اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بهینه سازی مسیر چندین قطار برای جدول زمانی مصرف بهینه انرژی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1186

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   European Journal of Operational Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۴  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۹۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بهینه سازی مسیر چندین قطار برای جدول زمانی مصرف بهینه انرژی

عنوان کامل انگلیسی:

Multi-Train Trajectory Optimization for Energy-Effcient Timetabling

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله یک روش جدید برای جدول زمانی مصرف بهینه انرژی  با تعدیل تخصیص جدول زمانی تعیین شده برای حرکت قطار با استفاده از بهینه سازی مسیر حرکت قطار پیشنهاد شده است. این رویکرد ابتدا زمان ورود و خروج را به محدودیت های پنجره زمانی تبدیل می کند تا جدول زمانی ارائه شده ساده شود. سپس یک روش بهینه سازی مسیر حرکت قطار برای یافتن زمان های ورود / خروج بهینه و ویژگی های سرعت مصرف بهینه  انرژی در پنجره های زمانی حرکت ایجاد شده است. روش ارائه شده برای بهینه سازی مسیر حرکت قطار شامل دو نوع است: بهینه سازی مسیر تک قطار (STTO) ، که بر بهینه سازی حرکت یک قطار در پنجره های زمانی ورود و خروج متمرکز است ، و بهینه سازی مسیر چند قطار (MTTO) ، که مسیرهای چند قطار را همزمان با هدف مشترک بهینه سازی مصرف انرژی چند قطار و یک هدف اضافی برای از بین بردن برخورد بین قطارها محاسبه می کند. STTO و MTTO به عنوان یک مسئله کنترل بهینه چند فازی مجدد فرموله می شوند ،که از مزایای ترکیب دقیق شیب ها ، منحنی ها و محدودیت های سرعت و مسیرهای مختلف قطار است. مسئله کنترل بهینه چند فازی سپس با استفاده از روش شبه طیفی حل می شود. روش پیشنهادی در مطالعات موردی برای تنظیم دقیق دو جدول زمانی ،یکی برای راه آهن تک خطه و یک برای راه آهن دو خطه در هلند اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی قادر به بهبود جدول زمانی مصرف بهینه انرژی است.

واژه های کلیدی: حمل و نقل ، جدول زمانی مصرف بهینه انرژی ، بهینه سازی مسیر حرکت قطار ، روش شبه طیفی

۱.مقدمه

بهبود کارایی مصرف انرژی مسئله مهمی برای راه آهن است ، حتی اگر راه آهن در حال حاضر از نظر مصرف انرژی نسبت به سایر حالت های حمل و نقل کارآمد تر باشد. یک ابزار امیدوار کننده بهینه سازی عملیاتی قطار ، استفاده از استراتژی های حمل و نقل کم مصرف می باشد ، که نیازی به سرمایه گذاری اضافی برای زیرساخت های بیشتر ندارد. حتی با صرفه جویی کمی در مصرف انرژی در هر قطار ، کل هزینه های صرفه جویی شده انرژی در کل شبکه راه آهن بسیار زیاد است. مصرف بهینه انرژی در حرکت قطار رابطه تنگاتنگی با زمان های حرکت در جدول زمانی مشخص شده  دارد. مدت زمان حرکت بین دو ایستگاه بر دو قسم است ، کمترین زمان حرکت  از نظر فنی و مکمل زمان حرکت. مکمل زمان حرکت عبارت است از زمان حرکت اضافی علاوه بر حداقل مدت زمان حرکت از نظر فنی بین دو ایستگاه که اساسا در جدول زمانی برای کنترل تداخلات در عملیات و در نظر گرفتن تاخیرهای کوچک لحاظ شده است (لاسبی و همکاران.، ۲۰۱۷). با این حال ، اگر زمان ورود و خروج قطار دقیق باشد ، از این مکمل ها می توان برای حمل و نقل  با مصرف بهینه انرژی استفاده کرد (اسچیپماکرو همکاران.، ۲۰۱۷). بنابراین ، جدول زمانی تأثیر مستقیمی بر مصرف بهینه انرژی در عملیات قطار دارد…

۶.نتیجه گیری

در این مقاله یک استراتژی جدید برای جدول زمانی مصرف بهینه انرژی پیشنهاد شده است. این استراتژی حاصل از تعدیل زمانهای ورود و خروج یک جدول زمانی موجود برای بهبود مصرف بهینه انرژی با استفاده از روش های بهینه سازی مسیر حرکت قطار می باشد. روش های بهینه سازی مسیر حرکت قطار که توسط ما پیشنهاد شده است ، دو نوع ، بهینه سازی مسیر تک قطار و بهینه سازی مسیر چند قطار را با هم ادغام می کند…

Abstract

This paper proposes a novel approach for energy-efficient timetabling by adjusting the running time allocation of given timetables using train trajectory optimization. The approach first converts the arrival and departure times to time window constraints in order to relax the given timetable. Then a train trajectory optimization method is developed to find optimal arrival/departure times and optimal energy-efficient speed profiles within the relaxed time windows. The proposed train trajectory optimization method includes two types, a single-train trajectory optimization (STTO), which focuses on optimizing individual train movements within the relaxed arrival and departure time windows, and a multi-train trajectory optimization (MTTO), which computes multi-train trajectories simultaneously with a shared objective of minimizing multi-train energy consumption and an additional target of eliminating conflicts between trains. The STTO and MTTO are re-formulated as a multiple-phase optimal control problem, which has the advantage of accurately incorporating varying gradients, curves and speed limits and different train routes. The multiple-phase optimal control problem is then solved by a pseudospectral method. The proposed approach is applied in case studies to fine-tune two timetables, for a single-track railway corridor and a double-track corridor of the Dutch railway. The results suggest that the proposed approach is able to improve the energy efficiency of a timetable.

Keywords: Transportation, Energy efficient timetabling, Train trajectory optimization, Pseudospectral method

۱.Introduction

 Improving energy efficiency is an important issue for railways, even though rail is already more energy efficient than most other transport modes. One promising means is to optimize train operations by using energy-efficient driving strategies, which does not need extra investment for more infrastructure. Even with a small amount of energy saved in each train run, the total energy costs saved by the whole railway network are huge. Energy-efficient driving is highly relevant to the running times given in the timetable. A running time between two stations contains two parts, the technically minimum running time and the running time supplement. The running time supplement is the extra running time on top of the technically minimum running time between two stations which is included in the timetable primarily to manage disturbances in operations and to recover from small delays (Lusby et al., 2017). However, if a train is punctual then these supplements can be used for energy-efficient driving (Scheepmaker et al., 2017). Therefore, the timetable has a direct influence on energy-efficiency of train operations…

۶.Conclusions

 This paper proposed a novel energy-efficient timetabling strategy. This strategy is achieved by adjusting the arrival and departure times of an existing timetable to improve its energy efficiency using train trajectory optimization methods. The train trajectory optimization methods proposed by us integrate two types, a single-train trajectory optimization, and a multi-train trajectory optimization…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مدیریت انرژی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد مدیریت صنعتی

دانلود رایگان مقاله در مورد مهندسی صنایع