پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

لیست پروپوزال های آماده رشته مدیریت و حسابداری (کلیه گرایش ها)

نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و پروپوزال حسابداری و برنامه ریزی شهری طرح تحقیق و روش تحقیق تکمیل شده در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی اجرایی بازاریابی بازرگانی mba مالی مدیریت تحول مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سایر گرایش ها

 برای مشاهده جزییات پروپوزال ها بر روی عنوان موردنظر کلیک نمایید

PRM226- نمونه پروپوزال رشته مدیریت : بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژي هاي منابع انساني در شركت ....

PRM225- دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

PRM224- دانلود پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسي اثرات آميخته بازاريابي بر روي " ارزش ويژه برند" با تاکيد بر اثر میانجی گری" تبليغات دهان به دهان "

PRM231- دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده ی مدیریت : بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران آموزشی

PRM230- نمونه پروپوزال مدیریت دولتی و مالی بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان های دولتی

PRM229- دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه

PRM228- نمونه پروپوزال مدیریت دولتی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

PRM227- نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری استفاده از شبکه های عصبی در پیش بینی ارزش افزوده ی شرکت های بورس

PRM1- پروپوزال بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

PRM2- پروپوزال بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در....

PRM3- پروپوزال رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و رضایت ‌شغلی کارکنان

PRM4- پروپوزال بررسی رابطه ویژگی هاي شخصیتی و سبک هاي رهبري مدیران مدارس

PRM7- پروپوزال برنامه ریزي استراتژیک شرکت توزیع نیروي برق

PRM8- پروپوزال بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر توانمندسازي منابع انساني درشركت برق

PRM9- نمونه پروپوزال مدیریت آموزشی: بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران

PRM11- نمونه پروپوزال مدیریت بررسی ساختار سازمانی و راهکارهاي بهبود آن در نیروگاه

PRM12- پروپوزال رابطه اجراي مدل تعالي سازماني و ارتقاي بهره وري نيروي انساني

PRM13-پروپوزال مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق

PRM14- پروپوزال عوامل موثر در ایجاد و ارتقاء کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک

PRM15- پروپوزال تعيين روش مناسب برون سپاري فعاليت هاي شركت توزيع برق شهر ...... با تاكيد بر رويكرد سيستمي

PRM18- پروپوزال بررسی آثار و نتایج واگذاري خدمات نیروي انسانی به بخش خصوصی در سازمان آب و برق

PRM19- پروپوزال بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل....

PRM20- دانلود نمونه پروپوزال مدیریت: بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی در شهر ...

PRM21- پروپوزال شناسايي تكنولوژي هاي مهم سالنهاي مونتاژ شرکت .... با استفاده از روش TOPSIS

PRM22- پروپوزال شناسايي و تجزيه و تحليل فرصت ها و تهديدهاي محيطي و ارزيابي داخلي مربوط به برنامه ريزي استراتژيك

PRM23- پروپوزال بررسی وضعیت توانمند سازي مدیران مدارس و شناسایی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقاي آن

PRM24- پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی

PRM25- پروپوزال شناسایی نقش سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیمات مرتبط با امور مختلف و مؤثر بر آموزش و یادگیری از نظر مدیران مدارس دولتی

PRM29- پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

PRM31- پروپوزال رابطه اجراي مدل تعالی سازمانی (EFQM) با ارتقاي بهره وري نیروي انسانی .......

PRM33- پروپوزال ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان

PRM36- پروپوزال بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداري در ادارات دولتی

PRM40- پروپوزال اولویت بندي عوامل موثر در بهره وري منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیري چند شاخصه

PRM41- پروپوزال بررسي رضايت مندي كارشناسان شركت گاز از مسيرپيشرفت شغلي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

PRM42- پروپوزال رابطه رهبری معنوی با رفتار کارکنان در سازمان (با مورد کاوی بانک صادرات)

PRM43- نمونه پروپوزال مدیریت بازریابی: بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداري مشتریان در بانک...

PRM44- پروپوزال تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر رضایت مشتریان::مطالعه موردی بانک های دولتی ...

PRM46- پروپوزال بررسی نقش بانکداری الکترونیک در افزایش رفاه اجتماعی مشتریان و استفاده کنندگان

PRM47- پروپوزال شناسایی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بازاریابی، و رضایت‌مندی مشتریان محصولات شرکت...

PRM48- پروپوزال بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت خدمات ( بر مبنای مدل سروپروف)

PRM49- پروپوزال بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان........

PRM51- پروپوزال امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت .....

PRM54- پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

PRM56- پروپوزال تأثیر ابعاد سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی

PRM57- پروپوزال رابطه بین نو آوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان ادارات

PRM59-پروپوزال بررسی ارتباط منابع قدرت و سبک هاي مدیریت تعارض در مدیران

PRM61- پروپوزال بررسی امکان بکارگیری مدیریت بر مبنای هدف در دانشگاه ...... تهران

PRM63- پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جو سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ...........

PRM64- پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر کارآیی عملکرد مدارس هوشمند

PRM67- پروپوزال رابطه سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر .........

PRM68- پروپوزال بررسی تأثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی شغلی مدیران

PRM71- پروپوزال بررسی عوامل و موانع جلوگیری از قاچاق کالا در مرزهای استان ... از نگاه مرزنشینان با تاکید بر معیشت آنان

PRM73- پروپوزال میزان تاثیرگذاري توانمندسازي روان شناختی و کانون کنترل بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه

PRM74- پروپوزال بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران

PRM76- پروپوزال رابطه بین مدیریت تنوع و کیفیت کار تیمی

PRM223- نمونه پروپوزال مدیریت : طراحي و تبيين مدلي جهت زمينه سازي براي خلاقيت

PRM222- پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت: ارائه الگویی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت های شعب با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره

PRM221- نمونه پروپوزال آماده: مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در سیستم های بازیابی اطلاعات با استفاده از منطق فازی وغیرفازی

PRM220- پروپوزال رشته مدیریت:بررسي رابطه بين انتقاد پذيري و اثربخشي مديران

PRM219- نمونه پروپوزال آماده: ارزيابی عملکرد شوراياری‌ها از ديدگاه شوراياران

PRM218- پروپوزال رشته مدیریت: ارتباط بين مصرف انرژي و محصولات توليد شده درکشور

PRM217- پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری: بررسي آثار مالي برون‌سپاري حسابداري

PRM216- پروپوزال رشته حسابداری: سيستم بهاي تمام شده خدمات بر مبناي ABC

PRM215- پروپوزال مدیریت بیمه: نهادينه سازي كارگزاري خصوصي بيمه محصولات كشاورزي

PRM214- پروپوزال مدیریت شهری: برنامه ریزی گسترش فضاهای سبز تفریحی به نسبت ساختار فضایی سلسله مراتبی شهرها

PRM123- نمونه پروپوزال برنامه ریزی شهری: تدوین اصول و ضوابط شهر پربازی

PRM212- پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش فضاهای جغرافیایی (کالبدی– عملکردی) در بروز جرائم شهری با استفاده از GIS

PRM211- پروپوزال برنامه ریزی شهری: ارزیابی و رتبه‌بندی فضاهای سبز شهری

PRM210- پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش برنامه ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی

PRM173- نمونه پروپوزال مدیریت: بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی

PRM174- نمونه پروپوزال مدیریت بازاریابی: بررسی روابط درونی بین عوامل مؤثر بر رقابت پذیری با استفاده از تکنیک DEMATEL

PRM175- نمونه پروپوزال مدیریت صنعتی: طراحی مدل رياضی توسعه ظرفيت توليد برق با هدف كنترل گاز هاي گلخانه اي

PRM176- نمونه پروپوزال مدیریت طراحي مدل رياضي سنجش فرآيند محوري

PRM177- پروپوزال آماده مدیریت ارائه مدلی برای زمانبندی فعالیت ها در سازمان های چند پروژه ای تحت محدودیت منابع و رویکرد فازی

PRM178- پروپوزال رشته مدیریت بررسي آمادگي سازمان ها براي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

PRM179- پروپوزال مدیریت صنعتی مكان يابي ایستگاه های تقلیل فشار گاز با استفاده از ترکیب روش اولویت بندی فازی و GTMA فازي

PRM180- نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور

PRM181- پروپوزال آماده مدیریت : بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تامین در صنعت ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

PRM182- پروپوزال رشته مدیریت: بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین

PRM183- پروپوزال مدیریت کارآفرینی: طراحي الگوي كارآفريني اجتماعي در ساماندهي كودكان خياباني

PRM184- پروپوزال آماده رشته مدیریت: ارائه مدلی برای اندازه گیری و تحلیل نوآوری بنگاه

PRM185- نمونه پروپوزال آماده: بررسي رابطه بين ميزان وجود برخي از شاخص هاي مديريت كيفيت فراگير و تعهد سازماني

PRM186- نمونه پروپوزال مدیریت مالی: بررسی روابط متقابل بین «توسعه بازار مالي» و« نوآوری» در رقابت پذیری ملی

PRM187- پروپوزال آماده مدیریت مالی: بررسی انتشار اوليه عمومي سهام شركت ها بر قيمت سهام خود شركت و ساير شركت هاي فعال در آن صنعت

PRM188- پروپوزال مدیریت مالی: ارزیابی سیاست های تقسیم سود شرکتها در شرکتهای بورس اوراق بهادار

PRM189- پروپوزال مدیریت مالی: بررسي تغييرات ناگهاني بازار سهام با استفاده از نظريه كاتاستروف

PRM190- پروپوزال آماده مدیریت مالی و حسابداری: بررسي تاثير اهرم مالي بر مديريت سود واقعي

PRM191- نمونه پروپوزال مدیریت مالی: بهينه ‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین-نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»

PRM192- پروپوزال آماده رشته مدیریت: بررسي سطوح مختلف طرح‌ كارانه با توجه به مدل دو عاملي هرزبرگ

PRM193- نمونه پروپوزال مدیریت: تعالی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل EFQM

PRM194- نمونه پروپوزال مدیریت منابع انسانی: بررسي عوامل مؤثر بر سايبرلوفينگ کارکنان

PRM195- نمونه پروپوزال مدیریت: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت کارکنان

PRM196- پروپوزال آماده رشته مدیریت: ارزیابی و تحلیل برنامه های جهت دهی کارکنان

PRM197- نمونه پروپوزال مدیریت: تعیین ارتباط بين شخصيت و رفتار شهروندي سازماني

PRM198- پروپوزال مدیریت استراتژیک: شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی های مشاغل استراتژیک

PRM199- نمونه پروپوزال مدیریت : بهبود سیستم JIT با استفاده از رویکرد شبیه سازی

PRM200- پروپوزال رشه مدیریت: ارائه یک چارچوب برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

PRM201- پروپوزال رشته مدیریت : بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت های قطعه ساز

PRM202- نمونه پروپوزال مدیریت: خودشيفتگي مديران دانشگاهي و عملکرد دانشگاهي

PRM203- نمونه پروپوزال آماده مدیریت: شناسايي شاخص هاي سنجش عملكرد با رويكرد مشتري مداري بر مبناي مدل BSC

PRM204- نمونه پروپوزال مدیریت کارآفرینی: بررسي نقش باورهاي مذهبي در شروع يک کسب و کار جديد

PRM205- نمونه پروپوزال مدیریت مالی: ارزیابی همبستگی متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای بیرونی و درونی

PRM206- پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت: بررسي تاثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر ادراك از كيفيت خدمات ،رضايت ،نيات رفتاري مشتري

PRM207- پروپوزال زشته مدیریت آموزشی: ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی

PRM208- نمونه پروپوزال مدیریت: عوامل موثر برارتقاء بهره‌وري نيروي انساني شاغل در صنایع کوچک

PRM209- پروپوزال رشته مدیریت: تعيين سهم هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني قدرت كارآفريني دانش آموختگان بيكار

PRM77- پروپوزال ارائه یک متدولوژی برای رقابت و همکاری بین زنجیره های تأمین با رویکرد تئوری بازی ها

PRM78- پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی بر عاملهای نرم افزاری هوشمند در زنجیره تامین چابک

PRM79- پروپوزال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و نسبت سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

PRM80- پروپوزال بررسي تاثير هوش عقلي بر رضايت شغلي کارکنان سازمان

PRM81- پروپوزال بررسی عوامل موثر برتمایل ترک شغل کارکنان سازمان

PRM82- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد

PRM83- پروپوزال بررسی موانع استقرارنظام بودجه ریزی عملیاتی درسازمان

PRM84- پروپوزال کاربرد روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و سنتی، در محاسبه قیمت تمام شده‌ی بیماران در بیمارستانهای دولتی

PRM85- پروپوزال بررسی (مطالعه) موانع اجرای راهبرد کلان توسعه در سازمان تأمین اجتماعی

PRM86- پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی بر هزینه ها و تعهدات سازمان

PRM87- پروپوزال بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان.......

PRM88- پروپوزال بررسی تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات بر رضایت (مشتریان)بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی

PRM89- پروپوزال بررسی راه های ارتقاء یادگیری سازمانی باتوانمندسازی نیروی انسانی

PRM90- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری خدمات و تاثیر آن بر هزینه ها

PRM91- پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی سازمانی بر رضایت مشتریان

PRM92- پروپوزال بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی

PRM93- پروپوزال بررسي ميزان آمادگي سازمان براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه

PRM94- پروپوزال بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری

PRM95- پروپوزال بررسي ارتباط ميان جنسيت، سن، تجربه حرفه‌اي، سطح تحصيلات، وگونه‌هاي شخصيتي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي با انحرافات رفتاري متداول شناخته شده، در بازار

PRM96- پروپوزال بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی

PRM97- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمند سازي مدیران

PRM98- پروپوزال بررسی همراستایی زنجیره تامین سازمان با تولیدات آن

PRM99- پروپوزال بررسی عوامل موثر در قیمت آپارتمانهای مسکونی به روش هدانیک

PRM100- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین

PRM101- پروپوزال بررسي عوامل اثرگذار بر شکل گيري هويت سازماني و اثر آن بر رفتار شهروندي و تعهد سازماني

PRM102- پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و توانمندسازی روانی

PRM104- پروپوزال مطالعه‌اي كيفي براي شناسايي استراتژي‌هاي آموزش و توسعه و جبران خدمت

PRM105- پروپوزال بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان

PRM106- پروپوزال شناسايي علل شكل دهنده جهت گيري هاي حرفه اي با استفاده از مطالعه اي كيفي و طراحي اوليه ابزار اندازه گيري براي سنجش اين جهت گيريها

PRM107- پروپوزال آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کارکودک وارایه الگوی مناسب اجرای آن

PRM108- پروپوزال بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی

PRM109- پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

PRM110- پروپوزال بررسی تأثیر «کیفیت درک شده وب سایت» بر «قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن» در تجارت الکترونیکی

PRM111- پروپوزال ارائه مدل کارت امتیازی متوازن برای شرکت های مدیریت زنجیره تامین

PRM112- پروپوزال بررسي رابطه بين ريسک اعتباري بانک‌ها و متغيرهاي کلان اقتصادي

PRM113- پروپوزال بررسی و شناسایی مولفه های موثر در مطالعه و کتابخوانی دانشجویان

PRM114- پروپوزال بررسی نقش مشتریان پیشگام در بازار سازی محصولات جدید شرکت‌های دانش بنیان

PRM115- پروپوزال بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت شهری در کشورهای....

PRM116- پروپوزال ارائه چارچوبی به منظور مدیریت سبد پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبیPMBOK و تحلیل سبد پروژه

PRM117- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تقويت هوش فرهنگی مدیران شهری و ميزان هوشمندي آنان در تعاملات فرهنگي با شهروندان

PRM118- پروپوزال سنجش عملکرد سازمانی

PRM119- پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان

PRM120- پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در حوزه مدیریت شهری

PRM121- پروپوزال ارائه الگوي بومي سنجش اثربخشي در سازمانها ونهادهاي فرهنگي

PRM122- پروپوزال بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران شهرداری

PRM123- پروپوزال بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان

PRM124- پروپوزال طراحي الگوي ارتباط بين بازارمداري، يادگيري‌ مداري، نوآوري ‌مداري، مديريت كيفيت جامع (TQM) و عملكرد

PRM125- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

PRM126- پروپوزال بررسي روابط متقابل میان بازاریابی درونی و بازارمداری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

PRM127- پروپوزال بررسي نقش و تاثير عوامل بازاريابي دروني بر کيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني

PRM128- پروپوزال مدیریت تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انساني

PRM129- پروپوزال مدیریت بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا

PRM130- پروپوزال مدیریت بررسی انتظارات صادر کنندگان از رایزنهای بازرگانی در کشورهای خارج

PRM131- پروپوزال مدیریت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند با تأکید بر کشور مبدأ

PRM132- پروپوزال مدیریت تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

PRM133- پروپوزال مدیریت تدوين و تبيين مدلي براي ارزيابي فرايند مديريت ارتباط با مشتري

PRM134- پروپوزال مدیریت شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای موثر طرح های بازاریابی

PRM135- پروپوزال مدیریت بررسي فرهنگي چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي

PRM136- پروپوزال مدیریت بررسي رابطه ي يادگيري سازماني با تعهد سازماني و آمادگي براي تغيير

PRM137- پروپوزال مدیریت ورزشی بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی

PRM138- پروپوزال مدیریت آموزشی اولویت بندی نیازهای آموزشی مردم

PRM139- پروپوزال مدیریت تحلیل الگو های ارتقا دسترسی مراکز آتش نشانی جهت مدیریت در سوانح با استفاده از تکنیک های چند معیاره

PRM140- پروپوزال مدیریت ارتقاء سرمايه اجتماعي وتاثير آن بر بهبود سازمان

PRM141- پروپوزال مدیریت تاثیر «هم ردیفی» استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی(رقابتی) بر عملکرد سازمان

PRM142- پروپوزال مدیریت بررسی موانع بودجه ریزی

PRM143- پروپوزال مدیریت بررسي تاثيرات ابعاد سرمايه فكري بر كاهش رفتارهاي مخرب سازماني

PRM144- پروپوزال مدیریت بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی

PRM145- پروپوزال مدیریت بررسي اثرات معنويت محيط كاري بر رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتباط آن با وفاداري مشتري و كيفيت خدمات

PRM146- پروپوزال مدیریت بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی

PRM147- پروپوزال مدیریت تاثیر انواع هوش(ریاضی ،عاطفی،فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان

PRM148- پروپوزال مدیریت مطالعه تاثير سيستم اطلاعات مؤديان مالياتي بر پاسخگويي به مؤديان مالياتي

PRM149- پروپوزال مدیریت بررسي رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک

PRM150- پروپوزال مدیریت بررسی به اشتراک گذاری اطلاعات بين عناصر و لايه‌هاي زنجیرة تأمین

PRM151- پروپوزال مدیریت بررسي تناسب بين ويژگي هاي شخصي و الزامات شغلي و تاثير آن بر تعهد سازماني کارکن

PRM152- پروپوزال مدیریت بررسی هوش(عاطفی،معنوی و فرهنگی) مدیران و توانمند سازی کارکنان

PRM153- پروپوزال مدیریت طراحي مدلي بر اساس كاركردهاي مرشد-مريدي در راستاي توسعه مديريت

PRM1154- پروپوزال مدیریت طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

PRM155- پروپوزال مدیریت بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری و اثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني

PRM156- پروپوزال مدیریت تدوین مدل رابطه فرهنگ ملی با تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای مجازی

PRM157- پروپوزال مدیریت شهری بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونی شهر

PRM158- پروپوزال مدیریت شهری بررسی چالش های مديريت شهری در بهسازی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری

PRM159- پروپوزال مدیریت شهری بررسی نقش مدیریت ریسک در کاهش خطرپذیری زلزله در مناطق شهری

PRM160- پروپوزال مدیریت : امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند

PRM161- پروپوزال مدیریت شهری: شناسايي و كاربرد شاخصهاي كيفيت زندگي شهري از دیدگاه مدیریت شهری

PRM162- پروپوزال مدیریت بررسي روابط ميان منظرهای کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از روش همبستگی متعارف

PRM163- پروپوزال رشته مدیریت بررسي روابط ميان معیارهای توانمندساز و نتایج در مدل تعالی سازمانیEFQM و معيارهاي بهره وري با استفاده از روش همبستگی متعارف

PRM164- پروپوزال رشته مدیریت بررسی روابط بین « توسعه بازار مالی » و «شکوفایی کسب و کار» در رقابت پذیری ملی با استفاده از روش تحلیل همبستگی متعارف

PRM165- پروپوزال رشته مدیریت بررسی تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) بر رضایت مشتریان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

PRM166- پروپوزال مدیریت: بررسي اثر ميزان برون سپاري بر كاهش قيمت تمام شده

PRM167- نمونه پروپوزال رشته مدیریت اندازه گيري کارايي نسبي خدمات درماني با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها(DEA)

PRM168- پروپوزال رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان جهت برونسپاری عرضه محصولات جدید

PRM169- پروپوزال آماده مدیریت : ارزیابی و اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره ی تأمین با روشهای تصمیم گیری فازی

PRM170- نمونه پروپوزال آماده مدیریت : ارزيابي هوشمندانه بلوغ سازماني در پياده سازي مديريت دانش

PRM171- پروپوزال آماده مدیریت : ارزيابي عملکرد و کارآيي شرکت هاي گاز استاني با مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي و تحليل پوششي داده ها

PRM172- پروپوزال رشته مدیریت ارزیابی چابکی واحدهای سه گانه تولید فولاد آلیاژی و رتبه بندی آن ها از منظرچابکی

 

ارائه نمونه پروپوزال های مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی و مدیریت صنعتی و مدیریت تحول و مدیریت استراتژیک و مدیریت دولتی و مدیریت مالی و مدیریت بیمه و بازاریابی و پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت و روش تحقیق مدیریت و مدیریت کارآفرینی و دانلود نمونه پروپوزال مدیریت و پروپوزال آماده مدیریت (دانلود پرپوزال ها بعد از خرید )

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#67 mahsa در تاریخ: س 09 آبان 1396 ، ساعت 07:08 ب ظ
[
سلام میشه پروپزال برسی نقش انگیزه در عملکرد کارکنان بانک ملی برام ایمیل کنید
نقل قول
 
 
#66 شفی در تاریخ: ش 29 آبان 1395 ، ساعت 11:08 ب ظ
باسلام
موضوع پروپزال من درباره دیدگاه کاراحساسیدر رابطه با مشتری مداری ورضایت شغلی است
اگه امکان دارد راهنمایی کنید
نقل قول
 
 
#65 علیزاده در تاریخ: ش 15 آبان 1395 ، ساعت 10:08 ق ظ
باعرض سلام می خواستم بدانم در خصوص رشته حسابداری در پروپوزال نویسی و پایان نامه امکان مشاور دارید .
نقل قول
 
 
#64 امید در تاریخ: ج 09 مهر 1395 ، ساعت 07:07 ب ظ
با سلام در رابطه با رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی پروپوزال و پایان نامه دارید
نقل قول
 
 
#63 farzad در تاریخ: ش 23 مرداد 1395 ، ساعت 04:05 ب ظ
ممنون برای پروپوزال و پایان نامه مدیریت
نقل قول
 
 
#62 ناصر در تاریخ: د 14 تیر 1395 ، ساعت 07:04 ق ظ
باسلام وتشکر؛ درخصوص موضوع بررسی رابطه مشارکت کاکنان درتصمیم گیری ها با رضایت شغلی کارکنان وعملکرد مدیران مدارس پروپوزال آماده دارین یا حداقل نزدیک به این موضوع . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .با احترام
نقل قول
 
 
#61 سجادی در تاریخ: ج 28 خرداد 1395 ، ساعت 05:03 ب ظ
باعرض سلام
موضوع پروپزال من طراحی زنجیره تامین چابک با الگو برداری از مدل apqc است ایا در این زمینه پروپزال آماده دارید به بنده بد هید
ممنون از شما
نقل قول
 
 
#60 فاطمه دل شکستگان در تاریخ: س 11 خرداد 1395 ، ساعت 11:03 ب ظ
سلام خسته نباشید موضوع پایان نامه من تاثیر سواد مالی بر رفاه مالی کارکنان دولت هست پروپوزال دراین مورد یا پایان نامه یا مقاله اگه لطف کنید ممنون میشم
نقل قول
 
 
#59 محسن در تاریخ: ی 09 خرداد 1395 ، ساعت 05:03 ب ظ
با سلام
موضوع پایان نامه من : ارزیابی و انتخاب استراتژی مدیریت زنجیره تامین بوسیله ahp فازی هستش
در این رابطه مقاله پایه یا پروپوزال دارید به من کمک کنید ممنون میشم.
سپاس از لطفتون
نقل قول
 
 
#58 فرشته فراهانی در تاریخ: چ 05 خرداد 1395 ، ساعت 08:03 ب ظ
ad80h
نقل قول
 

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

پشتیبانی آنلاین پارس پروژه

شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com