اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M922

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله International Journal of Productivity and Performance Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) (گزارش فنی)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۴۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری

عنوان کامل انگلیسی:

The mediating effect of intellectual capital, management accounting information systems, internal process performance, and customer performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله، بررسی اثر میانجی سرمایه فکری (IC)، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرایند داخلی و عملکرد مشتری (CP) در رابطه بین استراتژی ها و عملکرد مالی (FP) می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق واحد های تجاری متوسط و بزرگ در شرکت های تولیدی در جزیره جاوا بود. در این تحقیق واحد تجاری به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل، بخشی از سازمان است که: مسئول تولید و بازاریابی محصول یا مجموعه ای از محصولات است؛ و بر اساس نوع محصول تشکیل شده است و رقبای خاص خود را دارد که با رقبای واحدهای تجاری  دیگر یا واحدهای درون شرکت مادر متفاوت است؛ و مدیری دارد که مسئول آن می باشد و قدرت برنامه ریزی و اجرای استراتژی ها برای دستیابی به اهداف سودآوری معین را دارد.

یافته ها – یک استراتژی نوآوری که شامل نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و تکنولوژی می باشد،، اگر عملکرد فرایند داخلی خوب، سیستم اطلاعات حسابداری مدیریتی قابل اطمینان و CP خوب وجود داشته باشد، بر FP تاثیر می گذارد. عملکرد فرایند داخلی، که شامل فرآیندهای مدیریت عملیات، فرآیندهای مدیریت مشتری، فرآیندهای نوآوری و فرآیندهای نظارتی و اجتماعی می باشد، روابط استراتژی با FP را بهینه می کند. در این مطالعه، IC بر CP و عملکرد فرآیند داخلی تاثیرگذار نیست و همچنین سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر FP اثر نمی گذارد. با این حال، سیستم های اطلاعاتی از طریق عملکرد فرایند داخلی و CP تاثیر می گذارند.

اصالت / ارزش – نوآوری های این مطالعه عبارتند از: استفاده از استراتژی نوآوری مداوم به شیوه ای منسجم بین نوآوری محصول و فرایند و فناوری اطلاعات که هرگز توسط محققان دیگر، به خصوص در اندونزی انجام نشده است، استفاده از IC، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و CP به عنوان متغیرهای میانجی؛ استفاده از یک رویکرد منسجم با استفاده از متغیرهای IC، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت و غیر از FP به عنوان متغیرهای زمینه ای مرتبط با روش های احتمالی که هرگز در تحقیقات قبلی انجام نشده است؛ مدل سازی مفاهیم مرتبط جدید با یکی از مدل های ایجاد شده در کارت امتیازی متوازن؛ و استفاده از میانجی گرهای تکی(منفرد) و میانجی گرهای چندگانه در تاثیر استراتژی های نوآوری پایدار بر FP.

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد، حسابداری مدیریت، سیستم اطلاعاتی

۱.پس زمینه

امروزه سازمان ها با توجه به تغییرات در محیط کسب و کار با چالش های متعددی مواجه می شوند. مدیران باید برای مدیریت منابع خود به منظور  بهبود عملکرد سازمانی به صورت حرفه ای عمل کنند. این امر منجر به ایجاد عدم اطمینان محیطی و افزایش سطح رقابتی می شود . در این وضعیت، مدیریت نیاز به دستیابی به سطح بالاتری از عملکرد نسبت به میانگین عملکرد صنعت دارد (بازده بالاتر از میانگین یا AAR). مدیریت ممکن است دستیابی به عملکرد با AAR مورد انتظار را دشوار بداند. یک مزیت رقابتی رو به رشد برای پیشی گرفتن از رقبا در یک بازار رقابتی پویا و تلاش های نوآورانه برای حفظ مزیت رقابتی ضروری است (پورتر ، ۱۹۹۶).

۵.نتیجه گیری و پیشنهاد

بر اساس توضیحات مذکور، این مطالعه نتایج ذیل را در پی دارد: یک استراتژی نوآوری که شامل نوآوری محصول، نوآوری فرایند و تکنولوژی باشد، در صورتی که یک عملکرد فرایند داخلی خوب، سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت قابل اعتماد و CP خوب وجود داشته باشد، در FP تاثیر می گذارد. عملکرد فرآیند داخلی ، که شامل فرآیندهای مدیریت عملیات ، فرایندهای مدیریت مشتری ، فرآیندهای نوآوری و فرآیندهای نظارتی و اجتماعی است ، رابطه استراتژی با FP را بهینه می کند. در این مطالعه ، IC بر عملکرد CP و روند داخلی تأثیر و همچنین بر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر نمی گذارد.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine the mediating effect of intellectual capital (IC), management accounting information systems, internal process performance and customer performance (CP) on the relationship of strategies with financial performance (FP).

Design/methodology/approach – The population in this research was medium and large manufacturing company business units in Java. The business unit as the unit of analysis in this research is part of the organization that: is responsible for the production and marketing of a product or set of products; is formed by product type; has its own competitors which are different from competitors of other business units or divisions within a parent company; and has a manager who is responsible and has authority over the planning and implementation of strategies to achieve the specified profit target.

Findings – An innovation strategy that includes product innovation, process innovation and technology has an impact on FP if there is a good internal process performance, reliable management accounting information system and good CP. The internal process performance, which includes operations management processes, customer management processes, innovation processes and regulatory and social processes, optimizes the relationship of the strategy with FP. In this study, IC does not affect CP and internal process performance, nor does the management accounting information system affect FP. However, information systems affect FP through internal process performance and CP.

Originality/value – The originalities of this study are: the use of the continuous innovation strategy in an integrated manner between product innovation and process and information technology – this has never been conducted by other researchers, especially in Indonesia; the use of IC, management accounting information systems, internal process performance and CP as mediating variables; the use of an integrative approach by including variables of IC, management accounting information systems and non-FP as contextual variables related to contingency approaches that have never been conducted in previous research; the modeling of new related concepts with the one developed in the balanced scorecard; and using single mediating and multiple mediating on the influence of sustainable innovation strategies on FP.

Keywords: Intellectual capital, Performance, Management accounting, Information system

۱.Background

Nowadays organizations have to face several challenges due to the changing business environment. The management must be more professional in managing its resources to improve organizational performance. This results in environmental uncertainty and increasingly sharp levels of competition. Under this situation, management is required to achieve certain performance, in which they have to perform above the industry average (above average returns or AAR). Management may find it hard to achieve performance with the expected AAR. A high competitive advantage is needed to outperform competitors in a dynamic competitive market and innovative efforts are needed to sustain competitive advantage (Porter, 1996).

۵.Conclusion and suggestion

Based on the aforementioned explanation, the study has come to the following conclusions: an innovation strategy that includes product innovation, process innovation and technology has an impact on FP if there is a good internal process performance, reliable management accounting information system and good CP. The internal process performance, which includes operations management processes, customer management processes, innovation processes and regulatory and social processes, optimizes the relationship of the strategy with FP. In this study, IC does not affect CP and internal process performance, nor does the management accounting information system affect FP. However, information systems affect FP through internal process performance and CP.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید حسابداری

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید رفتار مشتری

مقالات جدید سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات جدید مدیریت استراتژیک

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید حسابداری مدیریت

مقالات جدید سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات جدید سرمایه فکری

مقالات جدید حسابداری مالی با ترجمه

مقالات جدید در مورد کاربرد فناوری در حسابداری با ترجمه