اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و  ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: m869

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Review of Economics and Political Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۹ :  تأثیر پذیرش تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط عربستان سعودی (SME)

عنوان انگلیسی:

The impact of e-commerce adoption on business strategy in Saudi Arabian small and medium enterprises (SMEs)

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – این مقاله به بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار، به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) در عربستان سعودی می پردازد. همچنین رابطه بین تجارت الکترونیک و استراتژی کسب و کار و نحوه ی تاثیر تجارت الکترونیک بر تغییررویکرد مدیریت استراتژیک  SMEها را بررسی می کند. علاوه بر این، این مقاله عوامل تعدیلگر این رابطه را شناسایی می کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – برای ارزیابی و بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار، این مطالعه با استفاده از یک روش کمی از طریق پرسشنامه در SME های عربستان سعودی انجام شد.

یافته ها – تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد که پذیرش تجارت الکترونیک بر استراتژی های SMEها تاثیر می گذارد. بسیاری از شرکت کنندگان اظهار داشتند که پیاده سازی تجارت الکترونیک در بازار عربستان، طرح ها و استراتژی های کسب و کار آنها را تغییر داده است. یافته ها عوامل تعدیلگر اصلی را شناسایی کرده و رابطه ی بین تجارت الکترونیک و استراتژی کسب و کار را  پیش بینی می کند.

اصالت / ارزش – این مطالعه با بررسی و سنجش تأثیر پذیرش تجارت الکترونیک بر استراتژی های SMEها در عربستان سعودی  به ادبیات تحقیق کمک می کند. همچنین شناختی جامع از رابطه بین تجارت الکترونیک و استراتژی های کسب و کار ،ایجاد می کند. یافته های این مطالعه می تواند به صاحبان، مدیران و کارکنان SME ها برای درک و تصدیق تاثیر تجارت الکترونیک بر برنامه ها و استراتژی های آنها، راهکارهایی را ارائه دهد. همچنین می تواند به سیاستگذاران و دولت ها برای توسعه سیاست ها و ابتکارات مناسب کمک کند.

کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، تجارت الکترونیک، عربستان سعودی، شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مقدمه

پادشاهی عربستان سعودی به تدریج طی سالهای اخیر از وابستگی بلند مدت خود به درآمد حاصل از نفت فاصله گرفته و به سمت توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​(SME) چرخش یافته است تا بدنبال رشد و توسعه پایدار باشد. بنابراین ، تقویت محیط برای شرکت های کوچک و متوسط به یکی از اولویت های دولت عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود تبدیل شده است. مقدمات این مرحله از پیش فراهم شده است ، زیرا این پادشاهی برای تشویق به سرمایه گذاری، برخی از سیاست ها و مقررات را اجرا کرده و به طور پیوسته در حال اصلاح و به روزرسانی سیستم حقوقی ، قوانین بانکی و قانون استخدامی است تا آمادگی بیشتری برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشد. …

نتیجه گیری

بسیاری از SMEها در عربستان سعودی و سراسر جهان با توسعه تجارت الکترونیک به چالش کشیده شده اند، که موجب رقابتی شدن بازارهای محلی و جهانی شده است. بنابراین، SME ها باید استراتژی های خود را برای غلبه بر مشکلات موجود با توجه به تغییرات پویای موجود تطبیق دهند. در عربستان سعودی، برای SMEها در بازار بسیار دشوار خواهد بود که بدون تغییر استراتژی ها و عملیات به سمت پذیرش تجارت الکترونیک حرکت کنند به ویژه در زمان فعلی که افزایش هزینه ها، کارگران و مالیات وجود دارد.

این تحقیق تأیید کرده است که تجارت الکترونیک رابطه قوی با استراتژی کسب و کار دارد و این ارتباط را می توان تحت تاثیر برخی عوامل تعدیلگر مشخص کرد. علاوه بر این، مشخص شد که بسیاری از SMEها مایل به تغییر استراتژی های خود برای تطبیق با تغییرات پویا در دنیای کسب و کار هستند. با این حال، چالش هایی در پذیرش تجارت الکترونیک برای SME ها وجود دارد. توصیه می شود که مطالعات آینده تحقیاتی را برای بررسی چالش ها و موانعی که SME ها در کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند و راه حل هایی برای پذیرش موفقیت آمیز تجارت الکترونیک انجام دهند. از آنجا که که چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی بر توسعه و رشد SME ها تمرکز دارد، یافته های این تحقیق می تواند برای تسهیل و ایجاد انگیزه در SME ها در عربستان سعودی و سایر کشورها برای دستیابی به رشد پایدار و رونق اقتصادی سودمند باشد.

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the impact of e-commerce on business strategy, especially on small and medium enterprises (SMEs) in Saudi Arabia. It also investigates the relationship between e-commerce and business strategy and how the e-commerce niche changes SMEs’ strategic management approach. Additionally, this paper identifies the factors that moderate this relationship.

Design/methodology/approach – To evaluate and examines the impact of e-commerce on business strategy, the study used a quantitative method by conducting a questionnaire survey in Saudi Arabian SMEs.

Findings – The analysis of collected data confirms that e-commerce adoption has an impact on SMEs strategies. Many participants asserted that the introduction of e-commerce in Saudi market has changed their businesses’ plans and strategies. The findings identify the major factors that moderate and predict the relationship between e-commerce and business strategy.

Originality/value – This study contributes to the literature by discussing and examining the impact of e-commerce adoption on SMEs strategies in the context of Saudi Arabian SMEs. It provides a comprehensive understanding of the relationship between e-commerce and business strategies. The findings of this study can benefit SMEs’ owners,managers and employees to understand and acknowledge the impact of e-commerce on their plans and strategies. It also can assist policymakers and governments to develop suitable policies and initiatives.

Keywords: Strategic management, E-commerce, Saudi Arabia, Small and medium enterprises (SMEs)

The Kingdom of Saudi Arabia has been gradually moving away from its long-term dependence on oil-related income in recent years and has turned to its small and medium enterprises (SMEs) to look for sustainable growth and development. Therefore, enhancing the environment for SMEs has become a priority for the Saudi Arabia Government to diversify its economy. The groundwork for this phase has already been laid, as the Kingdom has implemented some policies and regulations to encourage investment and is steadily reforming and updating the legal system, banking rules and employment law, in readiness for more participation in global market places…

Conclusion

Many SMEs in Saudi Arabia and around the world are challenged by the development of e-commerce, which makes local and global markets very competitive. Therefore, SMEs need to adapt their strategies in accordance with these dynamic changes, to overcome the current difficulties. In Saudi Arabia, it will be very difficult for SMEs to stay in the market without shifting their strategies and operations towards e-commerce specially at the current time where there is an increase in cost of fees, labour and taxes.

This study has confirmed that e-commerce has a strong relationship with business strategy and that this relationship can be affected by certain moderators. Moreover, it was found that many SMEs are willing to change their strategies to fit with dynamic changes in the business world. However, there are some challenges that face SMEs in adopting e-commerce. It is recommended that future studies are carried out to explore the challenges and obstacles that face SMEs in developing countries and come up with solutions for adopting e-commerce successfully. As the Saudi Arabian Vision 2030 focusses on developing and growing SMEs, the findings of this research can be helpful to facilitate and motivate SMEs in Saudi Arabia and other countries to obtain sustainable growth and a thriving economy.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات شرکت های کوچک و متوسط

مقالات تجارت الکترونیک

مقالات فناوری اطلاعات

مقالات مدیریت استراتژیک

مقالات مدیریت کسب و کار