اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه هوش تجاری و عملکرد شرکت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M856

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Industrial Management & Data Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تصدیق اتخاذ سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: Impact of systems use on firm performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، ارائه یک درک بهتر از چگونگی تاثیر استفاده از سیستم هوش تجاری (BIS) پس از اتخاذ  بر عملکرد شرکت است. این پژوهش  توسعه ای و تجربی یک مدل مفهومی را برای ارزیابی تأثیر فرآیندهای های BIS و کارکردهای نوآورانه آن بر عملکرد شرکت در زمینه شرکت های کوچک و متوسط (SME) بررسی می کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از ۱۸۱ شرکت ، با استفاده از روش PLS-SEM ،ما تجزیه و تحلیل کردیم که چگونه استفاده از BIS بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد.

یافته ها: مقاله بینش های تجربی را در مورد چگونگی تاثیر استفاده از رویه ها و کارکردهای  نوآورانه BIS بر عملکرد شرکت ارائه می کند.

پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده بینش های سودمندی را برای مدیران و ارائه دهندگانِ راه حل برای کمک به درک تاثیر عوامل تعیین کننده مختلف در اثربخشی بیشتر فرآیندهای پس از اتخاذ هوش تجاری در SMEها ارائه می دهد.

اصالت / ارزش: این مطالعه نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در تاثیر درک نظری نویسندگان از نقش فرآیندها و کارکردهای نوآورانه BIS بین بخش های مختلف BIS بر ابعاد عملکرد شرکت می باشد.

کلید واژه ها: هوش تجاری، عملکرد شرکت، کارکرد سیستم ها

۱.مقدمه

در ادبیات مربوط به ارزش کسب و کارهای فناوری اطلاعات (IT) ، رابطه بین سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات و تأثیرات آنها بر عملکرد شرکت ها به طور مداوم مورد توجه دانشگاهیان و متخصصان قرار گرفته است (Devaraj and Kohli، ۲۰۰۳؛ Hsieh et al.، ۲۰۱۱؛ Liu et al.، ۲۰۱۳؛ Melville et al.، ۲۰۰۴؛ Schryen، ۲۰۱۳).  شواهد تجربی ناگزیر به حمایت آشکار از این دیدگاه است که سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات باعث بهبود عملکرد شرکت می شوند (Bharadwaj، ۲۰۰۰؛ Kohli and Grover، ۲۰۰۸؛ Nevo and Wade، ۲۰۱۰؛ Santhanam and Hartono، ۲۰۰۳). در تحقیقات مربوط به سیستم های اطلاعاتی فراگیر سازمانی (IS) ، پذیرش ، استفاده و ارزیابی سیستم های هوش تجاری (BIS) و ارتباط با عملکرد شرکت به عنوان یک حوزه ی تحقیقاتی فعال در این زمینه پدید آمده است (Audzeyeva و Hudson، ۲۰۱۵؛ Işık et al. .، ۲۰۱۳؛ Popovič et al.، ۲۰۱۲). ما BIS را به عنوان “پایگاه های داده اطلاعات کیفی با طراحی مناسب ، همراه با ابزارهای نرم افزاری که دسترسی به موقع به کاربران ، تجزیه و تحلیل اثربخش و نمایش بصری اطلاعات صحیح را ارائه می دهند ، تعریف می کنیم که آنها را قادر می سازد تا اقدامات صحیح یا تصمیم گیری صحیح را انجام دهند” (Popovič و Al.، ۲۰۱۲).

۷.بحث

این مطالعه بررسی می کند که چگونه استفاده از BIS پس از اتخاذ آن بر روی تأثیرات جزئی BIS بر عملکرد شرکت در محیط SME تاثیر می گذارد. فرضیه های تحقیق و چارچوبی مفهومی  بر مبنای  تئوری مبتنی بر منابع و سایر ادبیات فناوری اطلاعات ایجاد شده است که  این روابط را در متن BIS توضیح می دهد. ما یک آزمایش تجربی را در بین شرکت های کوچک و متوسط برای بررسی مدل تحقیق و فرضیه ها انجام دادیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاربرد BIS با تأثیرات جزئی بر عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد ، و اینکه تأثیرات جزئی BIS بر عملکرد شرکت سهم قابل توجهی از واریانس تأثیرات کاربرد BIS بر عملکرد کلی شرکت را تبیین می کند.

مطالعه ما به درک ما در مورد این که چگونه BIS بر عملکرد شرکت در در حوزه SME ها تاثیر می گذارد، کمک می کند ، بر اساس دانش ما ، هیچ مطالعه ای این پدیده را از این طریق بررسی نکرده است. علاوه بر این ، این تحقیق ابزاری معتبر و قابل اعتماد را برای پیش بینی تأثیر BIS بر عملکرد شرکت از طریق کاربرد BIS ارائه می دهد. در حالی که بسیاری از مطالعات قبلی تنها بر استفاده از نوآوری متمرکز هستند ، مطالعه ما اثرات کاربرد BIS را بر عملکرد شرکت آنالیز می کند. سرانجام ، با بررسی استفاده عادی و استفاده خلاقانه به صورت جداگانه ، ما درک گسترده تری از این پدیده پس از اتخاذ کاربرد خلاقانه ارائه می دهیم.

این مطالعه پیشرفت های مهمی در درک نظری ما از نقش کاربرد عادی و خلاقانه BIS در میان تأثیرات جزئی مختلف BIS بر ابعاد عملکرد شرکت ، یعنی تأثیر بر بازاریابی و فروش ، تأثیر بر مدیریت و عملیات داخلی و تأثیر بر تدارکات، ارائه می دهد. نتایج همچنین رویکردهای مفیدی را برای مدیران و ارائه دهندگان راه حل برای کمک به درک تأثیر عوامل مختلف برای نتیجه گیری مؤثر در فرآیندهای پس از اتخاذ در حوزه SMEها ، ارائه می دهد. امیدواریم که این مطالعه برای تلاش های آینده به منظور تشریح جزییات یافته های ما الهام بخش باشد.

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to provide a better understanding of how post-adoption use of business intelligence system (BIS) affects firm performance. It develops and empirically tests a conceptual model for assessing the impact of BIS routine and innovative usage on firm performance the context of small and medium enterprises (SMEs).

Design/methodology/approach: Drawing on the data collected from 181 SMEs we analyzed how BIS usage influences firm performance using the PLS-SEM method.

Findings: The paper provides empirical insights about how BIS routine and innovative usage affect firm performance.

Practical implications: The results provide instrumental insights for managers and solution providers to help them understand the influence of various determinants to more effectively conclude the post-adoption process in SMEs.

Originality/value: This study represents important progress in the authors’ theoretical understanding of the role of BIS routine and innovative usage across different BIS partial impacts on firm performance dimensions.

Keywords: Business intelligence, Firm performance, Systems use

Introduction

In the literature on the business value of information technology (IT), the relationship between IT investments and their effects on firm performance continues to interest academics and practitioners (Devaraj and Kohli, 2003; Hsieh et al., 2011; Liu et al., 2013; Melville et al., 2004; Schryen, 2013). Empirical evidence to unequivocally support the view that IT investments enhance firm performance has been elusive (Bharadwaj, 2000; Kohli and Grover, 2008; Nevo and Wade, 2010; Santhanam and Hartono, 2003). In enterprise-wide information systems (IS) research, the adoption, use and value of business intelligence systems (BIS) and the link to firm performance has emerged as an active research area within the discipline (Audzeyeva and Hudson, 2015; Işık et al., 2013; Popovič et al., 2012). We define BIS as “quality information in well-designed data stores, coupled with software tools that provide users timely access, effective analysis and intuitive presentation of the right information, enabling themto take the right actions or make the right decision” (Popovič et al., 2012).

۷.Conclusions

This study explored how post-adoption use of BIS affects the partial BIS impacts on firm performance in the SME milieu. Drawing on the resource-based theory and other IT literature led to the development of the research hypotheses and a conceptual framework IMDS Downloaded by that explicates these relationships in the BIS context. We conducted an empirical study among small and medium firms to test the research model and hypotheses.

The results of this study indicate that BIS usage has a positive and significant correlation with the partial impacts on firm performance, and that the partial BIS impacts on firm performance explain a considerably large share of the impacts of BIS use on the variance in overall firm performance.

Our study contributes to our understanding of how BIS impact firm performance at the firm level in the SME milieu, as, to the best of our knowledge, no present study has examined this phenomenon in this manner.Moreover, this research provides a reliable and valid instrument for predicting the impact of BIS on firm performance as a result of BIS usage. While most of the prior studies merely focus on use of the innovation, our research analyzes BIS use effects on firm performance. Finally, by examining routine use and innovative use individually, we provide a broader understanding of the post-adoption phenomenon of innovation usage.

This study represents important progress in our theoretical understanding of the role of BIS routine and innovative usage across different BIS partial impacts on firm performance dimensions, i.e. the impact on marketing and sales, the impact on management and internal operations, and the impact on procurement. The results also provide instrumental insights for managers and solution providers to help them understand the influence of various determinants to more effectively conclude the post-adoption process in SMEs. We hope this work inspires future attempts to elaborate on our findings.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده هوش تجاری

مقالات ترجمه شده SME ها

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات مدیریت بازرگانی با ترجمه

مقالات بازاریابی با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد هوش تجاری