اطلاعیه

مهندسی برق

دانلود مقالات انگلیسی مهندسی برق مقالات انگلیسی با ترجمه مهندسی برق قدرت مخابرات الکترونیک مقالات ترجمه شده مهندسی برق 2019 – 2018 – 2017

مقاله ترجمه شده یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستم های مکاترونیک

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:   18000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:M499 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی عنوان انگلیسی: Application of dynamic neighborhood small …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:M418 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۱۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته عنوان انگلیسی: Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اصول  و الگوهای سیستم های توزیع

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:cm25 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده اصول  و الگوهای سیستم های توزیع عنوان انگلیسی: Distributed systems principles and paradigms چکیده فارسی: حل مسئله ۱. پرسش: تعریف جایگزین برای …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM8 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA) عنوان انگلیسی: Advanced Microcontroller Bus Architecture system چکیده فارسی: نقش واسطه ها در سیستم معماری …

مشاهده جزییات