اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده نوآوری سازمانی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده تحقیق و توسعه

مقاله در مورد رشد اقتصادی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M788

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ :  قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس

عنوان انگلیسی:

Strength of the association between R&D volatility and firm growth: The roles of corporate governance and tangible asset volatility

چکیده فارسی:

ما نقش مکمل حاکمیت شرکتی ؛ تغییرات در دارایی، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) ؛ و تغییرات دارایی های نامشهود را  در بهبود بازده از طریق تحولات(نوآوری) در تحقیق و توسعه بررسی می کنیم. با افزایش تحولات در تحقیق و توسعه، حاکمیت شرکتی می تواند به همگن کردن اهداف متفاوت و منابع ناهمگن در داخل و خارج از شرکت کمک کند. تغییرات در دارایی، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) و دارایی های نامشهود می تواند به همگن سازی گردش دارایی با تحولات تحقیق و توسعه کمک کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حاکمیت شرکتی و تغییرات PPE  نقش مکمل در تحولات تحقیق و توسعه در بهبود عملکرد شرکت دارد

واژگان کلیدی: تغییرات (نوآوری) تحقیق و توسعه (R&D)،  تغییرات دارایی PPE (اموال، ماشین آلات و تجهیزات)، حاکمیت شرکتی، رشد شرکت

۱-مقدمه

ادبیات در زمینه نوآوری، افزایش سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه را برای عملکرد بلند مدت شرکت مفید تلقی می‌کند (سانیلا و اوکو، ۲۰۱۴). برخی از آثار اخیر، این دیدگاه طولانی مدت را به چالش می‌کشد، و خواستار مدیریت مداوم تحقیق و توسعه از طریق نوآوری بیشتر تحقیق و توسعه است (مودامبی و سوئیفت، ۲۰۰۱؛ مودامبی و سوئیفت، ۲۰۱۴؛ سوئیفت، ۲۰۱۳). تغییرات تحقیق و توسعه با متوقف ساختن پروژه‌های تحقیق و توسعه کم ارزش‌تر، افزایش رقابت داخلی برای بودجه تحقیق و توسعه، و اجازه دادن به شرکت‌ها برای تغییر تمرکز خود از اکتشاف تا بهره‌برداری، نظم ایجاد می‌کند (مودامبی و سوئیفت، ۲۰۱۴). در واقع، مودامبی و سوئیفت (۲۰۱۴: ۱۲۷) نتیجه می‌گیرند که “تغییرات مداوم و نسبتا معمول در تحقیق و توسعه در گذشته با افزایش رشد شرکت همراه است”.

ABSTRACT

We investigate the complementary roles of corporate governance; property, plant, and equipment (PPE) volatility; and intangible asset volatility in improving the returns from R&D volatility. With increasing R&D volatility, corporate governance can help align divergent goals and heterogeneous resources both internally and externally. PPE volatility or intangible asset volatility could help synchronize asset turnover with R&D volatility. The findings show that corporate governance and PPE volatility complement R&D volatility in improving a firm’s performance.

Introduction

The literature on innovation views increasing R&D investments as beneficial to the long-term performance of a firm (Saunila & Ukko, 2014). Some recent works challenge this long-standing view by calling for proactive R&D management through greater R&D volatility (Mudambi & Swift, 2011; Mudambi & Swift, 2014; Swift, 2013). The volatility of R&D induces discipline by discontinuing less valuable R&D projects, increasing internal competition for the R&D budget, and allowing firms to change their foci from exploration to exploitation (Mudambi & Swift, 2014). Indeed, Mudambi and Swift (2014:127) conclude that “persistent, relatively routine changes in R&D expenditure are associated with higher firm growth.”

In this paper, we investigate two research questions: (i) Can returns from R&D volatility be improved through better corporate governance? (ii) Does R&D volatility need to be complemented with volatility in property, plant, and equipment (PPE) or intangible asset investments? Both questions are salient in developing an understanding of how firms can further improve their returns from R&D volatility. Related to the first research question, we ask whether the quality of corporate governance could improve the returns from R&D volatility. Board members fulfilling both monitoring and resource provision roles could complement both internal and external resource realignments that result from R&D volatility. Related to the second research question, volatility in R&D investments must also be accompanied by a corresponding volatility in assets. As such, we posit that tangible and intangible asset volatilities could also complement the association between R&D volatility and a firm’s performance.