اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده شرکت های بورس

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده ارتباطات سازمانی

مقالات مدیریت پایداری سازمان

دانلود مقاله در مورد سودآوری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H419

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Emerging Markets Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری: شواهد از شرکت های ثبت شده در بورس چین

عنوان انگلیسی:

Government connections and the persistence of profitability: Evidence from Chinese listed firms

چکیده فارسی:

ما دریافتیم که شرکت های تحت مالکیت دولت (از این به بعد SOE ها) دارای” نرخ بازگشت به میانگین” کمتری (بیشتری) هستند، زمانی که سودآوری بهتر (بدتر) از حد نرمال است؛ در حالی که شرکت های غیر دولتی که دارای  مدیرانی با روابط سیاسی هستند دارای ” نرخ بازگشت به میانگین”  کمتری(بیشتری) هستند، زمانی که سودآوری بسیار بهتر (بدتر) از حد معمول است. علاوه بر این، SOE هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می شوند، دارای” نرخ بازگشت به میانگین” کمتری نسبت به  شرکت هایی که توسط دولت های محلی کنترل می شوند ، می باشند. نتایج ما با استفاده از مجموعه ای از آزمون های استواری و یک آزمون معیارهای سودآوری جایگزین مورد تایید قرار گرفته است. ما استدلال می کنیم که روابط دولتی به شرکت ها کمک می کند که مزایای نسبتا رقابتی داشته باشند و بنابراین تاثیر مهمی بر الگوهای “بازگشت به میانگین”سودآوری برای شرکت های چینی دارند.

کلیدواژگان: روابط دولتی، بازگشت به میانگین، سودآوری، کنترل دولتی، مدیرانی با روابط سیاسی

مقدمه

موضوع پایداری سودآوری از فرضیه رقابت اقتصادی استخراج می گردد که فرض می گردد که اگر بازار به دو صورت رقابتی و کارا باشد ، سود بالاتر یا پایین تر از معیار باید به سرعت محو گردد . این بدان دلیل است چون رقابت بازار بکار گرفته می شود تا کل بازده سرمایه را از طریق اجتناب  از سرمایه گذاری در شرکت های زیان ده و سرمایه گذاری در شرکت های سودآور  ، به سطوح رقابتی برگردانند . این بدان معنی است که سوداوری شرکتی باید از الگوی بازگشت به میانگین در بازار رقابتی تبعیت نماید . اسناد تجربی یک نوع اثبات اساسی را از فرایند بازگشت به میانگین سودآوری شرکت ها برای بعضی کشور ها نظیر ایالات متحده ، انگلستان ، نروژ و چین فراهم کرده است . از اینرو ، هنوز کمبود در زمینه مطالعه در مورد چگونگی این موضوع وجود دارد که چگونه الگوی بازگشت به میانگین تحت تاثیر مزیت رقابتی شرکت هایی می باشد که از طریق منابع راهبردی شان نظیر ارتباطات دولتی خلق می شوند ( از جمله کنترل کشور و مدیران اجرایی دارای ارتباط سیاسی ) .

مطالعات قبلی به صورت مستند بیان کرده اند که پدیده ارتباطات سیاسی گسترش یافته است ( فاکسیور ۲۰۰۶) . شرکت هایی با ارتباطات سیاسی به نحوی عمل می کنند تا در دسترسی منابع مختلف نظیر دسترسی بهتر یا وام های بانکی ، هزینه های کمتر استقراض به بانک ، محتمل تر بودن دریافت ضمانت نامه های دولتی ، روش مالیاتی دلخواه و حتی دسترسی بهتر به بازار فایننس دارایی سهام یک نوع روش ترجیحی را دریافت می کنند . از اینرو ، ارتباطات دولتی همانند یک سرمایه سیاسی برای شرکت های مرتبط بکار می آیند . ما مطابق با فرضیه مبتنی بر منبع مدعی هستیم که ارتباطات دولتی می توانند منبع ارزشمند محسوب شوند چون این ارتباطات یک نوع مزیت رقابتی را نسبت به شرکت های دیگر خلق می کنند . سند تجربی نیز نشان می دهد که مالیکت دولت و ارتباطات سیاسی دارای تاثیر مهم بر روی ارزش شرکت بوده اند

Abstract

We find that state owned enterprises (SOEs hereafter) have lower (higher) mean-reverting rates when profitability is better (worse) than the norm; while non-SOEs with politically connected executives have lower (higher) mean-reverting rates when profitability is extremely better (worse) than the norm. In addition, SOEs controlled by the central government have lower mean-reverting rates than those controlled by local governments. Our results are robust to a series of robustness tests and a test using alternative measures of profitability. We argue that government connections help firms maintain a relatively competitive advantage and thus have an important influence on mean-reverting patterns of profitability for Chinese firms.

Keywords: Government connections,Mean reverting,Profitability,State control,Politically connected executives

Introduction

The topic of persistence of profitability derives from economic competition theory, which presumes that, if a market is efficient and competitive, profit above or below the norm should quickly vanish. This is because market competition works to bring all returns back to competitive levels, through driving investment away from unprofitable firms and flowing into profitable firms. This means that corporate profitability should follow a mean-reverting pattern in a competitive market. Empirical evidence has provided substantial proof of the mean-reverting process of profitability of firms for a number of countries, including the US, UK, Norway and China.1 However, there is still a lack of evidence for how the mean-reversion pattern is impacted by the competitive advantages of firms that are created by their strategic resources, such as government connections (including both state control and politically connected executives).

Previous studies have documented that the phenomenon of political connections is widespread (Faccio, 2006). Firms with government connections tend to receive preferential treatment in accessing various resources, such as better access to bank loans, lower bank borrowing costs, being more likely to receive government bailouts, favourable tax treatment, and even having better access to the equity financing market.2 Therefore, government connections serve as important political capital for connected firms. We argue that, according to resource-based theory, government connections can be considered as a valuable resource as they create a competitive advantage over other firms. Empirical evidence also shows that state ownership and political connections have an important influence on firm value