خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی با ترجمه اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین حلقه بسته

مقاله انگلیسی با ترجمه اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین حلقه بسته

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M800

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۰

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین حلقه بسته: یک بررسی ادبی سیستماتیک

عنوان انگلیسی:

The bullwhip effect in closed-loop supply chains: A systematic literature review

چکیده فارسی:

اثر شلاق چرمی، یا چگونگی تعمیم پیدا کردن عدم اطمینان و نارضایتی مشتریان نهایی، به کل زنجیره تامین ، به طور گسترده در ادبیات مدیریت زنجیره تامین مورد بحث قرار گرفته‌است. اگر چه یک جریان تحقیقات جامع در مورد علل و عوامل کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تامین مستقیم وجود دارد، مطالعات اندکی بررسی کرده‌اند که چگونه این پدیده خود را در زنجیره‌های تامین حلقه بسته نشان می‌دهد. ما استدلال می‌کنیم که این پدیده می‌تواند با افزایش انتشار، ضایعات و مصرف منابع طبیعی، عملکرد زیست محیطی  زنجیره تامین را تحت‌تاثیر قرار دهد. این مقاله با هدف پر کردن این شکاف نظری، علل و عوامل کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تامین آتی و زنجیره‌های تامین حلقه بسته را مقایسه می‌کند. برای این منظور، ما یک مرور ادبیات سیستماتیک را بکار می‌گیریم که تحلیل کتاب سنجی و تحلیل محتوا را ترکیب می‌کند. مطالعات انجام‌شده در بررسی ما نشان می‌دهد که علت اثر شلاقی در زنجیره‌های تامین حلقه بسته شبیه به زنجیره‌های تامین آتی است. با این حال، بیشتر مطالعات به این مساله اشاره نکرده اند که کیفیت محصولات بازگشتی با کیفیت محصولات جدید، متفاوت است، و یک متغیر دیگر به پیچیدگی زنجیره تامین اضافه می‌شود که به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییرپذیری بیشتر شود در نتیجه باعث ایجاد اثر شلاقی شود. با توجه به کاهش، ما دریافتیم که عامل کاهش اولیه با افزایش نرخ بازده محصول مرتبط است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌کنیم که بستن یک زنجیره تامین می‌تواند اثر شلاقی را کاهش دهد و می‌تواند منجر به اثرات مثبت در عملکرد زیست محیطی زنجیره‌های تامین شود.

کلمات کلیدی: زنجیره تامین حلقه بسته، زنجیره تامین معکوس، اثر شلاقی، اقتصاد دایره‌ای، پایداری، زنجیره تامین سبز

مقدمه

در حالی که زنجیره‌های تامین مستقیم شامل حرکت جریان‌های مواد خام و جریان‌های محصول از تولید کنندگان به کاربران نهایی می‌شود، زنجیره‌های معکوس شامل جریان‌های محصول معکوس از کاربران نهایی هستند، که به دنبال پردازش مجدد (از طریق استفاده مجدد و / یا تعمیر، نوسازی، بازیافت و بازیافت) محصولات به شکل جدید و قابل‌استفاده هستند. وقتی زنجیره‌های تامین معکوس یکپارچه شوند، یک زنجیره تامین حلقه بسته (تیری، سالومون، وان نانن، ون واسن هوو، ۱۹۹۵؛ راهنما، هریسون ، ۲۰۰۳؛ گوویندان، سلیمانی، کنان، ۲۰۱۵) را تشکیل می‌دهند. یک زنجیره تامین حلقه بسته شامل چرخه کامل از مواد اولیه به مشتریان نهایی، از مشتریان نهایی به بازپردازش، و دوباره بازپردازش مجدد به مشتریان است. بنابراین زنجیره‌های تامین بسته می‌توانند با کاهش ضایعات و مصرف مواد خام و انرژی، اثرات محیطی مثبتی ایجاد کنند (کاریگواسی، نتو، بلوم هوف، وان نانن، اسپنگلر، ۲۰۱۰؛ ژوا، کایو، وانگ، لی، لی، لی، لی، ۲۰۱۸) . علی‌رغم این واقعیت که زنجیره‌های تامین حلقه بسته مورد توجه دانشگاهیان، مدیران، کارآفرینان و سیاست گذاران در سال‌های اخیر بوده‌است (به عنوان مثال، گوویندان، سلیمانی، کنان، ۲۰۱۵؛ رودراجیت، ۲۰۱۷؛ سندبرگ، رودراجیت، جوکا، ۲۰۱۸) ، عدم درک مدیریتی در رابطه با نحوه اجرای اثربخش و مدیریت این نوع زنجیره تامین وجود دارد.

Abstract

The bullwhip effect, or how uncertainty associated with the end customers’ demand propagates through the entire supply chain, has been widely discussed in supply-chain management literature. Although there is a well-established research stream on the causes and mitigating factors for the bullwhip effect in forward supply chains, few studies have investigated how this phenomenon manifests itself in closed-loop supply chains. We argue that this phenomenon can affect the supply chain’s environmental performance by increasing emissions, waste and consumption of natural resources. Aiming at filling this theoretical gap, this article compares the causes and mitigating factors of the bullwhip effect in forward supply chains and closed-loop supply chains. To this end, we employ a systematic literature review that combines bibliometric and content analyses. The studies examined in our review indicate that the causes of the bullwhip effect in closed-loop supply chains are similar to those in forward supply chains. However, most of the studies have not considered that the quality of returned products are different from the quality of their new counterparts’ products, adding another variable into the complexity of a given supply chain which, in turn, could lead to higher variability, thereby causing the bullwhip effect. Regarding mitigation, we found that the primary mitigating factor is related to increasing the product return rate. Moreover, we suggest that closing a supply chain can reduce the bullwhip effect, which could lead to positive impacts in the environmental performance of supply chains.

Introduction

While forward supply chains involve the movement of raw material and product streams from producers to final users, reverse chains involve reverse product streams from final users, which is followed by reprocessing (through reusing and/or repairing, refurbishing, remanufacturing, and recycling) end-oflife products into a new, useable form. When the forward and reverse supply chains are integrated, they constitute a closed-loop supply chain (Thierry, Salomon, Van Nunen & Van Wassenhove, 1995; Guide, Harrison & Van Wassenhove, 2003; Govindan, Soleimani & Kannan, 2015)).

A closed-loop supply chain incorporates the complete cycle from raw materials to final customers, from final customers back to reprocessing, and from reprocessing back again to customers. Therefore, closing supply chains can produce positive environmental impacts by reducing waste and the consumption of raw materials and energy (Quariguasi Frota Neto, Walther, Bloemhof, Van Nunen, & Spengler, 2010; Zhao, Cao, Li, Wang, Liu, Li & Zhang,2018). Despite the fact that closed-loop supply chains have been attracting more attention by academics, managers, entrepreneurs and policymakers in recent years (e.g., Govindan, Soleimani & Kannan, 2015; Rudrajeet, 2017 ; Sandberg, Rudrajeet & Jukka, 2018), there is a lack of understanding and managerial guidance regarding how effectively to implement and manage this type of supply chain.