اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تنوع جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۱ صفحه  انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H607

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تنوع جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها: آیا موردی برای توده بحرانی وجود دارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Board gender diversity and corporate social responsibility: Is there a case for critical mass?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

نقش بخش تجارت در شناسایی اهداف توسعه پایدار (SDG) به طور روزافزونی در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود. برابری جنسیتی SDG 5 انگیزه ای برای اقدامات بسیاری از کشورها در چارچوب برابری جنسیتی و تنوع جنسیتی در کسب و کار ایجاد کرده است. اخیرا پیشرفت های سریع در دستیابی به نماینده جنسیتی در هیئت مدیره شرکت ها با طرح های داوطلبانه مانند باشگاه ۳۰٪ در استرالیا و سایر کشورها حاصل شده است. این مطالعه با بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، ابعاد اخلاقی و اجتماعی را با بیش از یک زاویه اقتصادی در نظر می گیرد، که همین موضوع وجه تمایز این مطالعه با مطالعات قبلی می باشد. تحقیقات محدود قبلی که از این رویکرد استفاده کرده اند ، بر تجزیه و تحلیل این موضوع که چگونه مدیران زن با دیدگاه ها و نظرات منحصر به فرد و تجارب خاص خود در تصمیم گیری های استراتژیک شرکت ها در ایالات متحده و انگلستان مشارکت می کنند، متمرکز شده اند و به موضوعاتی که مورد توجه جامعه و ذینفعان است، پرداخته اند. در ادامه،  این مطالعه رابطه بین تنوع جنسیتی و ابعاد مثبت و منفی CSR را به طور جداگانه بررسی می کند. این مطالعه با بکارگیری  نمونه ای از اجزای اصلی شاخص ASX 300 و استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) ، شواهدی را پیدا می کند که هم از تئوری توکن و هم از تئوری توده بحرانی پشتیبانی می کند. هنگامی یک نماینده زن به صورت نمایشی در هیئت مدیره وجود دارد، رابطه ای بین تنوع جنسیتی و هر دو بعد مثبت و منفی CSR وجود ندارد. با این حال ، شرکت هایی که تعادل جنسیتی را بهبود بخشیده اند ، فعالیت های CSR مثبت تری را انجام می دهند و فعالیت های منفی یا بحث برانگیز را که مانع CSR هستند ، کاهش می دهند.

واژه های کلیدی: تنوع جنسیتی ، مسئولیت اجتماعی شرکت ، هیئت مدیره ، ظاهر سازی(توکنیسم) ، نظریه توده بحرانی

۱.مقدمه

تنوع جنسیتی هیئت مدیره طی دهه گذشته توجه بسیاری از سیاست گذاران ، شرکت ها ، رسانه ها و محققان دانشگاهی را در بسیاری از کشورها به خود جلب کرده است. تنوع جنسیتی هیئت مدیره یک مولفه مهم در تغییرات حاکمیت شرکتی در سراسر جهان است و به عنوان یک گام اساسی در پرداختن به مسئله “تنش مرتبط” بین جوامع و بازارها تلقی می شود (ظیر، ۲۰۱۵). طرح های مربوط به تنوع جنسیتی هیئت مدیره در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، برخی از کشورها مانند نروژ و آلمان سهمیه های اجباری را تصویب کرده اند در حالی که کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا (ایالات متحده) و انگلستان (انگلیس) بر رویکردهای داوطلبانه مبتنی بر اصول تمرکز دارند …

۵.بحث و نتیجه گیری

همانطور که در بخش قبلی بیان شد ، رابطه بین تنوع جنسیتی و CSR در شرکت های نمونه با توجه  به تعداد مدیران زن ، متفاوت بود. به طور کلی ، وجود مدیران زن در هیئت مدیره با CSR کل در شرکتهایی که از نظریه وابستگی منابع پشتیبانی می کنند، رابطه مثبت و معناداری دارد. با این حال ، رابطه بین تنوع جنسیتی و CSR مثبت و تنوع جنسیتی و CSR منفی به طور تجربی تایید نمی شود. تحلیل تجربی بیشتر ، رابطه تئوری توکن و تئوری توده بحرانی را بررسی می کند که هر دو نظریه ها پشتیبانی می شوند…

Abstract

The role of business sector in addressing Sustainable Development Goals (SDGs) is increasingly recognised around the world. The SDG 5 Gender Equality has given impetus to actions in many countries in the form of gender equality and gender diversity in businesses. Rapid progress has been made recently in achieving gender representation on corporate boards with voluntary initiatives such as the 30% Club in Australia and other countries. This study differs from previous studies in that it considers the ethical and social dimensions rather an economic angle by examining the association between gender diversity and corporate social responsibility (CSR). The limited prior research with this approach has focused on the US and UK context with emphasis on analysing how female directors with their unique views, perspectives and specific experiences contribute to strategic decision making and for addressing issues that are of concern to society and stakeholders. Continuing in this vein, this study examines the association between gender diversity and positive and negative dimensions of CSR separately. For a sample of constituents of the ASX 300 Index and employing systems Generalized Method of Moments (GMM) methods, this study finds evidence supporting both the token theory and the critical mass theory. Both positive and negative dimensions of CSR are unrelated to gender diversity when there is a token female representation on the boards of directors. However, companies that have improved gender balance undertake more positive CSR activities and reduce negative or controversial activities that hinder CSR.

Keywords: Gender diversity, Corporate social responsibility, Boards of directors, Tokenism, Critical mass theory

۱.Introduction

 Board gender diversity has captured the attention of policy makers, companies, media and academic scholars in many countries over the past decade. Board gender diversity is an important component in the changes in corporate governance around the world and is seen as an essential step in addressing the issue of ‘related tension’ between societies and markets (Dhir, 2015). Initiatives relating to board gender diversity have varied across countries, with some countries such as Norway and Germany adopting mandated quotas while other countries such as the United States of America (US) and the United Kingdom (UK) focusing on voluntary principle-based approaches…

۵.Discussion and conclusion

As presented in the previous section, the association between gender diversity and CSR varied across the sample firms depending on the number of female directors. At the aggregate level, female directors have a significant positive association with the total CSR of firms supporting the resource dependence theory; however, the associations between gender diversity and positive CSR and gender diversity and negative CSR are not empirically supported. Further empirical analysis examines the relevance of token theory and critical mass theory and find support in favour of both of these theories.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ درباره هیئت مدیره با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت رفتار سازمانی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ درباره تنوع جنسیتی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ درباره مسئولیت اجتماعی شرکت با ترجمه