اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۶  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H542

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Research in International Business and Finance

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

عنوان کامل انگلیسی:

Economic policy uncertainty and stock price crash risk

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) را بر ریسک سقوط شرکت بررسی می کنیم. ما بر اساس نمونه بزرگی از شرکتهای بورس چین در دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ ، شواهد تجربی را ارائه می دهیم که نشان می دهد شرکت ها با افزایش EPU احتمالا سقوط قیمت سهام را تجربه می کنند. تجزیه و تحلیل های مقطعی بیشتر نشان می دهد که تأثیر EPU بر ریسک سقوط قیمت سهام برای شرکتهایی که بازده آنها نسبت به EPU حساس تر است ، قوی تر است. به طور خاص ، سهام های جدیدتر (جوان) ، سهام های کوچک ، سهام های با نوسانات زیاد و سهام رشدی که ذاتا دارای عدم قطعیت بالاتری هستند ، نسبت به EPU حساس تر هستند و از نظر ریسک سقوط، بیشتر تحت تأثیر EPU قرار می گیرند. ما همچنین نشان می دهیم که EPU با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار به طور مثبت و معناداری رابطه دارد.

واژه‌های کلیدی: عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، ریسک سقوط قیمت سهام

۱.مقدمه

  در این مطالعه ، ما به طور تجربی به بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) بر ریسک سقوط قیمت سهام ، که به افت قابل توجه قیمت سهام اشاره دارد ، در بازار سهام چین پرداختیم. سیاست های اقتصادی ، از جمله امور پولی ، مالی ، نظارتی و مالیاتی ، محیط هایی را که شرکت ها در آن فعالیت می کنند را شکل می دهد. علاقه روز افزونی به پیامدهای اقتصادی عدم قطعیت سیاست های اقتصادی وجود داشته است. بیشتر مطالعات موجود بر تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها و همچنین کارآیی سرمایه گذاری ها متمرکز شده است (Bernanke, 1983; Rodrik, 1991; Leahy and Whited, 1995; Bloom et al., 2007; Bloom, 2009; Julio and Yook, 2012; Durnev, 2010; Jens, 2017).در دوره های اخیر توجه ویژه ای به پیامدهای عدم قطعیت اقتصادی بر قیمت گذاری دارایی شده است. چند مقاله نظری و تجربی ، اثرات EPU را در بازارهای سهام تجزیه و تحلیل کرده اند. Pastor و Veronesi (2012 ، ۲۰۱۳) بیان می کنند که EPU بالاتر منجر به قیمت سهام جاری کمتر و بازده آتی پیش بینی شده بیشتر می شود. Boutchkova  و همکاران. (۲۰۱۲) نشان می دهند که ریسک سیاسی به نوسانات بازده بیشتر منجر می شود. Brogaard و Detzel (2015) گمتن می کنند که EPU یک عامل ریسک مهم اقتصادی در قیمت گذاری دارایی است…

۵.نتایج

این مطالعه به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در سطح سهام فردی و سطح بازار می پردازد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های سهامی عام چینی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ ، دریافتیم که EPU با ریسک سقوط سهام در سطح فردی رابطه مثبت و معناداری دارد. این ارتباط مثبت پس از کنترل ویژگی های مختلف سطح شرکت و پیش بینی کننده های بالقوه ریسک سقوط ، همچنان استوار باقی مانده است.

 علاوه بر این ، بررسی های مقطعی نشان می دهد که رابطه بین EPU و ریسک سقوط قیمت برای شرکت هایی با بتا بازده EPU بالاتر ،که تمایل به جوانتر ، کوچکتر ، نوسانات بیشتر و پتانسیل رشدی بالاتر دارند، بیشتر است. سرانجام ، ما نشان می دهیم که EPU  با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار ، رابطه مثبت و معناداری دارد ، که مطابق با این مفهوم است که EPU بر سهام های که تنوع کامل ندارند تاثیر می گذارد و سهام ها را به روشی نظام مند تحت تأثیر قرار می دهد.

Abstract 

We examine the impact of economic policy uncertainty (EPU) on firm-specific crash risk. Based on a large sample of Chinese listed firms over the period from 2000 to 2017, we provide empirical evidence that firms are more likely to experience stock price crashes when EPU increases. Cross-sectionally analysis further reveals that the impact of EPU on stock price crash risk is stronger for firms whose returns are more sensitive to EPU. More specifically, young stocks, small stocks, high volatility stocks, and growth stocks, which have higher valuation uncertainty per se, are more sensitive to EPU and are more affected by EPU in terms of crash risk. We further show that EPU is significantly and positively associated with aggregated stock price crash risk at the market level.

Keywords: Economic policy uncertainty, Stock price crash risk

۱.Introduction

 In this study, we empirically investigate the influence of economic policy uncertainty (EPU) on stock price crash risk, which refers to a significant negative drop in stock price, in the Chinese A-share market. Economic policies, including monetary, fiscal, regulatory and tax affairs, shape the environments where firms operate. There has been a growing interest in the economic consequences of economic policy uncertainty. Most existing studies have focused on the impact of economic policy uncertainty on corporate investment behavior as well as investment efficiency (Bernanke, 1983; Rodrik, 1991; Leahy and Whited, 1995; Bloom et al., 2007; Bloom, 2009; Julio and Yook, 2012; Durnev, 2010; Jens, 2017). In recent periods, special attention has been devoted to the implications of economic uncertainty for asset pricing. A couple of theoretical and empirical papers have analyzed the effects of EPU on stock markets. Pastor and Veronesi (2012, 2013) document that higher EPU leads to lower contemporaneous stock prices and higher expected future returns. Boutchkova et al. (2012) show that political risk is translated into higher return volatility. Brogaard and Detzel (2015) conjecture that EPU is an economically important risk factor in asset pricing…

۵.Conclusions

This study investigates the impact of economic policy uncertainty on stock price crash risk at both the individual stock level and the market level. Utilizing a sample of Chinese publicly listed firms from 2000 to 2017, we find that EPU is positively and significantly related to crash risk at the individual stock level. The positive association remains robust after controlling for various firm-level characteristics and potential predictors of crash risk.

 Further, cross-sectional tests show that the relation between EPU and price crash risk is stronger for firms with higher EPU return beta, which tend to be younger, smaller, more volatility, and with higher growth potentials. Lastly, we document that EPU is significantly and positively associated with aggregated stock price crash risk at the market level, which is consistent with the notion that EPU exhibits influence over stocks that cannot be fully diversified away and affects stocks in a systematic way.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری با ترجمه

مقالات رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات مدیریت مالی با ترجمه

مقالات مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات جدید ریسک های مالی

مقاله درباره سهام با ترجمه

مقاله درباره سیاست های اقتصادی با ترجمه

مقاله درباره عدم قطعیت با ترجمه

مقالات اقتصاد رفتاری با ترجمه

مقاله درباره خط مشی با ترجمه

مقالات مدیریت ریسک با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره فضای کسب و کار با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره قیمت سهام با ترجمه