اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت سود بر کارایی بانک: شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H868

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Finance Research Letters

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شه ۲۰۲۳ :تأثیر مدیریت سود بر کارایی بانک: شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا

عنوان کامل انگلیسی:

The effect of earnings management on bank efficiency: Evidence from ECB-supervised banks

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

سوالات تحقیق

۱: از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، کارایی اقتصادی، تخصیصی و فنی در بانک‌هایی که مستقیماً تحت نظارت بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند، چگونه بوده است؟

۲: تاثیر مدیریت سود بر کارایی بانکداری چیست؟

۳. تأثیر متمایز LLP اختیاری و LLP کل  بر کارایی اقتصادی، تخصیصی و فنی بانک ها چیست؟

چکیده فارسی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت سود بر کارایی بانک‌های منطقه یورو و بررسی تکامل زمانی آن تا زمان اجرای استاندارد بین‌المللی گزارش‌گری مالی ۹ می باشد. نتایج این مطالعه با استفاده از داده‌های ۷۰ بانک، نشان داد که مدیریت سود، که به عنوان ذخایر زیان وام اختیاری تعریف می‌شود، تأثیر منفی بر کارایی دارد. در همین حال، هنگامی که ذخایر زیان غیر اختیاری (مواردی که بر اساس تعهدات قانونی مورد نیاز است) را نیز لحاظ می‌کنیم،برخلاف تأثیر منفی ذخایراختیاری، ذخایر زیان وام بر کارایی تخصیص تاثیر مثبتی دارد. این یافته به تأکید بر اهمیت تعریف مناسب مدیریت سود، یعنی اهداف تجزیه و تحلیل اثر آن بر کارایی بانکی کمک می کند.

کلیدواژه: کارایی بانک، مدیریت سود، بانک مرکزی اروپا

۱.مقدمه

بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که بانک‌هایی که به خوبی مدیریت می‌شوند برای بهبود عملکرد کسب و کارها بسیار حائز اهمیت هستند، زیرا آنها تخصیص کارآمد منابع را در اقتصاد توسعه می دهند (پاتان و فاف، ۲۰۱۳). با این حال، اگر مؤسسات در فعالیت هایی مشارکت داشته باشند که یکپارچگی خود و کسب و کار را به خطر می اندازد، کارایی حاصل نمی شود.(اوجاح و همکاران، ۲۰۱۷). یکی از نمونه‌های این رویه ها، که در ادبیات به عنوان یکی از محرک های بحران مالی ۲۰۰۸ شناسایی شده است، وقوع مدیریت سود غیر شفاف (الحداب و ال خود، ۲۰۱۹) از طریق ایجاد ذخایر زیان وام  (LLP) بیش از حد بود، که از طریق ذخیره منابع مالی فراتر از منابعی که برای مقابله با ریسک اعتباری و ریسک نکول مرتبط با آن توسط وام گیرندگان منطقی نیاز است، تشخیص داده می شود…

۴.جمع بندی

این مطالعه به بررسی تأثیر مدیریت سود بر کارایی بانک‌های منطقه یورو می‌پردازد و سیر تحول زمانی آن را تا اجرای استاندارد گزارش‌گری مالی بین‌المللی ۹ بررسی می‌کند. نتایج ما نشان می‌دهد که بیشترین منبع ناکارآمدی هزینه ناشی از دلایل تخصیصی است، یا به بیان دیگر، ناکارآمدی، بیشتر ناشی از انتخاب نادرست ورودی‌ها است تا استفاده ناکافی یا هدر رفتن منابع. با توجه به تاثیر مدیریت سود بر کارایی، نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین مدیریت سود، که از طریق ذخایر اختیاری اندازه‌گیری شده (RD و RDS)، و تمام امتیازات کارایی (CE، TE، و AE) از یک فرم U شکل معکوس پیروی می‌کند. با این حال، ما یک برآورد مثبت از تاثیر LLPTL بر AE پیدا می کنیم…

Abstract

This study investigates the impact of earnings management on the efficiency of Eurozone banks, examining its chronological evolution until the implementation of International Financial Reporting Standard 9. Using data on 70 banks, we find that earnings management, defined as discretionary loan loss provisions, negatively affects efficiency. Meanwhile, when we also include non-discretionary provisions (those required by legal obligations), we estimate a positive impact of loan provisions on allocative efficiency—contrarily to a negative effect of discretionary provisions. This finding helps stress the importance of adequately defining earnings management, namely for the purpose of analyzing its effect on banking efficiency.

Keywords : Bank efficiency, Earnings management, ECB

۱.Introduction

The 2008 financial crisis showed that well-managed banks are crucial to the smooth functioning of the business fabric, as they promote the efficient allocation of resources in the economy (Pathan and Faff, 2013). However, efficiency is not achieved if institutions are involved in activities that compromise their integrity and that of the sector (Ujah et al., 2017). One example of these practices, identified in the literature as one of the motives behind the 2008 financial crisis, was the occurrence of less transparent earnings management (Alhadab and Al-Own, 2019) through, for instance, the creation of excessive loan loss provisions (LLP), by reserving financial resources beyond those deemed reasonable to deal with credit risk and the associated danger of default by borrowers…

۴.Conclusions

This study investigates the impact of earnings management on the efficiency of Eurozone banks, examining its chronological evolution until the implementation of International Financial Reporting Standard 9. Our results suggest that the greatest source of cost inefficiency comes from allocative reasons, or equivalently, that inefficiency owes more to incorrect choice of inputs than to underutilization/ waste of resources. Regarding the impact of earnings management on efficiency, results suggest that the relationship between earnings management, measured through discretionary provisions (RD and RDS), and all efficiency scores (CE, TE, and AE) follows an inverted U-shaped form. However, we find a positive estimate of the impact of LLPTL on AE…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری

مقالات جدید مدیریت

مقاله جدید در مورد مدیریت سود

مقاله جدید در مورد کارایی

مقاله جدید در مورد مدیریت عملکرد

مقاله جدید در مورد بانکداری

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی کوتاه با ترجمه