اطلاعیه

مقاله انگلیسی تاب آوری روانشناختی و شانس بقای کسب و کار: مطالعه شرکت های کوچک در ایالات متحده در طول COVID-19

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1300

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :تاب آوری روانشناختی و شانس بقاء کسب و کار: مطالعه شرکت های کوچک در ایالات متحده در طول COVID-19

عنوان کامل انگلیسی:

Psychological resilience and business survival chances: A study of small firms in the USA during COVID-19

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1300)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

شرکت های کوچک سهم بزرگی در اقتصاد مدور دارند. با این حال، بقای این شرکت ها  به خصوص در دوران کرونا ،یک مسئله مهم بوده است.از این رو، شناخت عواملی که شانس بقائ کسب و کار های کوچک را پیش بینی می کنند به شدت حائز اهمیت می باشند. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تاب آوری مالکان کسب و کار (یک منبع روان‌شناختی) به طور مثبت با شانس بقاء کسب‌وکارهای کوچک در طول همه‌گیری مرتبط است یا خیر. ما از نظریه گسترش و ساخت استفاده کردیم تا فرض کنیم که تاب آوری روانشناختی مجموعه وسیعی از منابع را فراهم می کند که به مقابله با رکود کمک کرده و احتمال بقاء کسب و کار را بیشتر می کند. علاوه بر این، با استفاده از نمونه‌ای از ۶۵۷ تن از مالکان شرکت‌های کوچک، بررسی کردیم که آیا رابطه مستقیم و غیرمستقیم بین تاب‌آوری روان‌شناختی و شانس بقاء کسب‌وکار با تجربه شکنندگی مالی مالکان (به عنوان مثال، کمبود منابع مالی) تغییر می‌کند یا خیر. مطالعه ما پیامدهای قابل توجهی برای حوزه های تئوری و عملی دارد.

کلمات کلیدی: شانس بقاء کسب و کار، کووید-۱۹، شرکت های کوچک، تاب آوری روانشناختی، شکنندگی مالی

Abstract

Small firms make huge contributions to the circular economy. However, survival of these firms has been a concern, more so in the context of COVID-19. Hence, it is critical to understand the factors predicting business survival chances of small firms. The present study examines whether owners’ resilience (a psychological resource) is positively related to small firms’ business survival chances during the pandemic. We borrowed from the broaden-and-build theory to posit that psychological resilience provides a broadened repertoire of resources which help in coping with depression, leading to higher chances of business survival. Further, using a sample of 657 small firm owners, we investigated if direct and indirect linkages between psychological resilience and business survival chances change with owners’ experience of financial fragility (i.e., lack of financial resources). Our study carries significant implications for theory and practice.

Keywords: Business survival chances, COVID-19 ,Small firms, Psychological resilience, Financial fragility

۱.Introduction

In recent times, there has been growing emphasis on circular economy (Veleva & Bodkin, 2018). Circular economy (CE) is based on reducing consumption, reusing resources and recycling waste (Confente et al., 2020). While traditional approach links economic growth with resource depletion, the CE approach attempts to dissociate the two (Pieroni et al., 2021; Veleva & Bodkin, 2018). Hence, the CE approach provides a promising model for sustainable development (Schroeder et al., 2019). The CE gets impetus due to the following reasons. The traditional approach has adverse consequences on ecology (Patwa et al., 2021). The CE provides opportunity to reduce the burden on ecology, save material costs, thus reducing price volatility (Patwa et al., 2021). As a result, policymakers, organizations and scholars have shown keen interest in CE. In recent years, active participation in CE has become a necessity that helps in ameliorating economic performance and longterm goals (Carter & Rogers, 2008). Organizations put CE in action by following the “take, make, distribute, use and recover” principle (Saha et al., 2021, p. 1498). The CE acknowledges the role of business in fulfilling socio-environmental needs in addition to meeting economic goals, known as triple-bottom-line performance measures (Elkington, 2004). In this context, small firms play a vital role because, in any business sector, small and medium firms are dominant market players and their cumulative effect is massive (Cassells & Lewis, 2011; Revell et al., 2010)…

۶.Conclusion

Acknowledging small firms’ vital role in adopting environment friendly initiatives and adopting CE principles, we examined the impact of owners’ psychological resilience, depression and financial fragility, on small firms’ business survival chances. Drawing on the B&B theory, we find that positive emotions elicited from psychological resilience can help build psychological resources that may help reduce depression, thus increasing firms’ survival chances during a crisis. Further, small firm owners’ financial fragility and depression affect business survival chances. Our findings suggest that in addition to interventions to minimize financial fragility, policymakers may consider mechanisms to increase owners’ psychological resilience and reduce depression. Our study highlights that owners’ financial and psychological resources are crucial for small firms’ survival during the pandemic to ensure contribution to CE…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ISI مدیریت

مقاله ISI مدیریت بازرگانی

مقاله ISI در مورد روانشناسی مدیریت

مقاله ISI در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله ISI در مورد کرونا

مقاله ISI در مورد شرکت های کوچک و متوسط

دانلود مقالات ISI