اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: M873

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Baltic Journal of Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۶۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی

عنوان انگلیسی:

The impact of knowledge management on knowledge worker productivity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – بهره وری کارگران دانشی نه تنها برای نوآوری  و رقابت سازمانی ، بلکه برای توسعه پایدار نیز مهم است. در زمینه شرکت های دانش بنیان، پیاده سازی مدیریت دانش احتمالا موجب افزایش بهره وری کارکنان دانشی می شود. بنابراین هدف این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – یک چارچوب تحقیق در مورد اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی طراحی شده و یک آزمون تجربی با داده های ۳۳۶ نفر از کارکنان دانشی از  پنج شرکت اپراتور تلفن همراه در پاکستان انجام شده است.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که خلق دانش و استفاده از دانش بر بهره وری کارکنان دانشی از لحاظ آماری تاثیر مثبت و معناداری دارد. با این حال، به اشتراک گذاری دانش تاثیر معناداری بر بهره وری کارکنان دانشی ندارد. عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، سمت مدیریتی و سطح تحصیلات رسمی) رابطه بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان دانشی را به طور معناداری تعدیل نمی کند.

محدودیت های تحقیق / پیامدهای – محدودیت های اصلی این پژوهش ماهیت مقطعی داده ها و محدودیت های جغرافیایی شرکت های مخابراتی در پاکستان است.

پیامدهای عملی – صرف نظر از جنسیت، آموزش و سمت مدیریتی، پیاده سازی مدیریت دانش می تواند بهره وری کارکنان دانشی را افزایش دهد. بنابراین، اقدامات مدیریت دانش باید به منظور افزایش بهره وری کارکنان دانشی از طریق تقویت مشارکت کارکنان دانشی و تمایل به فرایندهای مدیریت دانش انجام شود.

اصالت / ارزش – این مطالعه از اولین پژوهش هایی است که به بررسی تأثیر احتمالی مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی می پردازد در حالی که سه عامل جمعیت شناختی در این رابطه دخیل می کند. این مطالعه همچنین به بررسی اثربخشی مدیریت دانش در زمینه فرهنگی  که در پاکستان کمتر مورد بررسی قرار گرفته، می پردازد.

کلید واژه ها: بهره وری، بهره وری کارکنانِ دانشی، کارِ دانشی، مدیریت دانش، کارکنانِ دانشی، بهره وری کارِ دانشی

مقدمه

در اقتصادهای معاصر که  مبتنی بر دانش هستند، بهره وری کارکنان دانشی به عنوان یک منبع مهم برای نوآوری، عملکرد و پایداری سازمانی شناخته شده اند (دومنک و همکاران، ۲۰۱۶). پیتر دراکر (۱۹۹۹) ادعا کرده است که پرورش بهره وری کارکنان دانشی (کارکنانی که ورودی آنها منابع دانش است که برای به دست آوردن خروجی فکری مبتنی بر دانش، مانند راه حل ها و محصولات جدید از این منابع استفاده می کنند.) مهمترین چالش برای مدیریت در قرن بیست و یکم است. بهره وری کارکنان دانشی به کارایی این کارکنان برای بهینه سازی کار دانشی برای خروجی فکری مبتنی بر دانش اشاره دارد (دراکر، ۱۹۹۹). کار دانشی در اینجا به وظایف فکری و شناختی اشاره دارد که شامل خلق و به کارگیری دانش برای خلاقیت و نوآوری می باشد (بوش و سیتسما و همکاران ،۲۰۰۹)…

جمع بندی

این مطالعه به بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یکی از مهمترین موضوعات سازمانی معاصر یعنی بهره‌وری کارکنان دانش پرداخته است. مورد مطالعه شامل  پنج شرکت اپراتور شبکه تلفن همراه در بخش مخابرات پاکستان بود که بیشترین دانش، خدمات و نوآوری را در داخل کشور دارند. اگرچه شواهد تجربی زیادی در مورد تأثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سطح سازمانی وجود دارد، مطالعات اندکی رابطه بین مدیریت دانش و موضوعات عملکرد در سطح فردی مانند بهره‌وری کارکنان دانشی را بررسی کرده‌اند…

Abstract

Purpose – The productivity of knowledge workers is crucial not only for organizational innovation and competitiveness but also for sustainable development. In the context of knowledge-intensive firms, implementation of knowledge management is likely to increase knowledge worker productivity. Therefore, the purpose of this paper is to examine the influence of knowledge management on knowledge worker productivity.

Design/methodology/approach – A research framework on the effects of knowledge management processes on knowledge worker productivity is established and empirically tested with data from 336 knowledge workers at five mobile network operator companies in Pakistan.

Findings – The results indicate that knowledge creation and knowledge utilization impact knowledge worker productivity positively and statistically significantly. However, knowledge sharing does not have statistically significant impact on knowledge worker productivity. Demographic factors (gender, managerial position and formal education level) do not moderate the relationship between knowledge management and knowledge worker productivity statistically significantly.

Research limitations/implications – The key limitations are the cross-sectional nature of the data and the geographic limitation to telecom companies in Pakistan.

Practical implications – Irrespective of gender, education and managerial position, implementation of knowledge management can increase knowledge worker productivity. Therefore, knowledge management practices should be implemented to enhance the knowledge worker productivity via fostering the knowledge worker’s engagement in and propensity to knowledge management processes.

Originality/value – This study is among the first to examine the likely influence of knowledge management on the productivity of knowledge workers conclusivelywhile controlling for three individual demographic factors. This study also addresses the effectiveness of knowledge management in the little-explored cultural context of Pakistan.

Keywords: Productivity, Knowledge worker productivity, Knowledge work, Knowledge management, Knowledge worker, Knowledge work productivity

Introduction

 In contemporary knowledge-based economies, the productivity of knowledge workers functions as a vital source of organizational innovation, performance and sustainability (Domenech et al., 2016). Peter Drucker (1999) has claimed that fostering the productivity of knowledge workers (workers whose input is knowledge resources to yield knowledge based intellectual output, such as new solutions and products) is the most extraordinary challenge for management in the twenty-first century. Knowledge worker productivity refers to knowledge worker efficiency to optimize knowledge work for knowledge-based intellectual output (Drucker, 1999). Knowledge work here refers to the intellectual and cognitive tasks that involve creating and applying knowledge for improvisations (Bosch- Sijtsema et al., 2009)…

Conclusions

This study addressed the effects of knowledge management processes on one of the most critical issues in contemporary organizations, knowledge worker productivity. The research context was the five mobile network operator companies in the Pakistani telecom sector, which is the most knowledge-, service-, and innovation-intensive sector within the country. Although there is much empirical evidence of the influence of knowledge management on organizational-level variables, few studies have examined the relation between knowledge management and individual-level performance issues such as knowledge worker productivity.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت دانش

مقالات بهره وری

مقالات رفتار سازمانی