اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه هوش معنوی در توسعه منابع انسانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۲۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M951

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Management Research Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  مطالعه هوش معنوی در توسعه منابع انسانی: مرور موضوعی

عنوان کامل انگلیسی:

Spiritual intelligence research within human resource development: a thematic review

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – این مطالعه با هدف ترکیب دانش غنی در مورد تحقیقات هوش معنوی (SI) در چارچوب تحقیقات توسعه منابع انسانی (HRD) انجام شده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – بر اساس جستجو در چندین پایگاه داده الکترونیکی ، نویسندگان این مقاله مرور موضوعی ادبیات مربوط به SI و HRD را انجام دادند. موضوعات مرتبط با SI و HRD با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا استخراج شده است.

یافته ها – پنج موضوع اصلی از طریق فرایند تحلیل محتوا بر روی متون ادبی ، پدیدار شده است. موضوعاتی که تحقیقات مرتبط با SI در زمینه HRD را توصیف می کنند ، عبارتند از: روابط مفهومی بین SI و HRD. مکانیسم جامع SI؛  SI و توسعه رهبری ، ابزار اندازه گیری SI و در نهایت تأثیر SI بر پایداری.

محدودیت ها و پیامدهای تحقیق – معیار ورود و خروج در این مقاله مروری، فقط به مجلات تخصصی و معتبری که مقالات مرتبط با SI را منتشر می کنند ، محدود شده است. این مقاله کلیه مقالات مربوط به SI که «صریحاً در مورد نقش ارزشمند منابع انسانی بحث نمی کنند” را حذف کرده است. کلمات کلیدی مورد استفاده هوش معنوی (SI) و HRD می باشد.

اصالت/ارزش- این مقاله درک شفاف و ارزشمندی در مورد SI و پیامدهای آن برای حوزه های دیگر، مخصوصا HRD ارائه می کند. این مقاله بیان می کند که SI بُعد مهمی برای توسعه‌ ی سازمانی است. این مداخلات سبب رشد منابع انسانی شده و می‌ تواند منجر به بهبود عملکرد کلی شود.

واژه‌های کلیدی: هوش معنوی ، HRD ، جامع و کلی نگر ، توسعه منابع انسانی ، نظریه و رفتار سازمانی ، مدل های SI ، مرور موضوعی

مقدمه

اخیرا ، هوش معنوی (SI) توجه زیادی را از سوی دانشمندان و متخصصان به خود جلب کرده است (Mamman and Zakaria، ۲۰۱۶؛ Munawar and Tariq، ۲۰۱۷). اهمیت روزافزون SI مفهوم موفقیت در سازمانها را تغییر داده است (Karakas, 2010). SI فراتر از قابلیت های عقلانی و عاطفی مانند ضریب هوشی (IQ) و ضریب عاطفی می باشد (Mahmood et al., 2016; Zohar, 2012). احمد و همکاران (۲۰۱۶a) یادآور می شوند که SI این ظرفیت را دارد که مجدداً مشکلاتی را که سازمان ها و کارمندان با آن مواجه هستند را ریشه یابی کند ، زیرا این امر باعث تقویت مدل های قبلی و تفکر در پیاده سازی مدلهای توسعه یافته منابع انسانی (HRD) می شود. همچنین به کارکنان کمک می کند انگیزه های کهنه و قبلی را کنار بگذارند و آنها را با انگیزه های بالاتر و هیجان انگیز جایگزین کنند (Amram، ۲۰۰۷). از این رو ، SI پایه ای برای تفکر فرا-استراتژیک ارائه می دهد (King, 2008)…

بحث

  شواهد دانشمندان ثابت کرد که افرادی که SI را با آغوش باز می پذیرند ، می توانند به طور مؤثری به سازمان در ایجاد مجموعه ای از نتایج مثبت سازمانی کمک کنند.  در مقابل ، وظیفه HRD تقویت دانش ، تعهد و انگیزه کارمندان در سازمان ها می باشد. در واقع ، چنین استدلال می شود که بین ساختارهای SI و HRD ارتباط مستقیمی برقرار است (Brooks and Muyia Nafukho, 2006; Nafukho, 2009). پیگیری شدید دانشمندان HRD در شناسایی SI از طریق فعالیت های یادگیری منجر به استفاده از مطالعات نیمه آزمایشی شد. با توجه به یافته ها ، مشاهده می شود که مشارکت فردی در آموزش SI موجب ایجاد SI بالاتر در بین کارمندان نمی شود (Luis Daniel, 2010; Ronel and Gan, 2008). اما ، هنگامی که این آموزش ها با هماهنگی بیشتری با فعالیتهای یادگیری ادغام می شوند ، امکان تغییر در سیستم بسیار بیشتر می شود (Kuchinke, 2013)…

Abstract

Purpose – This study aims to synthesize the rich knowledge on spiritual intelligence (SI) research within the framework of human resource development (HRD) research.

Design/methodology/approach – Based on the search of multiple electronic databases authors conducted thematic review of the literature on SI and HRD. Themes associated with SI and HRD are extracted while employing the content analysis technique.

Findings – Five major themes emerged through the process of content analysis on the body of the reviewed literature. The themes which described the presence of SI-related research within the field of HRD, included: Conceptual connections between SI and HRD; SI Holistic Mechanism; SI and Leadership development, SI measurement tools and, finally, the impact of SI on sustainability.

Research limitations/implications – The inclusion and exclusion criteria are that the search for this review has been limited to peer-reviewed journals that are published SI-related articles. This paper excluded all articles on SI that `do not explicitly discuss the valuable role of human resources. The key words used are spiritual intelligence (SI) and HRD.

Originality/value – This paper offered new-fangled value and insightful understanding on SI and its implications for other areas, more specifically HRD. It suggests that SI is an important component for organizational development. Such interventions nurture the human resources that can lead to better performance as a whole.

Keywords: Spiritual intelligence, HRD, Holistic, Human resource development, Organizational theory and behavior, SI models, Thematic review

Introduction

In recent times, spiritual intelligence (SI) is gaining great interest of scholars and practitioners (Mamman and Zakaria, 2016; Munawar and Tariq, 2017). The growing importance of SI has changed the meaning of success in organizations (Karakas, 2010). SI emerged beyond the rational and emotional abilities like intelligence quotient (IQ) and emotional quotient (Mahmood et al., 2016; Zohar, 2012). SI has the aptitude to re-contextualize the problems faced by organizations and employees, as it would strenghten the prior patterns and thinking being implemented in human resource development (HRD) models, Ahmed et al. (2016a) noted. It also helps employees dissolve the old and previous motivation and replace them with higher and zealous ones (Amram, 2007). Hence, SI provides the basis for meta-strategic thinking (King, 2008).

Discussion

 Scholarly evidence proved that individuals embracing SI are able to contribute in a meaningfully effective way toward the organization in creating the host of positive organizational outcomes. In contrast, the function of HRD is to enhance employee wisdom, their commmitment and motivation in organizations. In fact, it is argued that there is a wellestablished link between the SI and HRD constructs (Brooks and Muyia Nafukho, 2006; Nafukho, 2009). The great pursuit of HRD researchers in identifying SI through learning activities led to the application of quasi-experimental studies. According to the findings, it reveals that individual engagement in SI trainings does not build higher SI among employees (Luis Daniel, 2010; Ronel and Gan, 2008). However, when these trainings are integrated by learning activities with greater cordination, the possibility of change in the system is much higher (Kuchinke, 2013).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت با ترجمه

مقالات مدیریت منابع انسانی با ترجمه

مقالات رفتار سازمانی با ترجمه