مقاله انگلیسی تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش

این مقاله علمی پژوهشی(ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1347

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Management Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش

عنوان کامل انگلیسی:

The influence of organizational structure on value-based management sophistication

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1347)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

علی رغم استفاده گسترده از مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) در شرکت‌های اروپایی، مطالعاتی که دلایل تفاوت در پیچیدگی آن را بررسی می‌کنند، اندک هستند و عمدتاً بر جنبه‌های محیطی و درون سازمانی متمرکز هستند. از آنجایی که فرض می شود ساختار یک شرکت به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی سازمانی تأثیر چشمگیری بر تناسب بین یک سازمان و  نوآوری اجرایی دارد، از این رو ما تأثیر ساختار سازمانی را بر پیچیدگی VBM بررسی می کنیم. بر اساس داده‌های نظرسنجی از ۱۱۷ شرکت بزرگ انتفاعی در اتریش، آلمان و سوئیس، یافته‌های ما نشان می‌دهد که متغیرهای ساختار سازمانی یعنی متمرکزسازی، رسمی‌سازی و ادغام افقی به طور مثبت با پیچیدگی VBM مرتبط هستند. داده های ما بینشی را در مورد ارتباط متقابل متغیرهای  خاص ساختار سازمانی با زیر مولفه های خاص VBM ارائه می دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که سطوح بالای متمرکزسازی به طور مثبت با تناسب سیاسی یک سازمان با VBM ارتباط دارد، در حالی که به نظر می‌رسد ناهمسان سازی عمودی رابطه منفی با تناسب فرهنگی با VBM دارد. سطوح بالای رسمی‌سازی و ادغام افقی نشان‌دهنده تناسب فنی، سیاسی و فرهنگی با VBM است که به دستیابی و توسعه  اجرای VBM در مراحل آخر اشاعه کمک می‌کند. در حالی که شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند ارتباط مثبتی با پیچیدگی VBM نشان می‌دهند، ارتباط متقابل متغیرهای ساختار سازمانی با پیچیدگی VBM هم در شرکت‌های بورسی و هم در شرکت‌های غیر بورسی آشکار می‌شود.

کلمات کلیدی: مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، ارزش ذینفعان، نظریه اشاعه، ساختار سازمانی، تناسب سازمانی، نوآوری حسابداری مدیریت (MAI)، PLS-SEM

Abstract:  

Despite the widespread use of value-based management (VBM) in European companies, studies investigating the reasons for the differences in its sophistication remain scarce and are predominantly focused on environmental and intra-organizational aspects. Since the structure of a firm as a major organizational determinant is assumed to have a considerable impact on the fit between an organization and an administrative innovation, we examine the influence of organizational structure on VBM sophistication. Based on survey data from 117 large for-profit firms in Austria, Germany and Switzerland, our findings indicate that the organizational structure variables centralization, formalization and horizontal integration are positively associated with VBM sophistication. Our data provide insight into the interconnection of specific organizational structure variables on particular VBM subdimensions. The findings illustrate that a high level of centralization is positively associated with the political fit of an organization with VBM, while vertical differentiation seems to have a negative relationship with the cultural fit with VBM. High levels of formalization and horizontal integration indicate a technical, political and cultural fit with VBM, which helps to achieve and prevail a high extent of VBM implementation in late diffusion stages. While firms that are listed on the stock market show a positive association with VBM sophistication, the interconnections of organizational structure variables with VBM sophistication appear both in listed and unlisted firms.

Keywords: Value-based management (VBM), Shareholder value, Diffusion theory, Organizational structure, Organizational fit, Management accounting innovation (MAI), PLS-SEM

۱. Introduction

Value-based management (VBM) systems are designed to motivate managers to engage in actions that maximize shareholder value (Knauer et al., 2018; Brück et al., 2018). Despite the widespread use of VBM in European firms and its relevance for academic research (Firk et al., 2019a; Firk et al., 2016), little is still known about the reasons for frequently reported differences in the extent of VBM implementation (Firk et al., 2019a; Malmi and Ik¨aheimo, 2003).

Recent publications on drivers of VBM implementation focus on environmental and intra-organizational factors (Firk et al., 2019b; Burkert and Lueg, 2013) and mostly neglect organizational factors. While specifically the structure of a firm as a major organizational factor has been reported as an important factor influencing the adoption of administrative innovations and the design of management control systems (e.g., Lee and Yang, 2011; Nahm et al., 2003; Gosselin, 1997), its impact has only partially been tested in a VBM setting (Blume, 2016; Dekker et al., 2012)…

۶.Discussion and conclusion

Even though VBM has been widely used in European firms, little is still known about the reasons for frequently reported differences in the extent of VBM implementation (Firk et al., 2019a; Malmi and Ik¨aheimo, 2003). To address this issue, we investigate the influence of the organizational structure on VBM sophistication in large firms in Austria, Germany and Switzerland. In centralization, formalization and horizontal integration, we find three major structural variables displaying a positive association with VBM sophistication. These results illustrate that the organizational structure is a further reason for the frequently reported differences in VBM sophistication (Firk et al., 2019a; Sch¨affer and Lueg, 2010). We further argue that these structural subdimensions differently affect the technical, political and cultural fit of a firm with VBM (Ansari et al., 2010).

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله در مورد رشته مدیریت

دانلود مقاله در مورد حسابداری

دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی درباره نوآوری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد ساختار سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت مبتنی بر ارزش با ترجمه