity of systems. For our case study productivity is calculated in terms of Expected Labor Productivity, Expected Overhead productivity, Expected Material productivity and Expected capital productivity, and for this case study three systems are chosen namely DMS, FMS and CMS and productivity for these three systems are calculated in terms of reliability. Reliability equations has been applied on values retrieved from table 1 which are showing the expected Labor, Overhead, material and Capital productivity for each machines taken for each layouts and results are compared for each systems layout defined for this case study and it has been observed that for our case study FMS is showing better performance among DMS and CMS.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات ISI رشته مدیریت

دانلود مقالات ISI مدیریت صنعتی

دانلود مقالات ISI مهندسی صنایع

دانلود مقالات ISI مدیریت بهره وری

دانلود مقالات ISI مدیریت تولید