اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه فناوری بلاکچین و زنجیره تأمین پایدار: بررس تئوری موانع پذیرش

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۶۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1018

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۷۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  فناوری بلاکچین و زنجیره تأمین پایدار: بررس تئوری موانع پذیرش

عنوان کامل انگلیسی:

Blockchain technology and the sustainable supply chain: Theoretically exploring adoption barriers

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

فناوری بلاکچین توجهات جهانی را با توجه به پتانسیل خود در زمینه تحول مدیریت زنجیره تأمین و دستاوردهای پایداری به خود جلب کرده است. مطالعات معدودی به بررسی استفاده مداوم از بلاکچین در زنجیره های تأمین مواد غذایی ، مراقبت های بهداشتی و تدارکات پرداخته اند که بر پتانسیل کشف نشده بلاکچین تأکید کرده اند. حمایت بالقوه برای مسائل زنجیره تأمین و پایداری به دلیل بهبود کارآیی ، شفافیت و قابلیت پیگیری  و علاوه بر آن  میلیارد ها دلار صرفه جویی مالی شرکت ها می باشد. با توجه به نقل قول ها ، پذیرش فناوری بلاکچین ، اگرچه سالها پیش اتفاق افتاده است ، اما شاهد پذیرش سریع نبوده است. در این مطالعه از چارچوب سازمان- فناوری – محیط و نظریه های میدان نیرو برای بررسی موانع پذیرش بلاکچین استفاده شده است. با استفاده از جریان های ادبی مختلف در مورد فن آوری ، اقدامات سازمانی و پایداری ، دیدگاه کلی از موانع اتخاذ فناوری بلاکچین  برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار ارائه شده است. موانع با استفاده از چارچوب- زنجیره تأمین و بیرونی –  فن آوری ، سازمانی و محیط زیست بر اساس داد های متخصصان دانشگاهی و صنعتی  استخراج شده است، و سپس با استفاده از ابزار آزمایش و آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری (DEMATEL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که موانع فناوری و زنجیره تأمین مهمترین موانع در بین متخصصان دانشگاهی و صنعتی می باشد. ما شباهت ها و تفاوت های بین متخصصان دانشگاهی و صنعتی را از نظر درک موانع شناسایی می کنیم. این مطالعه اکتشافی اهمیت نسبی و روابط متقابل موانع مورد مطالعه را که به لحاظ نظری و عملی برای پذیرش و اشاعه بیشتر فناوری بلاکچین در یک محیط زنجیره تأمین پایدار ضروری هستند ، نشان می دهد. همچنین این مطالعه یک مرحله ی مشخص را برای مشاهدات نظری برای درک پیاده سازی فناوری بلاکچین در زنجیره های تأمین پایدار تعیین می کند. از این مطالعه اکتشافی مجموعه ای از گزاره های تحقیق و دستورالعمل های تحقیق ارائه می شود.

واژه‌های کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین ، پایداری ، بلاکچین ، آنالیز موانع ، DEMATEL ، چارچوب فناوری-سازمان-محیط

۱.مقدمه

اخیرا فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری نوآورانه توجهات را به خود جلب کرده ، و اشاعه پیدا کرده است. مزایای بالقوه آن باعث شده است تا سازمان ها تصمیم بگیرند که این فناوری را اتخاذ کنند. چندین مزیت محتمل از جمله صرفه جویی در هزینه ، بهبود قابلیت پیگیری – شفافیت و بهبود پایداری مطرح شده است (کشتری، ۲۰۱۸). در حالی که ۸۲ درصد از شرکت های Fortune 100 (100 شرکت امریکایی که از نظر میزان فروش در صدر قرار دارند)تحقیق در زمینه بلاکچین را انجام داده اند ، نرخ سرمایه گذاری در بلاکچین – با کمال تعجب – در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. یکی از مطالعات اخیر با بررسی مطالعات موردی از بخش های مختلف صنعتی ، تأثیر بلاکچین بر اقتصاد دورانی را مورد بررسی قرار داده و نشان داد که هیچ یک از این موارد در مرحله اجرای کامل نیستند اما در مرحله مطالعات مقدماتی و آزمایشی گیر افتاده اند (کوهی زاده و همکاران ، ۲۰۱۹b). مهمترین سوال این است که چرا این اتفاق می افتد؟ آیا موانعی وجود دارد که سازمان ها را از سرمایه گذاری و پذیرش این فناوری باز می دارد؟ این موانع چگونه به هم مرتبط هستند ؟ آیا شرکت ها باید یک مانع را برای کاهش تأثیر سایر موانع، برطرف کنند؟ این سوالات انگیزه اصلی این مطالعه هستند...

۷.جمع بندی و مسیرهایی برای تحقیقات آینده

در این مطالعه ، ما کاربرد فناوری بلاکچین را در یک محیط زنجیره تأمین پایدار مورد بررسی قرار داده ایم. فناوری بلاکچین شفافیت ، امنیت ، دفتر کل توزیع شده ، قراردادهای هوشمند و شبکه های قابل اعتماد را برای مدیریت پایدار زنجیره تأمین فراهم می کند. بلاکچین می تواند با جایگزینی برخی از واسطه ها ، بهره وری را بهبود بخشد. با توجه به این مزایای بالقوه ، میزان اتخاذ این فناوری ها چشمگیر نبوده است…

Abstract

Blockchain technology has gained global attention with potential to revolutionize supply chain management and sustainability achievements. The few applied ongoing use cases include blockchain for food, healthcare, and logistics supply chains have emphasized blockchain’s untapped potential. Potential support for supply chain and sustainability issues include improving efficiency, transparency, and traceability in addition to billions of dollars in corporate financial savings. Given its promise, the adoption of blockchain technology, although hyped for years, has not seen rapid acceptance. In this study, the technology-organization-environment framework and force field theories are utilized to investigate blockchain adoption barriers. Using various literature streams on technology, organizational practices, and sustainability, a comprehensive overview of barriers for adopting blockchain technology to manage sustainable supply chains is provided. The barriers are explored using technology, organizational, and environmental – supply chain and external – framework followed by inputs from academics and industry experts and then analyzed using the Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) tool. The results show that supply chain and technological barriers are the most critical barriers among both academics and industry experts. We further determine the similarities and differences among academics and practitioners in perceiving the barriers. This exploratory study reveals interesting relative importance and interrelationships of barriers which are necessary, theoretically and practically for further adoption and dissemination of blockchain technology in a sustainable supply chain environment. It also sets the stage for theoretical observations for understanding blockchain technology implementation in sustainable supply chains. A series of research propositions and research directions culminate from this exploratory study.

Keywords: Supply chain management, Sustainability ,Blockchain, Barrier analysis, DEMATEL ,Technology-organization-environment framework

۱.Introduction

Blockchain technology has recently gained significant attention and hype as a disruptive technology. Its potential benefits have stimulated organizations to consider adopting this technology. Several promising benefits have been posited including cost-savings, enhanced traceability-transparency, and sustainability improvement (Kshetri, 2018). While 82% of Fortune 100 companies have explored blockchain,1 the investment rate in blockchain has – surprisingly – decreased2 in 2019. A recent study investigated the influence of blockchain on the circular economy by analyzing various case studies from different industrial sectors and found that none of these cases are in full implementation phase but stuck at demonstration and pilot study stage (Kouhizadeh et al., 2019b). A very basic question is why is this occurring? Are there any barriers that impede organizations from investing and adopting this technology? How are these barriers connected and how do they relate to each other? Should companies address a barrier to mitigate the effect of others? These questions are the main drivers for this study…

۷.Conclusion and future research directions

In this study, we examined blockchain technology application in a sustainable supply chain environment. Blockchain technology enables transparent, secure, decentralized ledgers, smart contracts and reliable networks for sustainable supply chain management. It can improve efficiencies by replacing some intermediaries. Given these potential benefits, the adoption rate of these technologies has not been overwhelming.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت ۲۰۲۲

مقالات مدیریت بازرگانی ۲۰۲۲

مقالات مدیریت فناوری اطلاعات ۲۰۲۲

مقالات مدیریت زنجیره تامین ۲۰۲۲

مقالات مهندسی کامپیوتر ۲۰۲۲

مقالات مدیریت پایداری ۲۰۲۲

مقاله درباره بلاکچین ۲۰۲۲