اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

  این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M874

سال نشر: ۲۰۱۸

ناشر: الزویر

نام مجله:International Review of Financial Analysis

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۵۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

عنوان انگلیسی:

Managerial ability and corporate investment opportunity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه با استفاده از داده های شرکت های صنعتی ایالات متحده در طول سال های ۱۹۸۸-۲۰۱۵  به بررسی این موضوع می پردازد که آیا شرکت هایی که توسط مدیران توانمند اداره می شوند می توانند فرصت های سرمایه گذاری مطلوب تری را بدست آورند. نتایج تجربی بیانگر آن است که بین توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه تنها در شرکت های بدون محدودیت مالی یا  شرکت هایی با موقعیت مالی قوی معنادار است. به طور کلی، یافته های ما حاکی از آن است که شرکت هایی که دارای مدیران توانمندتری هستند، می توانند از طریق فرصت های سرمایه گذاری بهتر، سود بیشتری کسب کنند. از طریق این پژوهش، سیاست گذاران و سرمایه گذاران می توانند توجه بیشتری به توانایی های مدیریتی داشته باشند.

کلید واژه ها: توانایی مدیریتی، فرصت سرمایه گذاری، بدون محدودیت مالی

۱-مقدمه

ثابت شده است که توانایی مدیران نقش تعیین کننده ای در کاهش پرداخت های مالیاتی، کیفیت درآمد، کاهش ارزش سرقفلی و سایر سیاست های شرکت ها ایفا می کند. با این حال، رابطه بین فرصت سرمایه گذاری و توانایی مدیریتی برای مدت های طولانی ، به علت وجود مشکل در اندازه گیری و سایر محدودیت های داده ، نامشخص باقی مانده است. این مطالعه بر این نکته تمرکز دارد که به دو دلیل ذیل توانایی های مدیریتی برتر بر روی فرصت سرمایه گذاری تاثیر می گذارند. اول، فرصت سرمایه گذاری به عنوان یک نقش مهم در تامین مالی شرکت ها، بر ساختار سرمایه شرکت، سیاست تقسیم سود و رشد آینده شرکت تاثیر می گذارد(Smith and Watts (1992)، Kallapur و Trombley (1999). دوم، به این دلیل که فرصت های سرمایه گذاری توسط افراد خارج از شرکت، قابل مشاهده نیست، اگر بتوانیم فرصت سرمایه گذاری را به سایر ویژگی های شرکت و توانایی های مدیریتی ارتباط دهیم، مفید خواهد بود.

ما استدلال می کنیم که مدیران برتر می توانند روند صنعتی را بهتر درک کنند، تقاضای محصول را دقیق تر پیش بینی کنند و در پروژه های ارزشمند تری  سرمایه گذاری کنند، بنابراین فرصت  های سرمایه گذاری بهتری ایجاد می کنند….

  1. نتیجه گیری

ما در این مطالعه، بررسی می‌کنیم که آیا شرکتهایی که از مدیران برتر استفاده می‌کنند می‌توانند از فرصتهای سرمایه گذاری مطلوبتری برخوردار باشند یا خیر. تحلیل رگرسیون پس از کنترل چندین ویژگی و اثرات ثابت شرکت، رابطه معنی دار و مثبتی را بین توانایی مدیریتی و فرصتهای سرمایه گذاری نشان می‌دهد. علاوه براین، یک آزمون دیگر نشان می‌دهد که این رابطه در شرکتهایی که از شرایط مالی متفاوتی برخوردارند متغیر است. این رابطه مثبت تنها در زیرنمونه های زیر Q1 از شاخص KZ  یا بالای Q3 از نمره Z Altman معنی دار است، بدین معنی که حتی یک مدیر استثنایی هم نمی‌تواند بدون وجود بودجه و منابع کافی یک فرصت سرمایه گذاری را به دست آورد و رشد آتی شرکت را تحقق بخشد.

این مطالعه دارای مفاهیم اقتصادی زیر است. اولاً یافته‌های ما نشان می‌دهند که صنایع رقابتی و یا هیئت مدیره شرکتهایی که از وضعیت مالی خوبی برخوردارند باید مدیران برتر را برای تحقق رشد آتی خود استخدام کرده و حفظ نمایند. دوما، سرمایه گذاران باید توانایی مدیریتی را با هدف دستیابی به فرصتهای سرمایه گذاری بهتر مورد نظر قرار دهند. سوما، یافته‌های ما ممکن است برای سیاستگذاران و تنظیم کنندگان در تنظیم مقررات مثل هزینه پاداش برای کارکنان مفید باشد. بطور کل، یافته‌های ما نشان می‌دهند که توانایی مدیریتی یکی از عوامل کلیدی برای فرصتهای سرمایه گذاری است.

Abstract

This study examines whether firms operated by superior managers can obtain more favorable investment opportunities using data on U.S. industrial firms during 1988–۲۰۱۵. The empirical results disclose that there exists a positive relationship between managerial ability and investment opportunity, and that the relation is only significant in financially unconstrained firms or firms in a strong financial position. Overall, our findings support that firms having managers with superior ability could gain more economic profits via better investment opportunity. Through our research, policy makers and investors can pay more attention on managerial ability.

Keywords: Managerial ability ,Investment opportunity, Financial unconstrained

۱.Introduction

 Managerial ability has been proven to play an important determinant in tax avoidance, earnings quality, goodwill impairment, and other corporate policies. However, the relationship between investment opportunity and managerial ability has remained unclear for a long time, likely due to difficulty in measurement and other data limitations. This study focuses on how superior managerial ability affects investment opportunity for the following two reasons. First, as a crucial role in corporate finance, investment opportunity impacts a firm’s capital structure, dividend policy, and future growth (Smith and Watts (1992), Kallapur and Trombley (1999)). Second, because investment opportunity is unobservable by outsiders, it would be helpful if we could link investment opportunity to other firm characteristics and managerial ability.

We argue that superior managers can understand industrial trends better, predict product demand more accurately, and invest in more value-creating projects, therefore associating themselves with better investment opportunity. Although the hypothesis we propose is somehow intuitive, a recent study in behavior corporate finance also shows that managers with a good reputation and compensation package may engage in more risk-averse and time preference projects that can harm investment opportunities (Graham, Campbell, and Manju (2013)). Moreover, we aim to find out whether the relation between managerial ability and investment opportunity varies under different financial conditions and economic environments….

  1. Conclusion

In this study we examine whether firms operated by superior managers can enjoy more favorable investment opportunities. The regression analysis exhibits a significantly positive relationship between managerial ability and investment opportunity after controlling for several firm characteristics and fixed effects. Additionally, a further test indicates that the relation varies in firms under different financial conditions. The positive relation is significant only in the subsamples below Q1 of the KZ Index or above Q3 of the Altman Z-score, meaning that even an exceptional manager still cannot seize an investment opportunity and realize future growth without sufficient funds and resources.

This study has the following economic implications. First, our findings suggest that the boards of directors of firms in good financial condition or competitive industries should hire and retain superior managers to realize higher future growth. Second, managerial ability should be considered by investors seeking targets with better investment opportunities. Third, our findings may be useful to policy makers and regulators in planning regulations such as expensing employee compensation. Overall, our study documents that managerial ability is a key determinant of investment opportunity.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریتی

مقالات مدیریت مالی

مقالات مدیریت سرمایه

مقالات مدیریت رفتار سازمانی

مقالات مدیریت سازمان

مقالات اقتصاد رفتاری

دانلود رایگان مقاله در مورد توانایی کارکنان