اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M821

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۳۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

عنوان انگلیسی:

Enhancing loyalty: When improving consumer satisfaction and delight matters

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تحقیقات پیشین اهمیت لذت و رضایت مشتری برای تشریح وفاداری مصرف کنندگان را تایید کرده است. این مطالعه دانش ما را در مورد اینکه چگونه رضایت و لذت بردن (به صورت غیر خطی) بروفاداری مصرف کننده تاثیر میگذارد، گسترش می دهد. این مقاله یک رابطه درجه ی دو منفی بین رضایت و نیات وفاداری و همچنین رابطه درجه سه منفی بین لذت و نیات وفاداری را توضیح می دهد. بر خلاف رضایت، لذت تأثیر کامل خود را در سطوح پایین تر نشان می دهد، اما تنها پس از آنکه از یک سطح مشخصی فراتر می رود. مانند رضایت، اثر لذت در سطوح بسیار بالا، اشباع می شود. علاوه بر این، هر دو اثر لذت و رضایت با افزایش تجربه های مصرف قبلی کم می شوند. بنابراین، زمانی که مدیران در لذت و رضایت سرمایه گذاری می کنند،باید تاثیرات نا چیز فردی  خود را بر وفاداری و تمایز بین مصرف کنندگانی که تجربه مصرف قبلی داشتند ،در نظر بگیرند.

واژه‌های کلیدی: لذت ، رضایت ، وفاداری ، تجربه مصرف قبلی ، PLS-SEM ، اثرات غیرخطی

۱.مقدمه

درک چگونگی ایجاد و تقویت وفاداری مصرف کننده برای شرکت های فعال در طیف گسترده ای از صنایع – از جمله کالاهای مصرفی و صنایع خدماتی – برای ایجاد درآمد (برای مثال ، بردی ، ورهس و براسکو ، ۲۰۱۲) و بهبود سودآوری (از جمله ، لی ، کاپلا ، تیلور ، لو ، و گابلر ، ۲۰۱۴) بسیار مهم است. با این حال ، دانش نظری و تجربی در این زمینه ها مبهم است. اگرچه این فرض وجود دارد که تلاش برای تقویت رضایت ، موجب تقویت وفاداری می شود، (کارلسون ، اوکاس ، و آهولدت ، ۲۰۱۵ ؛ هاکمن ، گودرگان ، وانگ ، و دانیل ، ۲۰۰۶ ؛ وو ، ۲۰۱۶ ؛ یو و پارک ، ۲۰۱۶) ، کومار ، پوززا ، و گانش (۲۰۱۳) و همچنین دولیناکار ، کالتمن و شارما (۲۰۱۵) نشان می دهند که پیوند بین رضایت و وفاداری به اندازه ای که این فرض بیان می کند، قوی نیست (برای نمونه های اخیر ، به براون ، اسمیت ، و آساکر ، ۲۰۱۶ مراجعه کنید). به عنوان مثال ، پیوند ممکن است غیرخطی باشد (کومار و همکاران ، ۲۰۱۳) و لذت همچنین ممکن است بر وفاداری تأثیر بگذارد (الیور ، رست و وارکی ، ۱۹۹۷) ، این بدان معنی است که در نظر گرفتن رضایت به عنوان تنها پیش بینی کننده ی وفاداری کافی نیست…

۶.نتیجه گیری

کومار و همکاران. (۲۰۱۳) نشان داده اند که مدل هایی که پیش بینی وفاداری می کنند نه تنها شامل رضایت می شوند ، بلکه شامل پیش بینی کننده های اضافی ، تعدیل کننده ها یا هر دو و همچنین شامل روابط غیرخطی اثبات شده می باشند. الیور و همکاران. (۱۹۹۷) نقش لذت به عنوان یک محرک وفاداری را به عنوان بینش مهم دیگری ارائه داده اند ، اما اغلب مورد غفلت قرار گرفته است (آیزنبیس و همکاران ، ۲۰۱۴؛ کومار و همکاران ، ۲۰۱۳؛ راناورا و منون، ۲۰۱۳). لذت یک “پاسخ عاطفی کلیدی” (فین ، ۲۰۱۲ ، ص ۱۰۰) به یک تجربه مصرف است که به طور شناختی با رضایت در ارتباط است. با این وجود ، تحقیقات قبلی در مورد چگونگی تأثیر لذت و رضایت بر وفاداری ، مفهوم سازی و یافته های متناقض را ایجاد کرده است. تحقیقات ما در این زمینه ی بدیع است که باعث می شود با پرداختن به این محدودیت های کلیدی ، درک خود را از تأثیرات موازی رضایت و لذت بر وفاداری توسعه دهیم…

Abstract

Prior research has validated the importance of consumer delight and satisfaction for explaining consumer loyalty. This study extends our existing knowledge of how delight and satisfaction affect (in a nonlinear way) consumer loyalty. It explains a negative quadratic relationship between satisfaction and loyalty intentions, as well as a negative cubic relationship between delight and loyalty intentions. Contrary to satisfaction, delight unfolds its full impact at lower levels, but only after a threshold level is exceeded. Like satisfaction, the delight effect becomes saturated at very high levels. Furthermore, both delight and satisfaction effects weaken with increased prior consumption experiences. Thus, when they invest in delight and satisfaction, managers should consider their individual marginal impacts on loyalty and distinguish between consumers with reference to their prior consumption experiences.

۱.Introduction

Understanding how to create and enhance consumer loyalty is crucial for firms across a wide range of industries—spanning consumer goods and service industries—to generate revenue (e.g., Brady, Voorhees, & Brusco, 2012) and improve profitability (e.g., Lee, Capella, Taylor, Luo, & Gabler, 2014). Knowledge about these aspects does, however, remain theoretically and empirically ambiguous. Although there is a presumption that efforts to strengthen satisfaction will bolster loyalty (Carlson, O’Cass, & Ahrholdt, 2015; Hackman, Gudergan, Wang, & Daniel, 2006; Wu, 2016; Yoo & Park, 2016), Kumar, Pozza, and Ganesh (2013) as well as Dolnicar, Coltman, and Sharma (2015) suggest that the link between satisfaction and loyalty is not as strong as generally assumed (for recent examples, see Brown, Smith, & Assaker, 2016). For instance, the link might be nonlinear (Kumar et al., 2013) and delight might also affect loyalty (Oliver, Rust, & Varki, 1997), which means that it would be insufficient to consider satisfaction as the sole (linear) antecedent of loyalty…

۶.Conclusion

Kumar et al. (2013) suggest that models predicting loyalty should encompass not only satisfaction, but also theoretically substantiated supplementary antecedents, moderators, or both, as well as nonlinear relationships. Oliver et al. (1997) offer insights into the important complementary, but often neglected (Eisenbeiss et al., 2014; Kumar et al., 2013; Ranaweera & Menon, 2013), role of delight as a loyalty driver. Delight is the “key emotional response” (Finn, 2012, p. 100) to a consumption experience, along with that of satisfaction, which is cognitively connoted. Nevertheless, previous research on how delight and satisfaction impact on loyalty has produced inconsistent conceptualizations and findings. Our research is original in that it advances our understanding of satisfaction’s and delight’s parallel effects on loyalty by addressing these key limitations…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده رضایت مشتری