اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده مهندسی ارزش

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده چرخه عمر

مقالات ترجمه شده پایداری سازمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M754

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia CIRP

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

عنوان انگلیسی:

Product Life Cycle Design for Sustainable Value Creation: Methods of Sustainable Product Development in the Context of High Value Engineering

چکیده فارسی

این مقاله، یک چارچوب را برای توسعه ی محصولات پایدار در زمینه ی مهندسی ارزش با استفاده از چرخه ی عمر بر اساس رویکردهای ترکیب شده با روش های تحلیل و مدل سازی پایدار ارائه می کند. یک مدل ارزش پایدار بر اساس مفهوم ارزش از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شد. سپس، یک رویکرد مبتنی بر QFD از چرخه ی عمر با توجه به نیازهای ارزش پایدار برای ایجاد مفاهیم تولید و برنامه های چرخه ی عمر ارزش کلی ایجاد شد، در حالی که شبیه سازی چرخه ی عمر برای مدل سازی چرخه های عمر تولید بدون تکرار و ارزیابی ارزش های پایدار به کار گرفته شد. چارچوب ارائه شده می تواند به متخصصان در زمینه های تولید کمک کند و ارزیابی های زیست محیطی و مدیریت صنعتی و مهندسی را از یک دید مشترک پردازش کند و بنابراین، به ایجاد همگرایی برای تولید، پردازش و کسب و کار پایدارتر کمک کند.

۱. مقدمه

رقابت در اقتصاد جهانی مدرن، به جای اینکه تنها بر خروجی تولید تمرکز کند، متکی بر بدست آوردن توانمندی های مهندسی برتر برای ایجاد محصولات و خدمات با ارزش بالا می باشد. این منجر به ایجاد محدوده دانش جدیدی برای افزایش اهمیت مهندسی با ارزش بالا می شود، که بر چگونگی ایجاد مؤثر ارزش، از طریق برتری مهندسی در محیط های کسب وکار فعلی و آینده، تمرکز می کند. با رشد تقاضا برای محصولات پایدار، دلایل روشنی برای توسعه توانمندی های مهندسی با ارزش بالا از دیدگاه پایداری صنعتی، وجود دارد. نیاز فوری به توسعه فرآیند و ابزارها برای پیوند بهتر پایداری در زنجیره ارزش جهانی (۱) وجود دارد.

ارزش پایدار بر سود، عملکرد محیطی بهبود یافته و امنیت در میان پارامترهای دیگر در یک سازمان، اشاره دارد. هدف یک سازمان مدیریت شده بر اساس ارزش، ایجاد ارزش، مدیریت ارزش و اندازه گیری ارزش برای ایجاد ارزش بیشتر بر اساس پتانسیل بهبود مشخص شده (۲)، می باشد. اما، سؤال، زمانی ایجاد می شود که مفهوم ارزش و تعاریف کافی وجود دارد و مشاهده ارزش ها، دیدگاههای گسترده تری را درباره پایداری شکل می دهد. فقط برای نقل قول: تفکر بلند مدت باید القا شود؛ دیدگاههای مربوط به ارزش که قدیمی هستند باید تجدید شوند تا اینکه رشد و بقای پایدار واقعی شود (۳). بنابراین، دید گسترده درباره آنچه که محصول و خدمات را با وجود نگرانی های در حال رشد پایداری، در بازار، با ارزش و رقابتی می سازد، باید همه راههای مهمی که در آن ویژگی های محصول بر منافع شرکای درگیر اثر می گذارند، را نشان دهد.

Abstract

This study proposed a framework for sustainable product development in the context of high value engineering, using life cycle based approaches combined with methods of sustainable value modeling and analysis. A Sustainable Value model was proposed based on the understanding of Value from economic, social and environmental perspectives. Then, a QFD-based approach of life cycle scheming driven by sustainable value requirements was proposed for generating product concepts and life cycle plans of total high value, while Life Cycle Simulation was employed for modeling complicated close-loop type product life cycles and evaluation of sustainable values. The proposed framework may help bring experts in fields of product and process engineering, industrial management and ecological assessments to a common vision, and therefore accelerate design convergence for more sustainable products, processes and business.

Keywords Sustainable Value,Life Cycle Engineering,QFDDi,screte Event Simulation

Introduction

Competition in the modern global economy relies on gaining superior engineering capabilities to create high value added products and services rather than focusing solely on the output of manufacturing. This leads to a new knowledge area of increasing importance-high value engineering, which is focused on how to effectively create value through engineering excellence in the current business environments and for the future. With growing demands for sustainable products, there are clear implications for developing high value engineering capabilities from the perspectives of industrial sustainability.

There is an urgent need to develop process and tools to better integrate sustainability into global value chain [1]. Sustainable value implies profits, improved environmental performance and safety amongst other parameters in an organization. The aim of a value-based managed organization is to create value, manage value and measure value to create more value based on the identified improvement potential [2].

However, the question arises as existing value concept and definitions sufficient when viewing values form broader perspectives of sustainability. Just to quote: Long-term thinking has to be instilled; old fashioned value perspectives have to be refreshed so that a sustainable growth and survival becomes realistic [3]. Thus, a broad view of what makes product and services “valuable” and competitive in the market with growing concerns of sustainability should address all the significant ways in which attributes of the product impact interests of involved partners. Sustainable Value refers to a broad set of benefits derived by a stakeholder from an exchange, which, in the context of sustainability, do not only include monetary profit, but also include social and environmental aspects [4, 5].

In the research of Henriques and Catarino[6], a Sustainable Value concept was proposed using the synergies between tools from Value Management, Value Analysis and from Eco-efficiency, Cleaner Production, resulting in an indicator that integrates the three aspects of Sustainability: economic, environment and social and enables the monitoring of the evolution of those aspects in a company. The philosophy behind this concept is the delivery of products and services that satisfy human needs at lower costs while reducing the ecological impacts and resource intensity.