اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی جدید که در دسته مقالات مدیریت و مقالات حسابداری هست، منتشر کردیم. خوب این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه الزویر در سال ۲۰۲۲ منتشر شده. فایل انگلیسی ۱۳ صفحه PDF و فایل ترجمه ۴۰ صفحه WORD و قابل ویرایشه، مثل همیشه مقاله انگلیسی رو می تونید رایگان دانلود کنید. بخش هایی از ترجمه هم براتون رایگان گذاشتم که قبل از خرید ، کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. از کیفیت ترجمه هم نگم براتون که مثل همیشه عالییییه. برای خرید ترجمه کامل مقاله روی گزینه خرید و دانلود آنی ترجمه کلیک کنید بعد از پرداخت لینک دانلود بهتون نشون داده میشه، به ایمیلتونم ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1347

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Management Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

متغیر : دارد

فرضیه:  دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه : ضمیمه نشده

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش

عنوان کامل انگلیسی:

The influence of organizational structure on value-based management sophistication

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱.مقدمه
۲. پیشینه نظری
۲.۱. ویژگی های خاص VBM
۲.۲. تناسب سازمانی و محرک های اجرای نوآوری های اداری
۳.فرضیات
۳.۱. تأثیر ساختار سازمانی بر پذیرش نوآوری های اداری
۳.۲. متمرکزسازی
۳.۳. رسمی سازی
۳.۴. ادغام افقی
۳.۵. متمایز سازی عمودی
۴. طراحی داده ها و تحقیق
۴.۱. عملیاتی سازی متغیرها
۴.۱.۱. متغیرهای مستقل
۴.۱.۲. متغیر وابسته
۴.۱.۳. متغیرهای کنترل
۴.۲. گردآوری داده ها و روش تحقیق
۵. نتایج
۵.۱. پایایی و روایی سازه ها
۵.۲. نتایج آزمون فرضیه
۵.۳. اثرات منفرد بر روی ابعاد فرعی VBM
۵.۴. آزمون های اعتبارسنجی(استواری)
۶. بحث و نتیجه گیری

چکیده فارسی

علی رغم استفاده گسترده از مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) در شرکت‌های اروپایی، مطالعاتی که دلایل تفاوت در پیچیدگی آن را بررسی می‌کنند، اندک هستند و عمدتاً بر جنبه‌های محیطی و درون سازمانی متمرکز هستند. از آنجایی که فرض می شود ساختار یک شرکت به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی سازمانی تأثیر چشمگیری بر تناسب بین یک سازمان و  نوآوری اجرایی دارد، از این رو ما تأثیر ساختار سازمانی را بر پیچیدگی VBM بررسی می کنیم. بر اساس داده‌های نظرسنجی از ۱۱۷ شرکت بزرگ انتفاعی در اتریش، آلمان و سوئیس، یافته‌های ما نشان می‌دهد که متغیرهای ساختار سازمانی یعنی متمرکزسازی، رسمی‌سازی و ادغام افقی به طور مثبت با پیچیدگی VBM مرتبط هستند. داده های ما بینشی را در مورد ارتباط متقابل متغیرهای  خاص ساختار سازمانی با زیر مولفه های خاص VBM ارائه می دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که سطوح بالای متمرکزسازی به طور مثبت با تناسب سیاسی یک سازمان با VBM ارتباط دارد، در حالی که به نظر می‌رسد ناهمسان سازی عمودی رابطه منفی با تناسب فرهنگی با VBM دارد. سطوح بالای رسمی‌سازی و ادغام افقی نشان‌دهنده تناسب فنی، سیاسی و فرهنگی با VBM است که به دستیابی و توسعه  اجرای VBM در مراحل آخر اشاعه کمک می‌کند. در حالی که شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند ارتباط مثبتی با پیچیدگی VBM نشان می‌دهند، ارتباط متقابل متغیرهای ساختار سازمانی با پیچیدگی VBM هم در شرکت‌های بورسی و هم در شرکت‌های غیر بورسی آشکار می‌شود.

کلمات کلیدی: مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، ارزش ذینفعان، نظریه اشاعه، ساختار سازمانی، تناسب سازمانی، نوآوری حسابداری مدیریت (MAI)، PLS-SEM

۱.مقدمه

سیستم‌های مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) برای ایجاد انگیزه در مدیران برای مشارکت در اقداماتی طراحی شده‌اند که ارزش ذینفعان را به حداکثر می‌رساند (کناور و همکاران، ۲۰۱۸; بروک و همکاران، ۲۰۱۸). علیرغم استفاده گسترده از VBM در شرکت های اروپایی و ارتباط آن با تحقیقات علمی (فیرک و همکاران، ۲۰۱۹a; فیرک و همکاران، ۲۰۱۶)، هنوز اطلاعات کمی در مورد دلایل تفاوت های گزارش شده در میزان اجرای VBM وجود دارد (فیرک و همکاران، ۲۰۱۹ a؛ مالمی و ایکاهایمو، ۲۰۰۳)

مقالات اخیر در مورد محرک های پیاده سازی VBM بر عوامل محیطی و درون سازمانی تمرکز دارند (فیرک و همکاران، ۲۰۱۹b؛ بورکرت و لوگ، ۲۰۱۳)و عمدتاً عوامل سازمانی را نادیده می گیرند. در حالی که به طور خاص ساختار یک شرکت که یک عامل سازمانی مهم می باشد به عنوان یک عامل مؤثر بر پذیرش نوآوری های اداری و طراحی سیستم های کنترل مدیریت گزارش شده است (به عنوان مثال، لی و یانگ، ۲۰۱۱؛ ناهم و همکاران، ۲۰۰۳؛ گوسلین، ۱۹۹۷) و تأثیر آن تنها تا حدی در یک محیط VBM آزمایش شده است (بلوم، ۲۰۱۶؛ دکر و همکاران، ۲۰۱۲)…

۶.بحث و نتیجه گیری

  اگرچه VBM به طور گسترده در شرکت‌های اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است، اما هنوز اطلاعات کمی در مورد دلایل تفاوت‌های گزارش شده در میزان اجرای VBM وجود دارد (فریک و همکاران، ۲۰۱۹a. مالمی و ایک آهایمو، ۲۰۰۳). برای بررسی این موضوع، ما تأثیر ساختار سازمانی را بر پیچیدگی VBM در شرکت‌های بزرگ در اتریش، آلمان و سوئیس بررسی می‌کنیم. سه متغیر ساختاری اصلی شامل متمرکزسازی، رسمی‌سازی و ادغام افقی، ارتباط مثبتی با پیچیدگی VBM نشان می‌دهند. این نتایج نشان می‌دهد که ساختار سازمانی دلیل دیگری برای تفاوت‌های مکرر گزارش‌شده در پیچیدگی VBM است (فیرک و همکاران، ۲۰۱۹ a؛ شافر و لوگ، ۲۰۱۰). ما همچنین استدلال می کنیم که این زیر مولفه های ساختاری به طور متفاوتی بر تناسب فنی، سیاسی و فرهنگی یک شرکت با VBM تأثیر می گذارد (انصاری و همکاران، ۲۰۱۰)…

فرضیات

H1: متمرکزسازی رابطه مثبتی با پیچیدگی VBM دارد.

H2: رسمی سازی رابطه مثبتی با پیچیدگی VBM دارد.

H3: ادغام افقی به طور مثبت با پیچیدگی VBM مرتبط است.

H4: متمایز سازی عمودی رابطه منفی با پیچیدگی VBM دارد.

مدل مفهومی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2022 : تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش

Abstract:  

Despite the widespread use of value-based management (VBM) in European companies, studies investigating the reasons for the differences in its sophistication remain scarce and are predominantly focused on environmental and intra-organizational aspects. Since the structure of a firm as a major organizational determinant is assumed to have a considerable impact on the fit between an organization and an administrative innovation, we examine the influence of organizational structure on VBM sophistication. Based on survey data from 117 large for-profit firms in Austria, Germany and Switzerland, our findings indicate that the organizational structure variables centralization, formalization and horizontal integration are positively associated with VBM sophistication. Our data provide insight into the interconnection of specific organizational structure variables on particular VBM subdimensions. The findings illustrate that a high level of centralization is positively associated with the political fit of an organization with VBM, while vertical differentiation seems to have a negative relationship with the cultural fit with VBM. High levels of formalization and horizontal integration indicate a technical, political and cultural fit with VBM, which helps to achieve and prevail a high extent of VBM implementation in late diffusion stages. While firms that are listed on the stock market show a positive association with VBM sophistication, the interconnections of organizational structure variables with VBM sophistication appear both in listed and unlisted firms.

Keywords: Value-based management (VBM), Shareholder value, Diffusion theory, Organizational structure, Organizational fit, Management accounting innovation (MAI), PLS-SEM

۱. Introduction

Value-based management (VBM) systems are designed to motivate managers to engage in actions that maximize shareholder value (Knauer et al., 2018; Brück et al., 2018). Despite the widespread use of VBM in European firms and its relevance for academic research (Firk et al., 2019a; Firk et al., 2016), little is still known about the reasons for frequently reported differences in the extent of VBM implementation (Firk et al., 2019a; Malmi and Ik¨aheimo, 2003).

Recent publications on drivers of VBM implementation focus on environmental and intra-organizational factors (Firk et al., 2019b; Burkert and Lueg, 2013) and mostly neglect organizational factors. While specifically the structure of a firm as a major organizational factor has been reported as an important factor influencing the adoption of administrative innovations and the design of management control systems (e.g., Lee and Yang, 2011; Nahm et al., 2003; Gosselin, 1997), its impact has only partially been tested in a VBM setting (Blume, 2016; Dekker et al., 2012)…

۶.Discussion and conclusion

Even though VBM has been widely used in European firms, little is still known about the reasons for frequently reported differences in the extent of VBM implementation (Firk et al., 2019a; Malmi and Ik¨aheimo, 2003). To address this issue, we investigate the influence of the organizational structure on VBM sophistication in large firms in Austria, Germany and Switzerland. In centralization, formalization and horizontal integration, we find three major structural variables displaying a positive association with VBM sophistication. These results illustrate that the organizational structure is a further reason for the frequently reported differences in VBM sophistication (Firk et al., 2019a; Sch¨affer and Lueg, 2010). We further argue that these structural subdimensions differently affect the technical, political and cultural fit of a firm with VBM (Ansari et al., 2010).

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله در مورد رشته مدیریت

دانلود مقاله در مورد حسابداری

دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی درباره نوآوری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد ساختار سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت ارزش با ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.