پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته کامپیوتر وIT

 لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته کامپیوتر وIT 

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه  

 

کد مقاله

CM60- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه : زیگبی: مشخصه ای برای مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی سطح بالا

CM59- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: نرم افزار کاربردی مدیریت مجازی سازی شبکه

CM58- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه : مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار

CM57- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

CM56- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام

CM55- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی

CM54- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: شبکه بی سیم یکپارچه سیسکو

CM53- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی

CM52- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: مشخصه ذخیره سازی در برنامه نویسی

CM51- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری

CM50- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: معماری سرویسگرا

CM49- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی

CM48- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: آسیب پذیری های امنیتی در DNS ( سیستم نام دامنه) و DNSSEC ( توسعه امنیت سیستم نام دامنه)

CM47- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: مسیریابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای

CM46- معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

CM45- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

CM44- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: ایجاد شبکه

CM43- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: معماری روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد

CM42- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این دستگاه

CM41- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک

CM40- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده

CM39- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی

CM38- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: امنیت ماشین مجازی مبتنی بر کرنل

CM37- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: پروتکل مسیریابی دروازه داخلی

CM36- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری

CM35- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم

CM34- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا

CM33- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: موتور جستجوی با برنامه منبع باز و رایگان

CM32- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: برنامه فیس تایم (تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش

CM31- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر

CM30- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن

CM29- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

CM28- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

CM27- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: فشرده سازی اطلاعات

CM26- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: معماری پایگاه داده

CM25- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: اصول و الگوهای سیستم های توزیع

CM24- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: پردازش تصاویر کامپبوتری

CM23- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: تولرانس عیب کامپیوتر

CM22- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: معماری کامپیوتر

CM21- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های مش بی سیم

CM20- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

CM19- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید

CM18- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: بیت تورنت: پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر

CM17- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن

CM16- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: فلسفه اپل، از محصولات اولیه مکین تاش در سال 1948 تا تولید آیپاد

CM15- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه

CM14- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا (PGM) توسط مدل اوپال (UPPAAL)

CM13- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب

CM12- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم (کامپایلر)

CM11- دانلود مقاله انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی: تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

CM10- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم

CM9- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها

CM6- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: پیوند اتوماتبک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده

CM8- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA)

CM7- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره

CM5- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل

CM4- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

CM3- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه

CM2- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی

CM1- مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه: مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#15 نیر در تاریخ: پ 13 مهر 1396 ، ساعت 10:07 ق ظ
سلام خسته نباشید
من یه مقاله انگلیسی درمورد امنیت در سیستم عامل میخوام
باتشکر
نقل قول
 
 
#14 علی رضا در تاریخ: ش 04 ارديبهشت 1395 ، ساعت 11:02 ق ظ
سلام وخسته نباشید من یک مقاله در مورد پورتالهای سازمانی می خوام 2012 به بعد باشد با ترجمه اگر میتونید همکاری کنید
نقل قول
 
 
#13 زهرا 6 در تاریخ: س 27 بهمن 1394 ، ساعت 01:11 ب ظ
سلام من یه مقاله با موضوع "امنیت هوشمند یا خودکار در رایانش ابری " میخوام لطفا این موضوع رو هم به لیست اضافه کنید
نقل قول
 
 
#12 samira در تاریخ: ش 03 بهمن 1394 ، ساعت 02:11 ب ظ
lotfan chekideh tarjomeh shodeh ro baraye arzyabee eyfiyate tarjoomeh dar site ghara bedin...
نقل قول
 
 
#11 مریم در تاریخ: ی 10 آبان 1394 ، ساعت 01:08 ق ظ
سلامممممممم
ازسایت عالیتون واقعا ممنون من کلی گشتم فقط توسایت شما چندتا مقاله عالی پیدا کردم تشکر :lol:
نقل قول
 
 
#10 ff در تاریخ: ش 11 مهر 1394 ، ساعت 12:07 ق ظ
gggg
نقل قول
 
 
#9 سوگند در تاریخ: س 20 مرداد 1394 ، ساعت 01:05 ب ظ
سلام من سه تا مقاله انگلیسی به همراه ترجمه میخوام در زمینه تشخیص الگو حالا در مورد هر چی بود فرق نداره مثل تشخیص چهره - تشخیص اثر انگشت - و غیره

ممنون میشم کمکم کنید.
نقل قول
 
 
#8 فرزانه در تاریخ: ج 16 مرداد 1394 ، ساعت 04:05 ب ظ
سلام من یک مقاله در مورد رشته کامپیوتر درس شناسایی آماری الگو میخوام که به صورت پیاده سازی در بیارم.


یا سه مقاله انگلیسی که از هر کدام نتیجه گیری و کاربردش بیان بشه در ضمن مقاله باید 2014 به بعد باشد
نقل قول
 
 
#7 @z@ در تاریخ: ش 06 تیر 1394 ، ساعت 10:04 ب ظ
سلام یک مقاله در مورد امنیت سیستم عامل می خواهم
نقل قول
 
 
#6 #زهرا در تاریخ: س 15 ارديبهشت 1394 ، ساعت 11:02 ق ظ
با سلام
مقاله با موضوع مدل سيستم (سيستم هاي گسسته و پيوسته ) ميخواستم
نقل قول
 

logo-samandehi

نحوه ی خرید

پشتیبانی آنلاین پارس پروژه

شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com