خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی

مقاله انگلیسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M873

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی

عنوان انگلیسی:

The impact of knowledge management on knowledge worker productivity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M873)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – بهره وری کارگران دانشی نه تنها برای نوآوری  و رقابت سازمانی ، بلکه برای توسعه پایدار نیز مهم است. در زمینه شرکت های دانش بنیان، پیاده سازی مدیریت دانش احتمالا موجب افزایش بهره وری کارکنان دانشی می شود. بنابراین هدف این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – یک چارچوب تحقیق در مورد اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی طراحی شده و یک آزمون تجربی با داده های ۳۳۶ نفر از کارکنان دانشی از  پنج شرکت اپراتور تلفن همراه در پاکستان انجام شده است.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که خلق دانش و استفاده از دانش بر بهره وری کارکنان دانشی از لحاظ آماری تاثیر مثبت و معناداری دارد. با این حال، به اشتراک گذاری دانش تاثیر معناداری بر بهره وری کارکنان دانشی ندارد. عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، سمت مدیریتی و سطح تحصیلات رسمی) رابطه بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان دانشی را به طور معناداری تعدیل نمی کند.

محدودیت های تحقیق / پیامدهای – محدودیت های اصلی این پژوهش ماهیت مقطعی داده ها و محدودیت های جغرافیایی شرکت های مخابراتی در پاکستان است.

پیامدهای عملی – صرف نظر از جنسیت، آموزش و سمت مدیریتی، پیاده سازی مدیریت دانش می تواند بهره وری کارکنان دانشی را افزایش دهد. بنابراین، اقدامات مدیریت دانش باید به منظور افزایش بهره وری کارکنان دانشی از طریق تقویت مشارکت کارکنان دانشی و تمایل به فرایندهای مدیریت دانش انجام شود.

اصالت / ارزش – این مطالعه از اولین پژوهش هایی است که به بررسی تأثیر احتمالی مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی می پردازد در حالی که سه عامل جمعیت شناختی در این رابطه دخیل می کند. این مطالعه همچنین به بررسی اثربخشی مدیریت دانش در زمینه فرهنگی  که در پاکستان کمتر مورد بررسی قرار گرفته، می پردازد.

کلید واژه ها: بهره وری، بهره وری کارکنانِ دانشی، کارِ دانشی، مدیریت دانش، کارکنانِ دانشی، بهره وری کارِ دانشی

Abstract

Purpose – The productivity of knowledge workers is crucial not only for organizational innovation and competitiveness but also for sustainable development. In the context of knowledge-intensive firms, implementation of knowledge management is likely to increase knowledge worker productivity. Therefore, the purpose of this paper is to examine the influence of knowledge management on knowledge worker productivity.

Design/methodology/approach – A research framework on the effects of knowledge management processes on knowledge worker productivity is established and empirically tested with data from 336 knowledge workers at five mobile network operator companies in Pakistan.

Findings – The results indicate that knowledge creation and knowledge utilization impact knowledge worker productivity positively and statistically significantly. However, knowledge sharing does not have statistically significant impact on knowledge worker productivity. Demographic factors (gender, managerial position and formal education level) do not moderate the relationship between knowledge management and knowledge worker productivity statistically significantly.

Research limitations/implications – The key limitations are the cross-sectional nature of the data and the geographic limitation to telecom companies in Pakistan.

Practical implications – Irrespective of gender, education and managerial position, implementation of knowledge management can increase knowledge worker productivity. Therefore, knowledge management practices should be implemented to enhance the knowledge worker productivity via fostering the knowledge worker’s engagement in and propensity to knowledge management processes.

Originality/value – This study is among the first to examine the likely influence of knowledge management on the productivity of knowledge workers conclusivelywhile controlling for three individual demographic factors. This study also addresses the effectiveness of knowledge management in the little-explored cultural context of Pakistan.

Keywords: Productivity, Knowledge worker productivity, Knowledge work, Knowledge management, Knowledge worker, Knowledge work productivity

Conclusions

This study addressed the effects of knowledge management processes on one of the most critical issues in contemporary organizations, knowledge worker productivity. The research context was the five mobile network operator companies in the Pakistani telecom sector, which is the most knowledge-, service-, and innovation-intensive sector within the country. Although there is much empirical evidence of the influence of knowledge management on organizational-level variables, few studies have examined the relation between knowledge management and individual-level performance issues such as knowledge worker productivity.

The key finding of this study is that irrespective of gender, formal education level and managerial position, knowledge creation and knowledge utilization stimulate knowledge worker productivity. Therefore, this study suggests a novel benefit of knowledge management as a source and an antecedent of increasing knowledge worker productivity. Moreover, the results indicate that knowledge sharing is not a statistically significant determinant of knowledge worker productivity. Knowledge sharing might impact knowledge worker productivity through affecting other knowledge processes.

To the best of the authors’ knowledge, no study has empirically tested the impact of different knowledge management processes on knowledge worker productivity while controlling for demographic factors. Previous studies were not as conclusive because of knowledge worker productivity measurement issues, contradictory findings, explicit data collection from knowledge workers and the knowledge-intensive service sector and the lack of consideration of demographic factors as control variables, among other issues. Therefore, this paper provides a new contextual and conclusive understanding of the antecedents of the productivity of a key segment of today’s workforce: knowledge workers. Furthermore, as in the literature on knowledge-related issues, Pakistan and more generally, the South Asian context, has received scant attention, this paper extends the current knowledge management debate to a relatively unexplored geographic and cultural context.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات مدیریت

مقالات مدیریت دانش

مقالات بهره وری

مقالات رفتار سازمانی