اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر توسعه آموزش عالی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H885

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Finance Research Letters

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر توسعه آموزش عالی

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of economic policy uncertainty on higher education expansion

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H885)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) را بر نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی در ۱۸ کشور از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ بررسی می کند. نتایج ما با استفاده از روش سیستم گشتاور تعمیم یافته (SYS-GMM)، نشان می دهد که EPU  تأثیر مثبت معناداری بر نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی دارد. علاوه بر این، مشاهده می‌کنیم که EPU تأثیر ناهمگنی بر نرخ ناخالص ثبت‌نام بر اساس تفاوت‌های ظاهری اقتصادهای مختلف دارد. عدم قطعیت سیاست اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبت قوی تری بر نرخ ثبت نام در آموزش عالی آنها دارد.

کلیدواژگان: عدم قطعیت سیاست اقتصادی، توسعه آموزش عالی، هزینه های آموزشی

Abstract

This study investigates the impact of economic policy uncertainty (EPU) on the gross enrollment rate of higher education of 18 countries’ from 1998 to 2019. Using the system generalized method of moments (SYS-GMM), our results show that the EPU has a significant positive impact on the gross enrollment rate of higher education. Furthermore, we observe that the EPU has a heterogeneous effect on the gross enrollment rate of higher education with apparent economy-byeconomy differences. Compared with developing countries, the economic policy uncertainty of developed countries has a stronger positive impact on their higher education enrollment rate.

Keywords: Economic policy uncertainty, Higher education expansion, Education expenditure

۱.Introduction

At the beginning of 2020, the outbreak of COVID-19 triggered another violent shock of the global economy since the Great Depression in 1929. The spread of COVID-19 has had a continuous impact on the economic production activities of various countries, resulting in economic fluctuation such as increased economic uncertainty in many countries (Bloom, N., 2014 and Tang et al., 2021). Under this background, the economic policy uncertainty brought by the frequently adjusted fiscal policy and monetary policy in various countries as well as the spreading panic atmosphere of COVID-19 have had a series of impacts on the higher education expansion in various countries.

It is well-known that the scale growth of higher education and economic development shows a positive correlation. Empirical studies in multiple countries have shown that the scale growth of higher education has a significant various correlation with economic growth in both developed and developing countries (Oancea et al., 2017; Zhu et al., 2018 and Maneejuk et al., 2021). However, the ongoing study on the link between economic policy uncertainty (EPU) and higher education expansion has not received attention, even though extensive literatures explore the causes of the gross enrollment rate of higher education or the heterogeneous effects of EPU. On the one hand, Scholars have found that factors such as the financial expenditure in higher education, the economic development level, the population structure and the level of urbanization significantly affect the gross enrollment rate of higher education (Zhang et al., 2018; Melguizo et al.,2011; Buckner et al., 2021; Yu and Delaney, 2016)…

۴.Conclusions and policy implications

Using a panel dataset of gross enrollment rate of higher education and economic policy uncertainty in 18 countries from 1998 to 2019, this study constructs the SYS-GMM model for empirical analysis. The regression results of the model show that, on the whole, there is a significant positive correlation between economic policy uncertainty and higher education enrollment rate, and the development of higher education shows a unique ’ counter-economic cycle ’ phenomenon. The heterogeneity analysis of the sample groups shows that the rise of economic policy uncertainty has a significant positive impact on the higher education enrollment rate of the sample groups of developed countries and developing countries, and has a stronger impact on the sample groups of developed countries. In addition, the growth of financial investment in higher education, the level of social and economic development, the proportion of children ’s population and the level of urbanization will have a significant positive impact on the expansion of higher education in each country…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رشته اقتصاد

دانلود مقاله انگلیسی در مورد سیاست های اقتصادی

دانلود مقاله انگلیسی درباره خط مشی 

دانلود مقاله انگلیسی در مورد عدم قطعیت

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت آموزشی

مقاله جدید با ترجمه