اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رهبری و بسیج برای تغییر: نقش میانجی رهبری توزیع شده

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1286

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۹۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  رهبری و بسیج برای تغییر: نقش میانجی رهبری توزیع شده

عنوان کامل انگلیسی:

Leadership and change mobilization: The mediating role of distributed leadership

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

رهبریِ تغییر، یک چالش مدیریتی پایدار است که شامل تلاش‌های فردی و جمعی در یک سازمان می شود. در میان ابزارهایی که مدیران می‌توانند برای ایجاد تغییر از آن‌ها استفاده کنند، به طور خاص می توان به فعالیت‌های مرتبط با بسیج کردن افراد و منابع اشاره کرد، زیرا این ابزارها رهبران را قادر می‌سازند تا منابع و فرآیندهای لازم برای ایجاد تغییر را فعال کنند. این مطالعه بررسی می‌کند که آیا جهت‌گیری‌های شخص محور و وظیفه‌محور نسب به رهبری با تأکید بر بسیج برای تغییر از طریق تأثیر آنها بر رهبری توزیع شده مرتبط است یا خیر. این فرضیه ها با استفاده از یک نظرسنجی بین المللی شامل ۴۵۹ مدیر میانی از شرکت ها، کشورها و صنایع مختلف که یک پروژه تغییر سازمانی برنامه ریزی شده را اجرا کرده بودند، مورد بررسی قرار می گیرند. یافته‌ها نشان می‌دهند که هم جهت‌گیری‌های شخص‌محور و هم جهت‌گیری وظیفه‌محور نسبت به رهبری به طور مثبتی با بسیج کردن برای تغییر مرتبط هستند و رهبری توزیع‌شده ممکن است رابطه بین جهت‌گیری‌ها نسبت به رهبری و فعالیت‌های بسیج را تبیین کنند.

کلید واژه ها:رهبری،جهت گیری های شخص محور و وظیفه محور،تغییر سازمانی،رهبری توزیع شده

۱.مقدمه

تغییر سازمانی همچنان یک چالش کلیدی برای مدیریت می باشد (برنز، ۲۰۰۴؛ پاسمور، ۲۰۱۵). تحقیقات علمی بینش و درک در مورد فرآیندهای تغییر، مدیریت تغییر، رهبری تغییر و رهبری تلاش‌ها برای تغییر و توسعه سازمانی را ارائه کرده‌اند. گونه‌شناسی‌ها و مفاهیم مختلفی شناسایی و مورد مطالعه تجربی قرار گرفته‌اند (برک، ۲۰۱۳؛ برنز، ۲۰۰۴؛ گرین‌وود و هیینگز، ۱۹۹۶)، و مبانی نظری اخیر به‌طور فزاینده‌ای بر مفهوم و فرآیندهای مدیریت تغییر و عوامل مؤثر بر موفقیت آنها متمرکز شده اند (استیلول، پاسمور و شون، ۲۰۱۶).

در میان محرک‌های برنامه‌ریزی‌شده برای تغییر که در مقالات شناسایی شده است (مانند باتیلانا، گیلمارتین، سنگول، پاچر، و الکساندر، ۲۰۱۰)، بسیج – یعنی فعالیت‌هایی که رهبران را قادر می‌سازد تا منابع و فرآیندهای لازم برای ایجاد تغییر را فعال کنند – از نقش مهمی برخوردار می باشند. در واقع، اعضای سازمان می توانند قابلیت های مورد نیاز برای مشارکت موفقیت آمیز در راه های جدید انجام کارها را از طریق بسیج فعالیت ها (هوی، ۱۹۹۹) توسعه دهند  از اینرو، درک عوامل موثر بر این محرک ها حائز اهمیت است…

۷.جمع بندی

این مطالعه رابطه بین جهت‌گیری‌های وظیفه‌محور و فرد محور نسبت به رهبری  و بسیج برای تغییر را بررسی کرده و نقش رهبری توزیع‌شده را در تمرکز بر این دو رویکرد متفاوت برای اجرای تغییرات سازمانی مورد مطالعه قرار می دهد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که رهبری توزیع‌شده تأثیر جهت‌گیری‌های فردی بر بسیج برای تغییر را وساطت می‌کند. بنابراین، این نتایج،  دانشِ مرتبط با مکانیسم‌های اصلی که این رابطه را توضیح می‌دهند،را گسترش می‌دهد. علاوه بر این، با بررسی نقش تعدیل‌کننده اندازه شرکت، ما از این فرضیه که در شرکت‌های بزرگ، هماهنگی بین افراد در پست های رهبری با ایجاد یک مسیر مشترک برای تغییر مرتبط است را پشتیبانی می کنیم.

Abstract 

Leading change is an enduring managerial challenge that encompasses individual and collective efforts within an organization. Among the levers that managers can use to foster change, mobilizing activities are considered particularly relevant since they enable leaders to activate the resources and processes necessary for change to actually occur. This study investigates whether individual person- and task-centred orientations to leadership relate to an emphasis on mobilizing change through their effect on distributed leadership. These hypotheses are tested using an international survey involving 459 middle managers from different firms, countries and industries who had implemented a planned organizational change project. The findings reveal that both personcentred and task-centred orientations to leadership relate positively to mobilizing change, and that distributed leadership may explain the relationship between orientations to leadership and mobilizing activities.

Keywords: Leadership Person- and task-centred orientations, Organizational change, Distributed leadership

۱.Introduction

 Organizational change continues to be a key challenge for management (Burnes, 2004; Pasmore, 2015). Scientific investigations have provided insights into and understandings of change processes, change management, change leadership, and leadership of organizational change and development efforts. Various typologies and concepts have been identified and empirically studied (Burke, 2013; Burnes, 2004; Greenwood & Hinings, 1996), and recent literature has focused increasingly on the concept and processes of change management, and factors contributing to its success (Stilwell, Pasmore, & Shon, 2016).

Among the drivers of planned change identified in the literature (e.g. Battilana, Gilmartin, Sengul, Pache, & Alexander, 2010), mobilizing – meaning activities that enable leaders to activate the resources and processes necessary for change to actually occur – plays a crucial role. In fact, organizational members can develop the capabilities needed to successfully engage in new ways of doing things through mobilizing activities (Huy, 1999). Therefore, it is important to understand the factors affecting these drivers…

۷.Conclusions

 This study investigated the relationship between task- and personcentred leadership orientations and mobilizing change, and explored the role of distributed leadership in focusing on these two different approaches to organizational change implementation. Our findings suggest that distributed leadership mediates the impact of individual orientations on mobilizing change. These results therefore extend knowledge of the underlying mechanisms explaining this link. Furthermore, by testing the moderating role of company size, we have found support for the idea that in large companies, coordination among individuals in leadership positions is particularly relevant in order to build a shared direction for change.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقاله در مورد رفتار سازمانی با ترجمه

مقاله در مورد تغییرات سازمانی با ترجمه

مقاله در مورد سبک های رهبری با ترجمه

مقاله در مورد مدیریت منابع انسانی با ترجمه تخصصی