اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H881

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Persian Gulf Journal of Scientific Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۱۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی: شواهد تونس

عنوان کامل انگلیسی:

The working relationship between internal and external auditors and the moral courage of internal auditors: Tunisian evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فرضیات:

H1. شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی به طور مثبت با رابطه کاری قوی بین آنها و حسابرسان خارجی مرتبط است.

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی: شواهد تونس

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله بررسی ارتباط همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی برای گزارش تقلب مدیریت در کشور تونس می باشد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – داده‌ها از ۱۶۳ حسابرس داخلی شاغل در شرکت‌های تونس جمع‌آوری شده و از مدل معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای آزمون فرضیه مبنی بر تأثیر همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی استفاده می‌شود.

یافته‌ها – نتایج این مطالعه تأثیر مثبت رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی برای گزارش تقلب و رفتارهای غیراخلاقی مدیریت را تایید می کند.

دستاوردهای عملی – نتایج گزارش شده، آگاهی قانون گذاران تونس را برای تدوین قوانین افزایش می دهد که منجر به بهبود همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی شده و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی را تقویت می کند و در پی آن تقلب را محدود کرده و عملکرد سازمانی را در کشور تونس بهبود می بخشد.

نوآوری/ارزش – این مقاله یکی از شکاف های مهم تحقیقاتی در زمینه مطالعات حسابرسی داخلی و شجاعت اخلاقی را با آشکار کردن این نکته که رفتار شجاعانه حسابرسان داخلی را می توان با ابزارهای خاصی مانند رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی تقویت کرد، رفع می کند.

کلمات کلیدی: حسابرسان داخلی، حسابرسان خارجی، روابط کاری، شجاعت اخلاقی، تقلب، تونس

۱.مقدمه

رسوایی‌های مالی اخیر بر لزوم ایفای نقش حسابرسان داخلی در گزارش تقلب‌ها و تخلفات تأکید می کنند (خلیل، حسینی و نوبیگ، ۲۰۱۸؛ خلیل، ۲۰۲۲؛ اولریش و همکاران، ۲۰۲۱؛ مسیح و همکاران، ۲۰۲۱).با این حال، تصمیم گیری برای گزارش تقلب کشف شده به شایستگی های انسانی خاص و ویژگی های شخصی حسابرسان داخلی بستگی دارد. در این راستا، خلیل، حسینی و نوبیگ (۲۰۱۶) و خلیل، اکروت، حسینی و نوبیگ (۲۰۱۸) معتقدند که شجاعت اخلاقی عاملی کلیدی است که می تواند نیات حسابرسان داخلی را برای گزارش تقلب و رفتارهای غیراخلاقی تحریک کند. با توجه به اهمیت این موضوع، درک عوامل اصلی که ممکن است رفتارهای شجاعانه حسابرسان داخلی را تقویت کند، بسیار مهم است…

۷.حمع بندی، مشارکت و دیدگاه های تحقیقات آتی

هدف این مطالعه بررسی موضوع این است که چگونه همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی ممکن است بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی در مورد گزارش تقلب و تخلف در محیط تونس تأثیر بگذارد. این مطالعه بر اساس ۱۶۳ پرسشنامه جمع‌آوری‌شده از حسابرسان داخلی شاغل در شرکت‌های تونس و با استفاده از PLS-SEM، شواهد تجربی در مورد تأثیر معنادار رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی ارائه می‌کند.

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the association between the working relationship between internal and external auditors and the moral courage of internal auditors to report management fraud in the Tunisian setting.

Design/methodology/approach – Data are gathered from 163 internal auditors working in Tunisian companies and a partial least squares–structural equation model (PLS-SEM) is used to test the hypothesis regarding the effect of the cooperation between internal and external auditors on internal auditors’ moral courage.

Findings – The results of this study provide strong empirical support for the positive impact of the working relationship between internal and external auditors on internal auditors’ moral courage to report management fraud and unethical behaviors.

Practical implications – The reported results increase the awareness of Tunisian regulators to enact regulations that strengthen the collaboration between internal and external auditors to promote internal auditors’ moral courage and then limit fraud and improve organizational performance in the Tunisian setting.

Originality/value – This paper fills one of the major research gaps in internal audit and moral courage research streams by revealing that the courageous behavior of internal auditors can be fostered by specific means efficacy such as the working relationship between internal and external auditors.

Keywords: Internal auditors, External auditors, Working relationship, Moral courage, Fraud, Tunisia

۱.Introduction

 Recent financial scandals have emphasized the role played by internal auditors in reporting frauds and wrongdoings (Khelil, Hussainey, & Noubbigh, 2018; Khelil, 2022; Eulerich et al., 2021; Christ et al., 2021). However, the decision to report detected fraud is dependent on certain virtues and personal characteristics of internal auditors. In this regard, Khelil, Hussainey, and Noubbigh (2016) and Khelil, Akrout, Hussainey, and Noubbigh (2018) posit that moral courage represents a key factor that can stimulate internal auditors’ intentions to report fraud and unethical behaviors. Given this importance, it becomes crucial to understand the main factors that may enhance the courageous behaviors of internal auditors…

۷.Conclusion, contributions and future research perspectives

This study aims to investigate how the collaboration between internal and external auditors may influence internal auditors’ moral courage concerning fraud and wrongdoing reporting in the Tunisian setting. Based on 163 questionnaires collected from internal auditors working in Tunisian companies and using the PLS-SEM, this study provides empirical evidence on the significant effect of the working relationship between internal and external auditors on internal auditors’ moral courage….

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله حسابداری با ترجمه

مقاله در مورد حسابرسی با ترجمه

مقاله در مورد اخلاق سازمانی با ترجمه

مقاله در مورد مدیر عامل اجرایی با ترجمه

مقاله در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه فارسی

مقاله جدید با ترجمه