اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M802

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : الزویر

نام مجله:Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

عنوان انگلیسی:

Leadership styles and skills developed through game-based learning

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

یادگیری مبتنی بر بازی (GBL) به عنوان یک رویکرد جهانی برای توسعه مهارت های رهبری مورد توجه پژوهشگران و متخصصان قرار گرفته است. مطالعات متعددی وجود دارد که اثرات مثبت بازی ها بر یادگیری و توسعه دانش را تایید می کنند. با این حال، تحقیقات بیشتری راجع به چگونگی تاثیر بازی ها بر توسعه مهارت های رهبری ، مورد نیاز است. در این مقاله، مبانی نظری اخیر درباره تاثیر یادگیری مبتنی بر بازی در توسعه مهارت های رهبری مورد بررسی قرار می گیرد و این که آیا سبک های رهبری جدید می توانند در طی یک فرایند بازی مشترک ایجاد شوند مورد بررسی قرار میگیرد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از: ۱) چه مهارت های رهبری در طول یک دوره GBL توسعه یافته بود؟ علاوه بر این،  ۲) چه نوع سبک رهبری در زمینه بازی ظاهر می شود؟ رویکرد متدلوژی مورد استفاده کمی و کیفی بود امتیازدهی به صورت تفسیری و تکنیک اصلی آنالیز تحلیل محتوا بود که به صورت ۸ دوره  جلسات بحث GBL  که هر جلسه شامل ۱۵ شرکت کننده که جمعا شامل ۱۲۰ نفر بود   و همچنین تجزیه و تحلیل عاملی بر اساس داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه در مورد مهارت های رهبری توسعه یافته که به شناسایی سبک های رهبری منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یک روش یادگیری مبتنی بر بازی رویکرد موثری در توسعه مهارت های رهبری است و مهارت های اولیه آن عبارتند از: انگیزه، تسهیل، مربیگری، تغییر ذهنیت و ارتباطات. نوآوری قابل توجه این تحقیق، مقایسه فرآیند بین شرایط بازی و زندگی سازمانی بود که منجر به  ایجاد نوعی رهبری شد.

کلید واژه ها: رهبری،،یادگیری مبتنی بر بازی، مهارت ها،جلسات بحث و گفتگو، آنالیز محتوا ،تجزیه و تحلیل عاملی

۱.مقدمه

یادگیری مبتنی بر بازی یک روش آموزشی بوده که اخیرا در طیف گسترده ای از حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بازی ها می تواند به منظور تقویت فرایند یادگیری از طریق دنیای مجازی ارتقاء دهنده ی تعاملات اجتماعی و توسعه ی صلاحیت ها طراحی گردد. تکنیک های اصلی در بازی ها شامل شبیه سازی، روایت و داستان سرایی می باشد. مطابق با مطالعات کیسی و اسمیت – روبینس (۲۰۱۰)، ” موفق ترین سازمان ها کارکنان خود را برای تعاملات و همکاری در دنیای مجازی از طریق تجارب فرهنگی قابل توجه آماده می سازند”. کیسی و اسمیت – روبینس همچنین اشاره کردند که ” یک راه حل دنیای مجازی ممکن است فرصت های جدید ارزشمندی را برای برنامه آموزشی شما ارائه کند”.

بازی ها می توانند به عنوان سیستم های آموزشی در سراسر برخی بخش ها مانند بخش های دولتی، غیر انتفاعی، تجاری و اجتماعی شامل ارتش، مراقبت بهداشتی، آموزش و حوزه های دیگر مورد استفاده قرار گیرند. بازی ها شبیه سازی هایی با معیارهای اضافی آموزش ارائه کرده و یا باعث بهبود مهارت های عملکردی و تعاملات اجتماعی می گردند…

۷.نتیجه گیری و تحقیقات بیشتر

این آنالیز پژوهشی نشان می دهد که چگونه ممکن است بازی ها به عنوان یک ابزار آموزش نوآورانه برای کمک به شرایط پیچیده و توسعه ی مهارت های مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد. در همه ی زمان ها، بازی می تواند به آموزش مهارت ها و مفاهیم به ما کمک کند. بازی ها به ما اجازه می دهند که تنها با پیامدهای فردی و اجتماعی جزئی به موفقیت برسیم.

مهارت های رهبری مقدار قابل توجهی از موفقیت تیم های پروژه را تشکیل می دهد. در حوزه ی مدیریت پروژه، پیچیدگی محیط کسب و کار رقابتی، انسجام فرهنگ های جهانی و تکنولوژی فراگیر ممکن است نیروها و بازی هایی بوده و باعث توسعه ی قابل توجهی مهارت ها گردند.

Abstract

Game-based learning (GBL) as a universal approach to developing leadership skills have been winning attention from researchers and practitioners. There are numerous studies which support the positive effects of games on learning and knowledge development; however, more research is needed regarding how games may influence development of leadership skills. This paper examines recent literature regarding game-based learning influence in leadership skills development and if new leadership styles can emerge during a collaborative gaming process. The research questions were: 1) what were the leadership skills developed, during a GBL course? Moreover, 2) what kind of leadership styles emerge in the gaming context? The methodological approach was quantitative and also qualitative, privileging the interpretative approach and the primary technique used was content analysis from the forums of discussion of 8 GBL courses with 15 participants in each course summing a total of 120 individuals and also factor analysis based on data collected by a questionnaire about the leadership skills developed, and which conducted to the identification of the leadership styles. The findings suggest that a game-based learning approach is an effective approach to leadership skills development and the primary skills developed were: motivation, facilitation, coaching, mindset changing, and communication. The significant originality of the research was the analogy process between the games situations and the organisational life resulting on the creation of a leadership typology.

Introduction

Game-based Learning is a pedagogical methodology currently used in a vast range of different domains. Games can be designed to potentiate the training process through a virtual world promoting the social interaction and competencies development. The main techniques in games are simulations, narrative or storytelling. According to Keesey and Smith-Robbins (2010) “the most successful organisations prepare their employees for the intricacies of virtual world collaboration through substantial cultural orientation experiences” (p. 41). Kessey & Smith-Robbins also refers that “a virtual world solution may offer an invaluable new opportunity for your training program” (p. 49).

Games can be used as training systems across some sectors such as government, non-profit, commercial and social sectors inclusive of military, healthcare, education and other fields. Games provide play-like simulation with the additional criteria of learning and or improving a functional proficiency and social interaction.

۷. Conclusions and further research

This research analysis how games may be used as an innovative learning tool to assist with complex situations and develop the skills required. Since all times games can teach us skills and concepts. Games allow us the freedom to fail with only minor personal and social consequences.

Leadership skills have been shown to be of considerable value to the success of project teams. In the project management context, the complexity of the competitive business environment, integration of global cultures, and technological ubiquity are mighty forces and games, conversely, have shown to be inherent venues of significant skills development.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات مدیریت آموزشی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات یادگیری سازمانی

مقالات سبک های رهبری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مهارت و شایستگی با ترجمه