اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای

این مقاله علمی ترویجی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H536

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۵۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای

عنوان کامل انگلیسی:

The political economy of relationship banking

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

به دلیل بحران مالی جهانی ، بانک ها با توجه به تغییرات عمیق در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، نیاز به بازبینی وضعیت خود دارند. از یک طرف ، ما بر مزایای بانکداری رابطه ای تأکید می کنیم ، که ارتباط نزدیک با مشتریان بانکی برقرار می کند. بانکداری رابطه ای از طریق یک جهت گیری بلند مدت ، باعث ایجاد انگیزه می شود و از نیازهای بلند مدت مشتریان بانک پشتیبانی می کند و منجر به کاهش نابرابری و نوآوری بیشتر شرکت می شود. از طرف دیگر ، رابطه متقابل بین سیاست و بانکداری رابطه ای می تواند جنبه های تاریک داشته باشد. اول ، با ایجاد مرزهای جدید و رقابت در بانکداری ، ممکن است بانکداری رابطه ای مستعد مداخلات سیاسی باشد. دوم ، شوک به بانکداری رابطه ای می تواند به وام گیرندگان منتقل شود. ما بررسی می کنیم که چگونه بانکداری رابطه ای می تواند بر مشکلات خود غلبه کند.

واژه‌های کلیدی: بانکداری ، بانکداری رابطه ای ، بحران مالی ، مداخله سیاسی ، سیاست

۱.مقدمه

  در پی بحران مالی جهانی ، بانک ها باید به تغییرات عمیق در زمینه اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی واکنش نشان دهند. اقتصاد ها توسط نوآوری ها تحریک می شوند و  با افزایش نابرابری ها و چرخه های تجاری جدید ، تحت فشار قرار می گیرند. جوامع با توجه به پویایی سیاسی تحول گرا در آستانه تحول عمیق هستند. مداخلات سیاسی درک  از مرزها را تغییر می دهند ، جایی که بین المللی شدن ممکن است مفهوم منفی تری داشته باشد. درک نقش بانکداری در محیط متغیر سیاسی یک چالش است.

علت وجودی بانک ها به دلیل کاهش تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و وام گیرندگان می باشد (الماس ، ۱۹۸۴ ؛ گرینباوم و همکاران ، ۲۰۱۹). بانکها کیفیت مشتری خود را ارزیابی می کنند ، که اهداف و تمایلات آنها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای با بانکها متفاوت باشد و اطلاعاتی راجع به ارزش اعتباری آنها ایجاد می کنند. ما بیان می کنیم که ، در یک محیط سرشار از عدم تقارن اطلاعاتی ، بانکداری رابطه ای یک مزیت رقابتی را به بانک ارائه می دهد. بانک های رابطه ای درگیر همکاری طولانی مدت با مشتریان خود می شوند و با انجام این کار بر اساس اطلاعات نرم ارتباط نزدیکی با مشتریان خود برقرار می کنند که اندازه گیری آنها دشوار است (بووت، ۲۰۰۰؛ لیبرتی وپترسن ، ۲۰۱۷).  برای استفاده بهتر از اطلاعات نرم ، یک بانک رابطه ای سطح انعطاف پذیری و احتیاط بالا را که با محرمانگی و اعتماد پشتیبانی می شود، حفظ می کند …

۶. نتیجه گیری

در این مقاله،  مروری بر این موضوع شده است که چگونه بانکداری رابطه ای می تواند با محیط متغیر سیاسی و اقتصادی  سازگار شود. ما بیان می کنیم که بانک های رابطه ای برای مقابله با چالش های اقتصادی بلند مدت مناسب هستند. اول ، بانکداری رابطه ای از رشد اقتصاد محلی حمایت می کند و تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط ، ضعیف و اقلیت ها را افزایش می دهد و همه برای کاهش نابرابری در جامعه تلاش می کنند. فشار بر روی بانکهای رابطه ای به شکل رقابت بین بانکی و حفاظت مشتری برای محدود کردن رفتار رانت خواری ضروری است. دوم ، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات ، بانکداری رابطه ای باعث تأمین مالی شرکت هایی که فعالیت های نوآورانه را انجام می دهند ، می شود. جهت گیری بلند مدت بانک های رابطه ای – که در تضاد کامل با کوتاه مدت  گرایی بازارهای مالی است –موجب ثمر بخشی  نوآوری ها در بلند مدت می شود…

Abstract

In the aftermath of the global financial crisis, banks need to reevaluate their position in light of profound changes in the economic, social, and political landscape. On the one hand, we emphasize the benefits of relationship banking, which establishes close contact with bank customers. Through a long-term orientation, relationship banking aligns incentives and supports the long-term needs of bank customers, leading to reduced inequality and greater firm innovation. On the other hand, the interaction between politics and relationship banking can have dark sides. First, with new borders arising and competition in banking affected, relationship banking might be particularly prone to political interference. Second, a shock to the relationship bank can be transmitted to its borrowers. We analyze how relationship banking can overcome its drawbacks.

Keywords: Banking, Relationship banking ,Financial crisis ,Political interference ,Politics

۱.Introduction

 In the aftermath of the global financial crisis, banks need to respond to the profound changes in the economic, social, and political landscape. Economies are driven by innovations and strained by rising inequalities and pronounced business cycles. Societies are on the verge of deep transformation in light of transformative political dynamics. Political forces are changing the perception of borders, where internationalization might acquire a more negative connotation. Understanding the role of banking in a changing political environment is a challenge.

Banks’ raison d’être resides in mitigation of information asymmetry between investors and borrowers (Diamond, 1984; Greenbaum et al., 2019). Banks assess the quality of their clients, whose goals and incentives may substantially differ from those of the banks, and produce information about their creditworthiness. We argue that, in an environment filled with information asymmetries, relationship banking presents a competitive advantage to the bank. Relationship banks engage in long-term cooperation with their clients and, by doing this, form close ties with their clients based on soft information that is difficult to quantify (Boot, 2000; Liberti and Petersen, 2017).1 To better employ soft information, a relationship bank retains a high degree of flexibility and discretion, supported by confidentiality and trust…

۶.Conclusions

This article provides a review of how relationship banking can adjust to the changing economic and political environment. We argue that relationship banks are well suited to tackle long-term economic challenges. First, relationship banking supports local economic growth and increases financing of small and medium-sized firms, the poor, and minorities, all working to reduce inequality in society. Pressure on relationship banks in the form of interbank competition and customer protection is needed to constrain rentseeking behavior. Second, through a reduction of information asymmetries, relationship banking facilitates the financing of firms that pursue innovative activities. A long-term orientation of relationship banks—which acts in sharp contrast to the short-termism of financial markets—facilitates innovations that bear fruit on a long-term basis..

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI حسابداری

مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره بانکداری با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره بحران مالی با ترجمه