خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی

مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۴صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M719

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی

عنوان انگلیسی:

Strategic workforce planning in healthcare

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M719)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مقاله، شرحی از توسعه و استفاده از یک چارچوب جهت برنامه¬ریزی استراتژیک نیروی کار برای مراقبت های بهداشتی در سطح ملی را ارائه می دهد. چارچوب مورد نظر، چارچوب برنامه ریزی نیروی کار قدرتمند نام دارد و توسط مرکز هوش نیروی کار توسعه داده شده است. مرکز هوش نیروی کار، یک سازمان ملی است که به ارائه مشاوره در زمینه برنامه ریزی نیروی کار می پردازد؛ و از جولای سال ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۱۶ فعال بوده است. این مرکز نقشی کلیدی در برنامه ریزی نیازهای نیروی کار آینده برای بخش بهداشت انگلیس ایفا کرده است.این مرکز توسط وزارت بهداشت، آموزش و سلامت عمومی انگلیس به وجود آمده بود و در زمینه برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار محلی و ملی، مورد حمایت بود.

چارچوب شامل استفاده از روش شناسی های متعدد از جمله توسعه مدل های استراتژیک نیروی کار بر اساس پویایی های سیستم ؛ و چارچوب از طریق عملکرد بود. این مقاله در سه مورد به این حوزه کمک می کند: مدل های برنامه ریزی نیروی کار بهداشت با استفاده از پویایی های سیستم؛ استفاده از پویایی های سیستم در حمایت از برنامه ریزی استراتژیک با ادغام روش شناسی های متعدد؛ و مدلسازی تسهیل شده از طریق ایجاد و استفاده از مدل های پویایی های سیستم در کارگاه ها.

کلمات کلیدی: پویایی های سیستم، OR در دولت، عملکرد OR، OR در بهداشت، برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی.

Abstract

This paper presents a description of the development and use of a framework for strategic workforce planning for healthcare at the national level. The framework is called the Robust Workforce Planning Framework, and was developed by the Centre for Workforce Intelligence. The Centre for Workforce Intelligence was a national organisation that delivered workforce planning advice, and was active from July 2010 until March 2016. The Centre was a key contributor to the planning of future workforce requirements for healthcare in England and was primarily commissioned by the English Department of Health, Health Education England and Public Health England, supporting them in national and local strategic workforce planning.

The framework involved the use of multiple methodologies, including the development of strategic workforce models based on System Dynamics, and the framework evolved through practise. This paper describes contributions to three areas in the field: healthcare workforce planning models using System Dynamics, the use of System Dynamics to support strategic planning with the integration of multiple methodologies, and facilitated modelling through building and using System Dynamics models in workshops.

Keywords : System Dynamics,OR in government,Practice of OR,OR in healthcare,Human resources strategic planning

Introduction

The use of Operational Research (OR) in healthcare has grown considerably over the years ( Brailsford & Vissers, 2011 ). However, Brailsford and Vissers (2011) also suggest that the application of OR in health is largely unreported in academic papers as its pri- mary emphasis is on implementation rather than contribution to literature. This paper presents a unique opportunity to learn more about the practice of OR in health as it reports how an OR multi- methodology framework was developed, over five years of contin- uous practice.

The framework arose from the analytical require- ments necessary to support strategic workforce planning for the English health and social care system. Effective workforce planning is commonly described as ensur- ing that ‘the right people with the right competences are in the right jobs at the right time’ ( Taylor, 2005 ). Workforce planning presents a challenge in healthcare due to the number and mix of professions, the skills needed by the different professions and the wide range of healthcare services offered. The risks of not plan ning the healthcare workforce correctly are significant: lives can be put at risk, morbidity may increase, jobs may not be available for highly trained staff, and large amounts of taxpayers’ money poten- tially misallocated. Strategic workforce planning involves manag- ing three key problems: systemic delays, combinatorial complexity, and dynamic complexity ( Brailsford & De Silva, 2015; Kunc, 2008; Vanderby, Carter, Latham, & Feindel, 2014 ). Firstly, there are different development delays between work- forces associated with workforce training ( Brailsford & De Silva, 2015; Vanderby et al., 2014 ).

For example, it can take approxi- mately 15 years to train a hospital doctor if their time at medi- cal school is included, as opposed to 3 to 4 years for a nurse. In the period it takes to train staff, the needs of the population may change drastically, and advances in technology may replace some of the workforce or require different skills. Furthermore, delays ex- ist on the demand side of the system. For example, the impact of population behaviour (such as smoking and other behaviours that can have a detrimental impact on health, or preventative public health interventions) can take time before an adverse or beneficial impact is observed. Secondly combinatorial and dynamic complexity must be man- aged. Combinatorial complexity arises from the many care paths and branches existing in medical training and the different models of care delivery.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده برنامه ریزی منابع سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع