اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رسانه اجتماعی – استفاده از اینستاگرام و مزایای عملکرد آن

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه IJEBD مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M801

سال نشر: ۲۰۱۸

ناشر: IJEBD

نام مجله:International Journal of Entrepreneurship and Business Development

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ :  رسانه اجتماعی – استفاده از اینستاگرام و مزایای عملکرد آن (مطالعه موردی زنان فروشنده آنلاین در اندونزی)

عنوان انگلیسی:

Media Social – Instagram Usage And Performance Benefit (Case Study On Housewives Online Seller In Indonesia)

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: اهداف این مطالعه تعیین تأثیر سازگاری، اثربخشی هزینه، اعتماد و تعامل بر استفاده و تأثیر رسانه‌های اجتماعی (اینستاگرام) بر عملکرد غیرمالی و عملکرد مالی است.

طراحی/ روش/ رویکرد: این یک رویکرد مطالعه کمی است. تحلیل‌های آماری مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه بررسی آنلاین و آفلاین از ۲۶۵ فروشنده آنلاین خانه‌دار (زن) در اندونزی با روش نمونه‌برداری تصادفی بودند. مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM) برای آزمایش فرضیه‌ها به کار برده شد.

یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق عبارت‌اند از: ۱) سازگاری هیچ تأثیری بر استفاده از اینستاگرام ندارد، ۲) اثربخشی هزینه تأثیر مثبت شدیدی بر استفاده از اینستاگرام دارد، ۳) اعتماد تأثیر مثبتی بر استفاده از اینستاگرام دارد، ۴) تعامل تأثیر شدیداً مثبتی بر استفاده از اینستاگرام دارد، ۵) استفاده از اینستاگرام تأثیر شدیداً مثبتی بر عملکرد غیرمالی دارد و ۶) استفاده از اینستاگرام هیچ تأثیری بر عملکرد مالی ندارد.

محدودیت‌ها/ دلالت‌های تحقیق: این مطالعه در انتخاب نمونه محدودشده است. نمونه‌ها تنها فروشندگان آنلاین خانه‌دار اندونزی را پوشش داد که تعمیم‌پذیری یافته‌ها را محدود می‌کند.

دلالت‌های عملی: انتظار می‌رود که اینستاگرام همواره قادر به نوآوری و به‌روزرسانی خصوصیات با کیفیت بهتر باشد تا بتواند هم چنان توسط فروشندگان آنلاین خانه‌دار استفاده شود. و برای فروشندگان آنلاین خانه‌دار در سورابایا  انتظار می‌رود که عوامل مختلف را در انتخاب رسانه فروش آنلاین مخصوصاً اینستاگرام در نظر بگیرند. این مسئله بسیار اهمیت دارد چراکه تنها بر عملکرد غیرمالی تأثیر خواهد گذاشت.. انتخاب رسانه فروش درست تأثیری مثبت بر توسعه جهان کسب‌وکار به جهانی بزرگ‌تر دارد.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلمات کلیدی: فروشنده آنلاین، سود عملکرد، رسانه اجتماعی، اینستاگرام

مقدمه

در اندونزی، ۱۲۹.۱ میلیون نفر از اینترنت برای دسترسی به رسانه اجتماعی استفاده می‌کنند. انجمن ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت اندونزی (APJII) تحقیقی روی رسانه‌های اجتماعی که بیشتر توسط مردم اندونزی مورد بازدید قرار می‌گیرند، انجام دادند. بر اساس تصویر ۱، می‌توان مشاهده کرد که رتبه اول استفاده از رسانه اجتماعی Facebook است که ۵۴ درصد از آن استفاده می‌کنند (۷۱.۶ میلیون نفر)، رتبه دوم اینستاگرام است که ۱۵ درصد کاربرد دارد (۱۹.۹ میلیون نفر) و رتبه سوم Youtube است که ۱۱ درصد استفاده دارد (۱.۵ میلیون نفر). از این داده‌ها می‌توان مشاهده کرد که فیس‌بوک و اینستاگرام بزرگ‌ترین انتخاب‌های کاربران رسانه اجتماعی در اندونزی هستند. حقیقت این است که اینستاگرام یک رسانه اجتماعی جدید است اما تبدیل به یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی کاربران اندونزی شده است.

۵.نتیجه‌گیری

این مطالعه دریافت که اثربخشی هزینه (X2)، اعتماد (X3) و تعامل (X4) تأثیری مثبت بر استفاده از رسانه اجتماعی اینستاگرام (Y) دارد. استفاده از اینستاگرام دارای تأثیر مثبتی بر عملکرد غیرمالی (Y1) است اما تأثیری بر عملکرد مالی (Y2) ندارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که اینستاگرام قادر به رسیدگی به مسئله اثربخشی هزینه ‌بر ارتباطات از بعد تعامل و هم‌چنین اعتماد است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که اینستاگرام همواره قادر به نوآوری و به‌روزرسانی ویژگی‌ها با کیفیت بهتر باشد تا هم چنان بتواند توسط کاربران اینستاگرام بدون نگرانی استفاده شود مخصوصاً توسط فروشندگان آنلاین خانه‌دار اندونزی. و برای فروشندگان آنلاین خانه‌دار در اندونزی انتظار می‌رود که عوامل مختلف را در انتخاب رسانه فروش آنلاین مخصوصاً اینستاگرام در نظر بگیرند. این نکته مهمی است چراکه اینستاگرام هیچ تأثیر بر عملکرد مالی یا درآمد ندارد بلکه تنها بر عملکرد غیرمالی تأثیر می‌گذارد. انتخاب رسانه‌های درست فروش تأثیری مثبت بر توسعه جهان کسب‌وکار و تبدیل‌شدن به یک کسب‌وکار بزرگ‌تر دارد.

ABSTRACT

Purpose: The purposes of this study are to determine the effect of compatibility, cost effectiveness, trust, and interactivity on the use and the effect of media social (instagram) on the non-financial performance and financial performance.

Design/methodology/approach: This is a quantitative study approach. Statistical analyses were based on the data collected, through online and offline survey questionnaire from 265 housewife online seller in Indonesia with the accidental sampling technique. Structural Equation Modelling (SEM) was used to test the hypotheses.

Findings: The findings in this research are: (1) compatibility has no impact on the use of Instagram, (2) cost effectiveness has a strong positive impact on the use of Instagram,(3) trust has a npositive impact on the use of Instagram, (4) interactivity has a strong positive impact on the use of Instagram, (5) the use of Instagram has a strong positive impact on non-financial performance, and (6) the use of Instagram has no impact on financial performance

Research limitations/implications: This study is limited in selection of samples. The samples only covered on online seller from housewife in Indonesia which limits generalizability of the findings.

Practical implications: Instagram is expected to always be able to innovate and update features with better quality so that it can still be used by online sellers from housewife. And for online sellers from house wife in Surabaya are expected consider various factors in the selection of online sales media, especially Instagram. This is very important because it will affect only the non-financial performance. The selection of the right sales media will have a positive impact on developing the business world to become bigger.

Paper type: Research paper

Keyword: Online Seller, Performance Benefit, Social Media-Instagram

INTRODUCTION

In Indonesia, 129.2 million people use the internet to access social media. The Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) has conducted research on social media that is most frequently visited by Indonesian people. Based on the picture 1, it can be seen that the first rank of social media use is Facebook by 54 percent (71.6 million people), in the second rank is Instagram by 15 percent (19.9 million people) and the third rank is YouTube by 11 percent (1.5 million people). From these data it can be seen that Facebook and Instagram are the biggest choices of social media users in Indonesia. The fact that Instagram is a new social media, but become the one of most famous among social media users in Indonesia.

V. CONCLUSION

This study finds that Cost effectiveness (X2), Trust (X3) and interactivity (X4) has a positive effect on the social media-Instagram usage (Y). Instagram usage has a positive effect on non-financial (Y1) but had no effect on financial (Y2) performance. So it can be concluded that instagram is expected to be able to handle the problem of cost effectiveness on communication from interactivity dimension and also trust. In addition, Instagram is expected to always be able to innovate and update features with better quality so that it can still be used by Instagram users with no worries, especially an online sellers from housewife in Indonesia. And for online sellers from house wife in Indonesia are expected to consider various factors in the selection of online sales media, especially Instagram. This is very important because instgram had no effect on financial performance or income but only to the non-financial performance. The selection of the right sales media will have a positive impact on developing the business world to become bigger

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

مقاله درباره شبکه های اجتماعی

مقاله مدیریت بازرگانی

مقاله درباره مدیریت عملکرد

مقاله درباره تجارت الکترونیک

مقاله درباره  فناوری اطلاعات