اطلاعیه

مقاله انگلیسی ارزیابی مقایسه ای نقش های استراتژیک دفتر مدیریت پروژه (PMO) هنگام توسعه اکوسیستم های تجاری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M957

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Benchmarking: An International Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  ارزیابی مقایسه ای نقش های استراتژیک دفتر مدیریت پروژه (PMO) هنگام توسعه اکوسیستم های تجاری

عنوان کامل انگلیسی:

Benchmarking the strategic roles of the project management office (PMO) when developing business ecosystems

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M957)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – پروژه ها بخشی جدانشدنی از استراتژی های اجرایی هستند. با این وجود ، اتصال استراتژی بلند مدت به پروژه های منفرد برای توسعه اکوسیستم های بزرگتر ، به عنوان یک چالش تحت بررسی قرار دارد. هدف از این مقاله ، بررسی توانایی هفت مورد از نقش های مدیریت پروژه (PMO) برای دستیابی به برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های بزرگ توسعه اجتماعی دولتی در امارات متحده عربی (UAE) است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد -از پرسشنامه پیمایشی برای جمع آوری داده ها از ۴۵۰ عضو پروژه در ۱۹ سازمان دولتی که دارای واحد PMO بودند ، استفاده شده است که نرخ پاسخگویی ۶۰ درصد بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل کمَی شدند.

یافته ها – داده های بررسی شده نشان داد که PMO موجب رشد دستیابی به برنامه استراتژیک برای پیشرفت بهتر اکوسیستم تجاری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ، همانطور که انتظار می رفت ، نشان داد که ۹۵ درصد از سازمان های مورد بررسی،  PMO خود را برای توسعه اکوسیستم تجاری ایجاد کرده اند.

محدودیت ها و مفاهیم تحقیقاتی – علیرغم وجود PMO هایی که در سازمان های خصوصی وجود دارند ، این تحقیق محدود به PMO های موجود در سازمان های دولتی و نیمه دولتی در امارات است.

مفاهیم عملی – این یافته ها بیشتر در توسعه مدل مفهومی PMO برای استفاده از روش مشابه مدیریت پروژه در محیط های مختلف تجاری که انعطاف پذیر است مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین مسیرهایی را برای تحقیقات علمی بیشتر هموار می سازد.

ابتکار / ارزش – این کار یک مطالعه اکتشافی و علّی است که بر بررسی اثربخشی هفت نقش ارائه شده PMO (به عنوان متغیرهای مستقل) در اجرای برنامه استراتژیک (به عنوان متغیر وابسته) در سازمان های دولتی در امارات متحده عربی برای توسعه اکوسیستم تجاری، متمرکز است.

واژه‌های کلیدی: مدیریت پروژه ، سازمان های پروژه محور ، اکوسیستم تجاری ، کسب و کار پروژه ای ، PMO ، نقش استراتژیک

۱.مقدمه

در محیط کسب و کار معاصر امروزی ، بسیاری از سازمان های پروژه محور در بخش های دولتی و خصوصی در تلاش هستند تا ابزارها و مفاهیم جدید مدیریتی را برای تسهیل پیاده سازی و اجرای پروژه خود به کار گیرند (کوتچ و همکاران ، ۲۰۱۵). در عین حال ، نیاز به برآورده کردن انتظارات ذینفعان و جلب اعتماد بیشتر در حین اجرای این پروژه ها اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. از آنجا که پروژه منفرد اغلب فقط بخشی از یک توسعه سیستمی بزرگتر است ، باید ارتباط متقابل بین پروژه و برنامه استراتژیک کلی توسعه اکوسیستم تجاری مورد تأکید قرار گیرد (انگوال، ۲۰۰۳؛ اریکسون و همکاران.، ۲۰۱۷) …

۴.نتیجه گیری و بحث

در این مقاله به تجزیه و تحلیل این موضوع می پردازیم که چگونه مفهوم PMO می تواند موجب تقویت ادغام پروژه های منفرد با اکوسیستم های تجاری مرتبط با آنها شود. PMO به عنوان منبع مرکزی ابزارها و روش های مدیریتی به منظور اجرای موفق تر پروژه ها و فعالیتهای سازمانی مرتبط با آنها ، تبدیل شده است. بنابراین ، PMO به یک دارایی ، کالایی با قابلیت معامله و نمادی که برای دستیابی / رسیدن به مزیت های خاص ، باید به طور مداوم و مثبت حفظ شود ، تبدیل شده است (دارلینگ و ویتی، ۲۰۱۶). سوالات تحقیقاتی اولیه در این مطالعه به بررسی در مورد ماهیت و الگوی روابط بین واحد PMO و اجرای برنامه استراتژیک از طریق اجرای موفق پروژه ها و سبد پروژه ها پرداخته است …

Abstract

Purpose – Projects are an inherent part of implementing strategies. Still, the challenge is to connect a long-term strategy for larger ecosystem development to the individual projects being undertaken. The purpose of this paper is to test the ability of seven project management office (PMO) roles to achieve strategic planning in large society development public organisations in the United Arab Emirates (UAE).

Design/methodology/approach – The questionnaire survey that was employed for data collected from 450 project members in 19 project-based public organisations having PMO unit had a response rate of 60 per cent. The received data analysed quantitatively by using multiple regression.

 Findings – The survey data revealed that PMO enhanced the achievement of the strategic plan for better development of the business ecosystem. The analysis outputs, as expected, have indicated that 95 per cent of the targeted organisations established their own PMO for developing business ecosystem.

Research limitations/implications – Despite there are PMOs hosted by private organisations, the study is limited to the PMO within the context of the government and semi-government organisations in the UAE.

Practical implications – These findings further utilised in developing the conceptual PMO model that would be flexible to be applied to similar project management methodology in various business settings, as well as pave the way for further scholarly investigations.

Originality/value – This work is both exploratory and causal study, which concentrates on investigating the effectiveness of seven proposed PMO roles (as independent variables) in carrying out the strategic plan (as the dependent variable) of the public-sector organisations in the UAE for the development of business ecosystem.

 Keywords: Project management, Project-based organizations, Business ecosystem, Project business, PMO, Strategic role

۱.Introduction

 In today’s contemporary business environment, many project-based organisations in both the public and the private sectors are striving to implement new management tools and concepts to streamline their project execution and implementation (Kutsch et al., 2015). At the same time, the need to meet stakeholder expectations and gain greater trust during the execution of these projects has become increasingly important. As the individual project is often but one part of larger systemic development, the interconnection between the project and the full strategic plan of a business ecosystem development needs to be emphasised (Engwall, 2003; Eriksson et al., 2017)…

۴.Conclusion and discussion

This paper analyses how the PMO concept can precisely enhance the integration of single projects with their related business ecosystems. The PMO has evolved to be a central repository pool for management tools and methodologies for a more successful execution of projects and their related organisational activities. Therefore, the PMO has become an asset, a commodity to be traded on and a symbol to be worn consistently and positively to achieve/attain certain privileges (Darling and Whitty, 2016). The primary research questions here focussed on exploring the nature and pattern of the relationships between the PMO unit and the strategic plan execution through the successful execution of both projects and portfolios…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت استراتژیک

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت صنعتی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت پروژه

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مهندسی صنایع