اطلاعیه

لیست پروپوزال های آماده رشته مدیریت و حسابداری (کلیه گرایش ها)

نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و پروپوزال حسابداری و برنامه ریزی شهری طرح تحقیق و روش تحقیق تکمیل شده در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی اجرایی بازاریابی بازرگانی mba مالی مدیریت تحول مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سایر گرایش ها

برای مشاهده جزییات پروپوزال ها

بر روی عنوان موردنظر کلیک نمایید

PRM226- نمونه پروپوزال رشته مدیریت : بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژی های منابع انسانی در شرکت ….

PRM225- دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

PRM224- دانلود پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی اثرات آمیخته بازاریابی بر روی ” ارزش ویژه برند” با تاکید بر اثر میانجی گری” تبلیغات دهان به دهان “

PRM231- دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده ی مدیریت : بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران آموزشی

PRM230- نمونه پروپوزال مدیریت دولتی و مالی بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان های دولتی

PRM229- دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه

PRM228- نمونه پروپوزال مدیریت دولتی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

PRM227- نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری استفاده از شبکه های عصبی در پیش بینی ارزش افزوده ی شرکت های بورس

PRM1- پروپوزال بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

PRM2- پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در….

PRM3- پروپوزال رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و رضایت ‌شغلی کارکنان

PRM4- پروپوزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران مدارس

PRM7- پروپوزال برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق

PRM8- پروپوزال بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی درشرکت برق

PRM9- نمونه پروپوزال مدیریت آموزشی: بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

PRM11- نمونه پروپوزال مدیریت بررسی ساختار سازمانی و راهکارهای بهبود آن در نیروگاه

PRM12- پروپوزال رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی

PRM13-پروپوزال مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق

PRM14- پروپوزال عوامل موثر در ایجاد و ارتقاء کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک

PRM15- پروپوزال تعیین روش مناسب برون سپاری فعالیت های شرکت توزیع برق شهر …… با تاکید بر رویکرد سیستمی

PRM18- پروپوزال بررسی آثار و نتایج واگذاری خدمات نیروی انسانی به بخش خصوصی در سازمان آب و برق

PRM19- پروپوزال بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل….

PRM20- دانلود نمونه پروپوزال مدیریت: بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی در شهر …

PRM21- پروپوزال شناسایی تکنولوژی های مهم سالنهای مونتاژ شرکت …. با استفاده از روش TOPSIS

PRM22- پروپوزال شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک

PRM23- پروپوزال بررسی وضعیت توانمند سازی مدیران مدارس و شناسایی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن

PRM24- پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی

PRM25- پروپوزال شناسایی نقش سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیمات مرتبط با امور مختلف و مؤثر بر آموزش و یادگیری از نظر مدیران مدارس دولتی

PRM29- پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

PRM31- پروپوزال رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی (EFQM) با ارتقای بهره وری نیروی انسانی …….

PRM33- پروپوزال ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان

PRM36- پروپوزال بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی

PRM40- پروپوزال اولویت بندی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه

PRM41- پروپوزال بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت گاز از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

PRM42- پروپوزال رابطه رهبری معنوی با رفتار کارکنان در سازمان (با مورد کاوی بانک صادرات)

PRM43- نمونه پروپوزال مدیریت بازریابی: بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان در بانک…

PRM44- پروپوزال تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر رضایت مشتریان::مطالعه موردی بانک های دولتی …

PRM46- پروپوزال بررسی نقش بانکداری الکترونیک در افزایش رفاه اجتماعی مشتریان و استفاده کنندگان

PRM47- پروپوزال شناسایی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بازاریابی، و رضایت‌مندی مشتریان محصولات شرکت…

PRM48- پروپوزال بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت خدمات ( بر مبنای مدل سروپروف)

PRM49- پروپوزال بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان……..

PRM51- پروپوزال امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت …..

PRM54- پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

PRM56- پروپوزال تأثیر ابعاد سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی

PRM57- پروپوزال رابطه بین نو آوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان ادارات

PRM59-پروپوزال بررسی ارتباط منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض در مدیران

PRM61- پروپوزال بررسی امکان بکارگیری مدیریت بر مبنای هدف در دانشگاه …… تهران

PRM63- پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جو سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ………..

PRM64- پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر کارآیی عملکرد مدارس هوشمند

PRM67- پروپوزال رابطه سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر ………

PRM68- پروپوزال بررسی تأثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی شغلی مدیران

PRM71- پروپوزال بررسی عوامل و موانع جلوگیری از قاچاق کالا در مرزهای استان … از نگاه مرزنشینان با تاکید بر معیشت آنان

PRM73- پروپوزال میزان تاثیرگذاری توانمندسازی روان شناختی و کانون کنترل بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه

PRM74- پروپوزال بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

PRM76- پروپوزال رابطه بین مدیریت تنوع و کیفیت کار تیمی

PRM223- نمونه پروپوزال مدیریت : طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه سازی برای خلاقیت

PRM222- پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت: ارائه الگویی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت های شعب با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره

PRM221- نمونه پروپوزال آماده: مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در سیستم های بازیابی اطلاعات با استفاده از منطق فازی وغیرفازی

PRM220- پروپوزال رشته مدیریت:بررسی رابطه بین انتقاد پذیری و اثربخشی مدیران

PRM219- نمونه پروپوزال آماده: ارزیابی عملکرد شورایاری‌ها از دیدگاه شورایاران

PRM218- پروپوزال رشته مدیریت: ارتباط بین مصرف انرژی و محصولات تولید شده درکشور

PRM217- پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری: بررسی آثار مالی برون‌سپاری حسابداری

PRM216- پروپوزال رشته حسابداری: سیستم بهای تمام شده خدمات بر مبنای ABC

PRM214- پروپوزال مدیریت شهری: برنامه ریزی گسترش فضاهای سبز تفریحی به نسبت ساختار فضایی سلسله مراتبی شهرها

PRM123- نمونه پروپوزال برنامه ریزی شهری: تدوین اصول و ضوابط شهر پربازی

PRM212- پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش فضاهای جغرافیایی (کالبدی– عملکردی) در بروز جرائم شهری با استفاده از GIS

PRM210- پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش برنامه ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی

PRM173- نمونه پروپوزال مدیریت: بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی

PRM174- نمونه پروپوزال مدیریت بازاریابی: بررسی روابط درونی بین عوامل مؤثر بر رقابت پذیری با استفاده از تکنیک DEMATEL

PRM175- نمونه پروپوزال مدیریت صنعتی: طراحی مدل ریاضی توسعه ظرفیت تولید برق با هدف کنترل گاز های گلخانه ای

PRM176- نمونه پروپوزال مدیریت طراحی مدل ریاضی سنجش فرآیند محوری

PRM177- پروپوزال آماده مدیریت ارائه مدلی برای زمانبندی فعالیت ها در سازمان های چند پروژه ای تحت محدودیت منابع و رویکرد فازی

PRM178- پروپوزال رشته مدیریت بررسی آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

PRM179- پروپوزال مدیریت صنعتی مکان یابی ایستگاه های تقلیل فشار گاز با استفاده از ترکیب روش اولویت بندی فازی و GTMA فازی

PRM180- نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور

PRM181- پروپوزال آماده مدیریت : بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تامین در صنعت ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

PRM182- پروپوزال رشته مدیریت: بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین

PRM183- پروپوزال مدیریت کارآفرینی: طراحی الگوی کارآفرینی اجتماعی در ساماندهی کودکان خیابانی

PRM184- پروپوزال آماده رشته مدیریت: ارائه مدلی برای اندازه گیری و تحلیل نوآوری بنگاه

PRM185- نمونه پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین میزان وجود برخی از شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر و تعهد سازمانی

PRM186- نمونه پروپوزال مدیریت مالی: بررسی روابط متقابل بین «توسعه بازار مالی» و« نوآوری» در رقابت پذیری ملی

PRM187- پروپوزال آماده مدیریت مالی: بررسی انتشار اولیه عمومی سهام شرکت ها بر قیمت سهام خود شرکت و سایر شرکت های فعال در آن صنعت

PRM188- پروپوزال مدیریت مالی: ارزیابی سیاست های تقسیم سود شرکتها در شرکتهای بورس اوراق بهادار

PRM189- پروپوزال مدیریت مالی: بررسی تغییرات ناگهانی بازار سهام با استفاده از نظریه کاتاستروف

PRM190- پروپوزال آماده مدیریت مالی و حسابداری: بررسی تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی

PRM191- نمونه پروپوزال مدیریت مالی: بهینه ‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین-نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»

PRM193- نمونه پروپوزال مدیریت: تعالی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل EFQM

PRM194- نمونه پروپوزال مدیریت منابع انسانی: بررسی عوامل مؤثر بر سایبرلوفینگ کارکنان

PRM195- نمونه پروپوزال مدیریت: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت کارکنان

PRM196- پروپوزال آماده رشته مدیریت: ارزیابی و تحلیل برنامه های جهت دهی کارکنان

PRM197- نمونه پروپوزال مدیریت: تعیین ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

PRM198- پروپوزال مدیریت استراتژیک: شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی های مشاغل استراتژیک

PRM199- نمونه پروپوزال مدیریت : بهبود سیستم JIT با استفاده از رویکرد شبیه سازی

PRM200- پروپوزال رشه مدیریت: ارائه یک چارچوب برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

PRM201- پروپوزال رشته مدیریت : بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت های قطعه ساز

PRM203- نمونه پروپوزال آماده مدیریت: شناسایی شاخص های سنجش عملکرد با رویکرد مشتری مداری بر مبنای مدل BSC

PRM204- نمونه پروپوزال مدیریت کارآفرینی: بررسی نقش باورهای مذهبی در شروع یک کسب و کار جدید

PRM205- نمونه پروپوزال مدیریت مالی: ارزیابی همبستگی متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای بیرونی و درونی

PRM206- پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر ادراک از کیفیت خدمات ،رضایت ،نیات رفتاری مشتری

PRM208- نمونه پروپوزال مدیریت: عوامل موثر برارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در صنایع کوچک

PRM209- پروپوزال رشته مدیریت: تعیین سهم هر یک از مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی قدرت کارآفرینی دانش آموختگان بیکار

PRM77- پروپوزال ارائه یک متدولوژی برای رقابت و همکاری بین زنجیره های تأمین با رویکرد تئوری بازی ها

PRM78- پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی بر عاملهای نرم افزاری هوشمند در زنجیره تامین چابک

PRM79- پروپوزال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و نسبت سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

PRM80- پروپوزال بررسی تاثیر هوش عقلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان

PRM81- پروپوزال بررسی عوامل موثر برتمایل ترک شغل کارکنان سازمان

PRM82- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد

PRM83- پروپوزال بررسی موانع استقرارنظام بودجه ریزی عملیاتی درسازمان

PRM84- پروپوزال کاربرد روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و سنتی، در محاسبه قیمت تمام شده‌ی بیماران در بیمارستانهای دولتی

PRM85- پروپوزال بررسی (مطالعه) موانع اجرای راهبرد کلان توسعه در سازمان تأمین اجتماعی

PRM86- پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی بر هزینه ها و تعهدات سازمان

PRM87- پروپوزال بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان…….

PRM88- پروپوزال بررسی تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات بر رضایت (مشتریان)بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی

PRM89- پروپوزال بررسی راه های ارتقاء یادگیری سازمانی باتوانمندسازی نیروی انسانی

PRM90- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری خدمات و تاثیر آن بر هزینه ها

PRM91- پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی سازمانی بر رضایت مشتریان

PRM92- پروپوزال بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی

PRM93- پروپوزال بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه جانشین پروری، و طراحی چارچوب کلی برنامه

PRM94- پروپوزال بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری

PRM95- پروپوزال بررسی ارتباط میان جنسیت، سن، تجربه حرفه‌ای، سطح تحصیلات، وگونه‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با انحرافات رفتاری متداول شناخته شده، در بازار

PRM96- پروپوزال بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی

PRM97- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

PRM98- پروپوزال بررسی همراستایی زنجیره تامین سازمان با تولیدات آن

PRM99- پروپوزال بررسی عوامل موثر در قیمت آپارتمانهای مسکونی به روش هدانیک

PRM100- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین

PRM101- پروپوزال بررسی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثر آن بر رفتار شهروندی و تعهد سازمانی

PRM102- پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و توانمندسازی روانی

PRM104- پروپوزال مطالعه‌ای کیفی برای شناسایی استراتژی‌های آموزش و توسعه و جبران خدمت

PRM105- پروپوزال بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان

PRM108- پروپوزال بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی

PRM109- پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

PRM110- پروپوزال بررسی تأثیر «کیفیت درک شده وب سایت» بر «قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن» در تجارت الکترونیکی

PRM111- پروپوزال ارائه مدل کارت امتیازی متوازن برای شرکت های مدیریت زنجیره تامین

PRM112- پروپوزال بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

PRM113- پروپوزال بررسی و شناسایی مولفه های موثر در مطالعه و کتابخوانی دانشجویان

PRM114- پروپوزال بررسی نقش مشتریان پیشگام در بازار سازی محصولات جدید شرکت‌های دانش بنیان

PRM115- پروپوزال بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت شهری در کشورهای….

PRM116- پروپوزال ارائه چارچوبی به منظور مدیریت سبد پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبیPMBOK و تحلیل سبد پروژه

PRM117- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تقویت هوش فرهنگی مدیران شهری و میزان هوشمندی آنان در تعاملات فرهنگی با شهروندان

PRM118- پروپوزال سنجش عملکرد سازمانی

PRM119- پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان

PRM120- پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در حوزه مدیریت شهری

PRM122- پروپوزال بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران شهرداری

PRM123- پروپوزال بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان

PRM124- پروپوزال طراحی الگوی ارتباط بین بازارمداری، یادگیری‌ مداری، نوآوری ‌مداری، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد

PRM125- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

PRM126- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازاریابی درونی و بازارمداری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

PRM127- پروپوزال بررسی نقش و تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

PRM128- پروپوزال مدیریت تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی

PRM129- پروپوزال مدیریت بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا

PRM130- پروپوزال مدیریت بررسی انتظارات صادر کنندگان از رایزنهای بازرگانی در کشورهای خارج

PRM131- پروپوزال مدیریت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند با تأکید بر کشور مبدأ

PRM132- پروپوزال مدیریت تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

PRM133- پروپوزال مدیریت تدوین و تبیین مدلی برای ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

PRM134- پروپوزال مدیریت شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای موثر طرح های بازاریابی

PRM135- پروپوزال مدیریت بررسی فرهنگی چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی

PRM136- پروپوزال مدیریت بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی و آمادگی برای تغییر

PRM137- پروپوزال مدیریت ورزشی بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی

PRM138- پروپوزال مدیریت آموزشی اولویت بندی نیازهای آموزشی مردم

PRM139- پروپوزال مدیریت تحلیل الگو های ارتقا دسترسی مراکز آتش نشانی جهت مدیریت در سوانح با استفاده از تکنیک های چند معیاره

PRM140- پروپوزال مدیریت ارتقاء سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر بهبود سازمان

PRM141- پروپوزال مدیریت تاثیر «هم ردیفی» استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی(رقابتی) بر عملکرد سازمان

PRM142- پروپوزال مدیریت بررسی موانع بودجه ریزی

PRM143- پروپوزال مدیریت بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی

PRM144- پروپوزال مدیریت بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی

PRM145- پروپوزال مدیریت بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات

PRM146- پروپوزال مدیریت بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی

PRM147- پروپوزال مدیریت تاثیر انواع هوش(ریاضی ،عاطفی،فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان

PRM148- پروپوزال مدیریت مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی

PRM149- پروپوزال مدیریت بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک

PRM150- پروپوزال مدیریت بررسی به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر و لایه‌های زنجیره تأمین

PRM151- پروپوزال مدیریت بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی و الزامات شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکن

PRM152- پروپوزال مدیریت بررسی هوش(عاطفی،معنوی و فرهنگی) مدیران و توانمند سازی کارکنان

PRM1154- پروپوزال مدیریت طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

PRM155- پروپوزال مدیریت بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری و اثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی

PRM156- پروپوزال مدیریت تدوین مدل رابطه فرهنگ ملی با تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای مجازی

PRM157- پروپوزال مدیریت شهری بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونی شهر

PRM158- پروپوزال مدیریت شهری بررسی چالش های مدیریت شهری در بهسازی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری

PRM159- پروپوزال مدیریت شهری بررسی نقش مدیریت ریسک در کاهش خطرپذیری زلزله در مناطق شهری

PRM160- پروپوزال مدیریت : امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند

PRM161- پروپوزال مدیریت شهری: شناسایی و کاربرد شاخصهای کیفیت زندگی شهری از دیدگاه مدیریت شهری

PRM162- پروپوزال مدیریت بررسی روابط میان منظرهای کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از روش همبستگی متعارف

PRM163- پروپوزال رشته مدیریت بررسی روابط میان معیارهای توانمندساز و نتایج در مدل تعالی سازمانیEFQM و معیارهای بهره وری با استفاده از روش همبستگی متعارف

PRM164- پروپوزال رشته مدیریت بررسی روابط بین « توسعه بازار مالی » و «شکوفایی کسب و کار» در رقابت پذیری ملی با استفاده از روش تحلیل همبستگی متعارف

PRM165- پروپوزال رشته مدیریت بررسی تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) بر رضایت مشتریان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

PRM166- پروپوزال مدیریت: بررسی اثر میزان برون سپاری بر کاهش قیمت تمام شده

PRM167- نمونه پروپوزال رشته مدیریت اندازه گیری کارایی نسبی خدمات درمانی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)

PRM168- پروپوزال رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان جهت برونسپاری عرضه محصولات جدید

PRM169- پروپوزال آماده مدیریت : ارزیابی و اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره ی تأمین با روشهای تصمیم گیری فازی

PRM170- نمونه پروپوزال آماده مدیریت : ارزیابی هوشمندانه بلوغ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش

PRM171- پروپوزال آماده مدیریت : ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت های گاز استانی با مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها

PRM172- پروپوزال رشته مدیریت ارزیابی چابکی واحدهای سه گانه تولید فولاد آلیاژی و رتبه بندی آن ها از منظرچابکی