اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اندازه گیری یک مفهوم علمی چند وجهی. جنگل مشروعیت سازمانی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1083

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   European Research on Management and Business Economics

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۵۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اندازه گیری یک مفهوم علمی چند وجهی. جنگل مشروعیت سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring a scientifically multifaceted concept. The jungle of organizational legitimacy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

اندازه گیری مشروعیت سازمانی برای محققان به یک چالش تبدیل شده است زیرا آنها با ساختاری چند لایه روبرو هستند ، به طوری که اصطلاحات ، رویکردها و ارزیاب ها متعددی در یک مسیر همگرا می شوند. در نتیجه ، محققان طرح های مفهومی متفاوتی را ارائه کرده اند که به نوبه خود باعث ایجاد روش های اندازه گیری متعددی شده است ، که موجب ایجاد عدم قطعیت در مورد انتخاب بهترین ابزار اندازه گیری در بین محققان می شود. این روش ها برای سایر زمینه ها قابل تعمیم نیستند ، رویکردهای مختلف ارزیابی مشروعیت را ادغام نمی کنند و همچنین تناسب این ابزارها را برای زمینه های خاص تشریح نمی کنند. این مقاله  ضمن ارائه معیارهایی برای انتخاب معقول ابزار اندازه گیری، یک فرایند کلی برای اندازه گیری مشروعیت سازمانی در زمینه های مختلف مطرح می کند. این مطالعه بین اندازه گیری مشروعیت سازمانی بر اساس ادراک و داده های ثانویه و همچنین بین مشروعیت به عنوان یک قضاوت جهانی یا به عنوان یک قضاوت مبتنی بر ابعاد تفاوت قائل است. ما همچنین گونه ای تویعه یافته از ابعاد مشروعیت را ارائه می دهیم که شامل زمینه های مختلف دانش است ، از همپوشانی ابعاد جلوگیری می کند و تعاریف مفهومی را ارائه می دهد که درک محققان و مدیران را تسهیل کند.

واژه های کلیدی: مشروعیت سازمانی ، معیارهای مشروعیت ، ابعاد مشروعیت ، قضاوت

۱.مقدمه

به طور کلی ، مفهوم مشروعیت سازمانی توسط شرکت ها به عنوان انطباق با الزامات قانونی شناخته شده است. در این رویکرد ، یک سازمان تا جایی مشروع است که فعالیت آن قانونی باشد ، یعنی مطابق با هنجارها و رویه های قانونی و مطابق با هنجارهای قانونی در توسعه عملکرد خود شکل گرفته است. این مفهوم از مشروعیت سازمانی از نظر رویکرد اجتماعی مورد تردید قرار گرفته است. عباراتی مانند “این قانونی است اما غیراخلاقی است” ، “قانونی است اما غیرمنصفانه است” ، یا “شاید قانونی باشد ، اما این یک رفتار ناشایست حرفه ای است” از این واقعیت نشات می گیرد که جامعه ، گروه ها و افراد به منظور حمایت یا پذیرش از سازمان ها به عنوان سازه هایی اجتماعی ، به جز رعایت قانون  ، مطالبات بیشتری نیز دارند…

۵.بحث

اندازه گیری مشروعیت سازمانی به یک چالش برای محققان تبدیل شده است، زیرا آن ها با یک ساختار چند سطحی مواجه هستند (ژو، ۲۰۱۱) که در آن، اصطلاحات، رویکردها و ارزیاب‌ها با هم همگرا می شوند (‏حسن، لی، مختار، ۲۰۲۰)‏. در نتیجه محققان پیشنهادهای مختلفی را ارائه کرده اند که منجر به افزایش روش های اندازه گیری متعدد شده و در مورد بهترین ابزار اندازه گیری، عدم قطعیتی در میان محققان ایجاد نموده است. این روش شناسی ها قابل تعمیم به زمینه های دیگر نیستند (سوددابی و همکاران، ۲۰۱۷)، رویکردهای مختلف برای ارزیابی مشروعیت را یکپارچه نمی کنند (دیپ هاوس و همکاران، ۲۰۱۷) و همچنین شایستگی آن ها را توضیح نمی دهند. این مقاله با ارائه یک فرآیند کلی برای اندازه گیری مشروعیت سازمانی که به این موضوع پاسخ می دهد، به ادبیات کمک می کند. ما یک فرآیند قابل تعمیم را برای هر زمینه ای پیشنهاد می کنیم که شامل اصطلاحات مختلف است و توانایی توجیه ابزارهای سنجش انتخاب را دارد….

Abstract

Measuring organizational legitimacy has become a challenge for researchers because they face a multilevel construct, where diverse terminologies, approaches, and evaluators converge. As a consequence, researchers have developed different conceptual proposals that have, in turn, given rise to multiple measurement methodologies, generating some uncertainty among researchers about the best measurement instrument. These methodologies are not generalizable to other contexts, do not integrate the different approaches to assessing legitimacy, nor do they explain their suitability for specific contexts. This paper proposes a general process for measuring organizational legitimacy in any context and across different terminologies, while providing criteria for a justified choice of measurement instrument. The study differentiates between organizational legitimacy measurements based on perceptions and secondary data, as well as between legitimacy as a global or as a dimensions-based judgment. We also present a broader typology of legitimacy dimensions that includes diverse fields of knowledge, avoids overlapping dimensions, and provides concept definitions in order to facilitate understanding by researchers and managers.

Keywords: Organizational legitimacy, Legitimacy measurement, Legitimacy dimensions, Judgment

۱.Introduction

Generally, the concept of organizational legitimacy has been understood by companies as compliance with legal requirements. In this approach, an organization is legitimate to the extent that its activity is legal, that is, constituted in accordance with legal norms and procedures, and in compliance with legal norms in the development of its function. This concept of organizational legitimacy has been called into question from a social approach. Expressions such as “it is legal but unethical,” “it is legal but unfair,” or “it may be legal, but it is a professionally indecent behavior,” arise from the fact that, along with legal compliance, society, groups and individuals demand much more from organizations as social constructs in order to support or accept them…

۵.Discussion

Measuring organizational legitimacy has become a challenge for researchers because they face a multilevel construct (Zhu, 2011), where diverse terminologies, approaches, and evaluators converge (Hassan, Lee, & Mokhtar, 2020). As a consequence, researchers have developed different proposals that have given rise to multiple measurement methodologies, generating some uncertainty among researchers about the best measurement instrument. These methodologies are not generalizable to other contexts (Suddaby et al., 2017), do not integrate the different approaches to assessing legitimacy (Deephouse et al., 2017), neither do they explain their suitability. This paper contributes to the literature by proposing a general process for measuring organizational legitimacy that responds to this issue. We propose a generalizable process for any context, inclusive with different terminologies, having the ability to justify the election measurement instruments…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۱ رشته مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ رفتار سازمانی با ترجمه