اطلاعیه

کتب علوم ورزشی و تربیت بدنی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی تربیت بدنی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

مطالعه و تدوین ضوابط و استانداردهای ورزشی از دیدگاه مدیریت ایمنی و زیست محیطی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR60 تعداد صفحات: ۱۰۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تقدیرنامه: پیشگفتار: چکیده: روش تحقیق: مقدمه نقش ورزش و تربیت بدنی در سطح فرد و جامعه به حداکثر رساندن جوانب مثبت ورزش ورزش و توسعه انسانی پایدار فصل اول: طرح تحقیق الف ـ بیان مساله: ب ـ اهداف تحقیق: …

مشاهده جزییات

شیوع چاقی و ارتباط آن با فعالیت بدنی در پسران دانش آموز دوره راهنمایی تحصیلی شهر زنجان

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR57 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱-        مقدمه ۱-۲-        بیان مسئله ۱-۳-        ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲ – اهداف اختصاصی -۵- فرضیه های تحقیق ۱-۶- روش تحقیق ۱-۷- روش های آماری ۱-۸-محدودیت های تحقیق …

مشاهده جزییات

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR56 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق ۱- نقش توانائیهای ادراکی – حرکتی در آموزش و پرورش اهداف تحقیق اهداف جزئی فرضیه های تحقیق محدودیت های تحقیق محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱- فعالیت بدنی منتخب ۲- …

مشاهده جزییات

مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR55 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول- طرح پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت واهمیت پژوهش هدف کلی پژوهش فرضیه های پژوهش پیش فرض¬های پژوهش محدودیت های پژوهش تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات فصل دوم- پیشینه ی پژوهش مقدمه زیربنای …

مشاهده جزییات

آسیب های ورزشی وعلل اصلی این آسیب ها در دانشجویان

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR54 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب «فصل اول» مقدمه و موضوع تحقیق مقدمه مبانی نظری بیان مسأله ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیات تحقیق محدودیتهای تحقیق الف- محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است ب- محدودیتهایی که خارج ازکنترل محقق …

مشاهده جزییات

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی از اماکن و تاسیسات ورزشی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR53 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فصل ۴ ندارد فهرست مطالب  فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق – هدف کلی – هدف جزئی فرضیه های تحقیق محدودیت های تحقیق – محدودیت های قابل کنترل – محدودیت …

مشاهده جزییات

تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR46 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه      ۲ ۱-۲- بیان مسئله       ۳ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق      ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق      ۶ ۱-۴-۱- هدف کلی      ۶ ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی      ۷ ۱-۵- فرضیه های تحقیق      ۷ ۱-۶- روش …

مشاهده جزییات

تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR45 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب ۱-۱.مقدمه ۱ – ۲. بیان مساله ۱-۳. ضرورت پژوهش ۱-۴. هدفهای پژوهش ۱-۴-۱. هدف کلی ۱-۴-۲. هدفهای ویژه ۱- ۵. فرضیه های پژوهش ۱-۶. محدودیت های پژوهش ۱ – ۷. تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش ۲-۱. …

مشاهده جزییات

دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR44 تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق ۴ مقدمه  ۵ فصل دوم ۸ تاریخچه دوپینگ ۹ تعریف دوپینگ ۱۲ تقسیم بندی و انواع دوپینگ ۱۲ فصل سوم دوپینگ خون و عوارض آن ۱۷ فرضیه ها و وسوالات دوپینگ خون ۲۷ فصل چهارم دوپینگ داروهای محرک  ۲۹ سوالها …

مشاهده جزییات

بررسی ورزش دو میدانی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR42 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب دو میدانی ۱ تاریخچه دو میدانی(ایران)   ۳ تاریخچه دو میدانی (جهان)  ۴ قوانین و مقررات  ۶ پرش طول  ۶ باند پرش  ۸ تخته پرش ۹ ساختمان تخته پرش  ۱۰ منطقه فرود  ۱۰ پرش سه گام  ۱۱ موارد منع …

مشاهده جزییات