اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مشارکت عوامل،ارزش آفرینی و نوآوری در بازار

این مقاله علمی ترویجی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1043

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Industrial Marketing Management

نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مشارکت عوامل ، ارزش آفرینی و نوآوری در بازار

عنوان کامل انگلیسی:

Actor engagement, value creation and market innovation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما مباحث مربوط به مشارکت عوامل را با این استدلال که “عامل” باید هم به عنوان یک عامل منفرد (انسان و ماشین) و هم گروهی از عوامل (جمعی یا سازمان) در نظر گرفته شود، توسعه می دهیم. و این مشارکت به معنای مشارکت منابع مبتنی بر مبادله ای و غیر مبادله ای است که از طریق شرایطی تسهیل می شوند ، که بخشی، از طریق ویژگی های خاص عوامل و بخشی از آن از طریق تمهیدات نهادی و سازمانی در محیطی که مشارکت منابع در آن اتفاق می افتد ، شکل می گیرند. ما همچنین نشان می دهیم که چگونه مشارکت های منابع ، در ترکیب با منابع دیگر ، تراکم منابع را بهبود می بخشد و از این رو ، باعث ارزش آفرینی می شوند. این مکانیسم می تواند پایه و اساس “اقتصادهای مشارکت عوامل” باشد. عوامل اصلی می توانند با افزایش همراهی سایر عوامل ، بازدهی فزاینده ای کسب کنند. با تکیه بر این موضوعات ، ما استدلال می کنیم که مشارکت عوامل برای استراتژی های شکل دهنده بازار که هدف آنها نوآوری در بازار است ، ضروری است، که ما به عنوان ظهور و نهادینه سازی پیوندهای منابع که باعث بهبود تراکم منابع و در پی آن خلق ارزش در بازار می شود ، تعریف می کنیم. سرانجام ، ما بیان می کنیم که تغییرات چشمگیری که در محیط عملیاتی مشاهده می کنیم ناشی از افزایش نقش مشارکت عوامل است و مدیریت مشارکت عوامل را در اولویت استراتژیک قرار می دهد.

واژه‌های کلیدی: مشارکت عوامل ، پیوندهای منابع ، تراکم منابع ، شکل دهی به بازار ، نوآوری بازار

۱.مقدمه

تحقیقات مربوط به مشارکت در حوزه بازاریابی ، مفهوم سازی مشارکت مشتری را توسعه داده (برودی، لیک،جوریک و هلوبک ۲۰۱۱) ، نقش مشارکت مشتری را در شبکه های قانونی بررسی کرده (برودی، فهرر، هلوبک و ژاکولا، و کاندویت، ۲۰۱۶؛ کومار و پانساری، ۲۰۱۶) ، نقش مشارکت در سیستم های خدماتی را توصیف کرده (چندلر و لوش ، ۲۰۱۵) و سهم مشارکت را در سطح سیستمی مشخص کرد ه است (الکساندر و ژاکولا، ۲۰۱۴).

۵.نتیجه گیری

  درک بازارها به عنوان سیستم هایی که از قوانین ساده علت و معلولی پیروی نمی کنند و دارای مرکزیت و مکانیسم کنترل مرکزی نیستند و از عوامل کلی تشکیل شده اند که با تمهیدات نهادی اداره می شوند ،هم با مشارکت منابع و هم ارزش آفرینی از طریق ادغام منابع خود با منابع سایر بازیگران بازار ، بسیاری از مدلهای مدیریتی سنتی و خطی مدیریتی را زیر سؤال می برند. به جای فرض های کنترل منابع و فرایندها ، مدیریت به طور فزاینده ای نیاز به “رهایی” و یافتن راه های جدید برای مدیریت مشارکت عوامل مختلف درون و برون سازمانی دارد. این روش های جدید می تواند مبتنی بر ایده های توزیع شده (بولدن، ۲۰۱۱) یا رهبری چرخشی باشد. برای مثال ، دیویس و آیزن هارت (۲۰۱۱) نشان دادند که رهبری چرخشی ، هنگامی که سازمان ها وارد  همکاری بین سازمانی در مراحل مشخصی می شوند ، به نتایج نوآوری بهتری نسبت به مشارکت های تحت سلطه یک عامل منفرد، دست می یابند.

Abstract

We extend the discourse on actor engagement by arguing that the ‘actor’ should be viewed both as a single-actor (humans or machines) and a group of actors (collectives or organizations), and that engagement implies both exchange-based and non-exchange-based resource contributions, which are facilitated by dispositions, formed partly by actor specific characteristics and partly by the institutional and organizational arrangements prevalent in the context in which the resource contributions occur. We further show how the resource contributions, combined with other resources, improve resource density and, thus, drive value creation. This mechanism can be the foundation for ‘economies of actor engagement’; focal actors can achieve increasing returns by mobilizing actor engagement. Building on this, we argue that actor engagement is central for market-shaping strategies that aim for market innovations, which we define as the emergence and institutionalization of resource linkages that improve resource density and, hence, value creation in a market. Finally, we suggest that the dramatic shifts that we see in the operating environment are elevating the role of actor engagement, making the management of actor engagement a strategic priority.

Keywords: Actor engagement, Resource linkages, Resource density, Market-shaping ,Market innovation

۱.Introduction

 Research on engagement within the marketing discipline has developed customer engagement conceptualizations (Brodie, Hollebeek, Jurić, & Ilić, ۲۰۱۱), explored customer engagement’s role in nomological networks (Brodie, Fehrer, Jaakkola, Hollebeek, & Conduit, 2016; Kumar & Pansari, 2016), described the role of engagement in service systems (Chandler & Lusch, 2015), and identified the contribution of engagement on a systemic level (Jaakkola & Alexander, 2014)…

۵.Conclusions

 Understanding markets as systems that do not obey simple laws of cause and effect and that have no center and no central control mechanism, and which consist of generic actors that, governed by institutional arrangements, both contribute resources and create value by integrating their resources with the resources of other market actors, questions many of the traditionally dyadic and linear models of management. Instead of assumptions of control of resources and processes, management increasingly need to ‘let go’ and find new ways to manage the engagement of various intra- and inter-organizational actors. These new ways can be based on ideas of distributed (Bolden, 2011) or rotating leadership. Davis and Eisenhardt (2011) have, for instance, shown that rotating leadership, where organizations take turns leading the inter-organizational collaboration in distinct phases, is associated with higher innovation outcomes than collaborations dominated by a single actor…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات ۲۰۲۱ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت بازار

دانلود مقالات ۲۰۲۱ نوآوری سازمانی

دانلود مقالات انگلیسی برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود مقالات ۲۰۲۱ رفتار سازمانی

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت مشارکتی

دانلود مقاله انگلیسی درباره ارزش آفرینی