اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1011

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله  Journal of Behavioral and Experimental Finance

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت: شواهد استرالیا

عنوان کامل انگلیسی:

Board influence on a firm’s long-term success: Australian evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

با وجود بررسی گسترده ارتباط بین هیئت مدیره و عملکرد شرکت ، شواهد تجربی در مورد اینکه آیا و چگونه هیئت مدیره ها در موفقیت طولانی مدت شرکت ها نقش دارند ، نادر است. این مطالعه با استفاده از داده های پانل ۱۴ ساله همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس استرالیا ، به بررسی اثرات پتانسیل و پویایی هیئت مدیره و فاکتورهای کلیدی اثربخشی هیئت مدیره ، بر کارآیی سرمایه گذاری شرکت ها می پردازد. شواهد ما نشان داد که پویایی و پتانسیل هیئت مدیره با کارایی سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت قوی دارد. این یافته ها این دیدگاه را تأیید می کنند که منابع شرکت ها و فرآیندهای داخلی که هیئت مدیره ها را قادر می سازد تا این منابع را برای حل موضوعات پیچیده همراه کنند ، برای موفقیت بلند مدت یک شرکت بسیار ضروری است.

واژه‌های کلیدی: اثربخشی هیئت مدیره ، پتانسیل هیئت مدیره ، پویایی هیئت مدیره ، کارایی سرمایه گذاری شرکت

 ۱.مقدمه

تأثیر اعضاء هیئت مدیره بر عملکرد شرکت موضوع اصلی تحقیقات رفتار سازمانی بوده است (دویچ، ۲۰۰۵؛ جاربوی و کوآب، ۲۰۱۶؛ فام و همکاران، ۲۰۱۱؛ ییلماز و مازئو ، ۲۰۱۶). ویژگی های مختلف هیئت مدیره به عنوان عوامل مؤثر در خلق ارزش برای ذینفعان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در حالی که این تحقیقات بحث در مورد رابطه بین هیئت مدیره و عملکرد شرکت را ، با بازده دارایی ها (ROA) ، بازده سهام (ROE) ، و کیو توبین (معیاری که عموماً برای نشان دادن عملکرد کوتاه مدت استفاده می شود)، تسهیل می کنند. (آرارات و همکاران، ۲۰۱۵؛ باگات و بولتون، ۲۰۰۸؛ کاگزمارک و همکاران، ۲۰۱۲؛ ماسولیس و همکاران، ۲۰۱۲؛ فام و همکاران، ۲۰۱۱؛ ولش، ۲۰۰۳)، شواهدی در مورد اینکه آیا و چگونه هیئت مدیره به بقا و موفقیت بلند مدت شرکت ها کمک می کند اندک است.

تغییر جهت به سمت بررسی رابطه بین هیئت مدیره و عملکرد بلندمدت شرکت، نسبت به قبل مهم تر شده است و به دنبال آن تغییراتی در قوانین و مقررات و اقدامات و فعالیت های بازار در سال های اخیر رخ داده است. در انگلستان، شورای گزارش دهی مالی FRC، قانون جدید حاکمیت شرکتی را در ماه جولای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. این قانون نقش سرپرستان در شناسایی و تشریح عواملی را بیان می کند که بر موفقیت بلندمدت و بقای آینده شرکت تاثیر می گذارند. در ایالات متحده امریکا، شاخص جهانی ایجاد ارزش بلندمدت جونز که در سال ۲۰۱۶ شکل گرفت، رتبه بندی سهام را نه تنها در مورد معیارهای کیفیت مالی بلکه در مورد توانایی شرکت ها برای بقا در بلندمدت مورد ارزیابی قرار می دهد…

۵.نتیجه گیری

با وجود این واقعیت که رابطه بین هیئت مدیره و عملکرد شرکت به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است ، شواهد در مورد این که آیا هیئت مدیره ها بر بقای دراز مدت شرکت ها تأثیر می گذارند ، اندک است. این مقاله با استفاده از داده های استرالیا ، شواهد جدیدی در مورد ارتباط بین اثربخشی هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری شرکت ارائه می دهد ، از این طریق با تأکید بر این موضوع که چگونه پتانسیل هیئت مدیره و پویایی هیئت مدیره ، اثربخشی هیئت مدیره را به سمت کارآیی سرمایه گذاری شرکت سوق می دهد ، به ادبیات رفتار سازمانی کمک می کند…

Abstract

Despite the association between the board of directors and firm performance having been examined extensively in the literature, empirical evidence on whether and how boards contribute to firms’ longterm success is scarce. Using 14-year panel data of all Australian listed firms, this study examines the effects of board potential and board dynamics, the key factors of board effectiveness, on firms’ investment efficiency. We find strong evidence that both board potential and board dynamics are positively associated with firm investment efficiency. The findings support the view that both firms’ resources and internal processes that enable boards to mobilize those resources to resolve complex tasks are critical for a firm’s long-term success.

Keywords: Board effectiveness, Board potential, Board dynamics, Firm investment efficiency

۱.Introduction

 The influence of the board of directors on firm performance has been the primary focus of organizational behavioral research (Deutsch, 2005; Kouaib and Jarboui, 2016; Pham et al., 2011; Yilmaz and Mazzeo, 2014). Various board characteristics have been examined and acknowledged as effective factors in creating value for shareholders. While this line of research facilitates discussion of the link between the board of directors and firm performance, with return on assets (ROA), return on equity (ROE), and Tobin’s Q being the measures that are generally used to represent short-term performance (Ararat et al., 2015; Bhagat and Bolton, 2008; Kaczmarek et al., 2012; Masulis et al., 2012; Pham et al., 2011; Welch, 2003), evidence on whether and how the board of directors contributes to firms’ long-term survival and prosperity is scarce.

The shift toward examining the link between the board of directors and the firm’s long-term performance is more important than ever, following changes in regulations and market initiatives in recent years. In the United Kingdom, the Financial Reporting Council (FRC) published its new Corporate Governance Code in July 2018. The code stresses the role of directors to identify and explain factors that affect the long-term success and future viability of the company (FRC, 2018). In the United States, the S&P Dow Jones Indices’ Long-Term Value Creation Global Index, ∗ Corresponding author. E-mail addresses: liyu.he@mq.edu.au (L. He), he@uon.edu.au (R. He), elainerigby19@gmail.com (E. Evans). formed in 2016, measures stocks ranking not only on financial quality criteria but also on the ability of firms to survive in the long term (FCLT, 2016)…

۵.Conclusion

 Despite the fact that the association between the board of directors and firm performance has been examined extensively, evidence on whether boards influence firms’ long-term survival is relatively scarce. Using Australian data, this paper provides new evidence on the link between board effectiveness and firm investment efficiency, thereby contributing to the organizational behavioral literature by emphasizing how board potential and board dynamics drive board effectiveness toward firm investment efficiency…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات انگلیسی درباره هیئت مدیره

مقالات جدید مدیریت رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی درباره عملکرد شرکت

مقالات جدید حسابداری

مقالات جدید رشته اقتصاد

مقالات جدید مدیریت مالی

مقاله جدید مدیریت سرمایه