اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چرا و چه زمانی عوامل استرس زا شغلی بر روی رفتار صدا تأثیر می گذارند: چشم انداز تخلیه نفس

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1016

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۰۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چرا و چه زمانی عوامل استرس زا شغلی بر روی رفتار صدا تأثیر می گذارند: چشم انداز تخلیه نفس

عنوان کامل انگلیسی:

Why and when job stressors impact voice behaviour: An ego depletion perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در بیشتر تحقیقات فرض بر این است که عوامل استرس زا موجب تضعیف رفتار صدا در کارکنان می شوند. اما ، با نگاهی به تحقیقات موجود در مورد عوامل استرس زا شغلی و OCB (از جمله صدا) ، می توان دریافت که همه انواع عوامل استرس زا اثرات یکسانی ندارند. هدف از تحقیق ما ارائه یک مدل تحقیق جدید در رابطه با اثرات مختلف عوامل استرس زا چالش برانگیز و عوامل استرس زا بازدارنده بر رفتار صدا  است. با استفاده از نظریه تخلیه نفس ، ما بیان می کنیم که رابطه بین عوامل استرس زا و رفتار صدا  با تغییر تخلیه نفس کارمندان تعدیل می شود. علاوه بر این ، ما اثر تعدیل کننده رابطه رهبر-پیرو (LMX) را در رابطه بین عوامل استرس زا و تخلیه نفس ناشی از آن را بررسی کردیم. ما روابط فرض شده را با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۳۴۶ کارمند در سه روز متوالی در چین بررسی کردیم. طبق فرضیات ارائه شده ، دریافتیم که تخلیه نفس رابطه بین عوامل استرس زا و رفتار صدا  را تعدیل می کند. همچنین ، LMX رابطه مثبت بین عوامل استرس زا بازدارنده و تخلیه نفس را تقویت می کند. ما همچنین در مورد پیامدهای عملی و علمی نتایج بحث می کنیم.

واژه‌های کلیدی: عوامل استرس زا چالش برانگیز، عوامل استرس زا بازدارنده ، تخلیه نفس ، رفتار صدا  ، رابطه رهبر-پیرو

۱.مقدمه

صدا به عنوان بیان کردن عقاید با روش هایی که  موجب به چالش کشیدن وضع موجود در برابر کسی که قدرت درک شده عملیاتی دارد ، تعریف می شود (دیترت و بوریس، ۲۰۰۷). تحقیقات نشان داده است که صدا با عملکرد سازمانی (پرلو و ویلیامز ، ۲۰۰۳) ، اثربخشی مدیریتی (موریسون ، ۲۰۱۱) و کاهش گردش شغلی کارکنان ارتباط دارد (مک کلین ، بوریس ، و دترت ، ۲۰۱۳). با توجه به تأثیرات مثبت صدا در محیط کار ، بررسی پیشینه های رفتار صدا  بسیار مهم است. به ویژه ، ما بر نقش عوامل استرس زا در پیش بینی رفتار صدا  متمرکز می شویم (موریسون ، ۲۰۱۴). درک این موضوع که چگونه عوامل استرس زا موجب تسهیل یا بازدارندگی رفتار صدا  می شوند ، با توجه به شیوع عوامل استرس زا شغلی برای سازمان ها ضروری است…

۵.جمع بندی

در این تحقیق ، رابطه بین عوامل استرس زا چالش برانگیز و بازدارنده و رفتار صدا را بر اساس نظریه تخلیه نفس بررسی کردیم. نتایج ما نشان می دهد که تفاوت قائل شدن بین عوامل استرس زا چالش برانگیز و بازدارنده ضروری است ، زیرا درک عوامل استرس زا چالش بر انگیز در یک روز با کاهش تخلیه نفس در روز بعد همراه است ، در حالی که عوامل استرس زا بازدارنده با افزایش تخلیه نفس در روز بعد همراه هستند. نتایج ما همچنین نشان می دهد که LMX می تواند اثر منفی عوامل استرس زا بازدارنده را بر تخلیه نفس افزایش دهد. به همین ترتیب ، ما در شناخت چگونگی تأثیر عوامل استرس زا چالش برانگیز و بازدارنده بر رفتار صدا از دیدگاه تخلیه نفس مشارکت می کنیم.

Abstract

Most research assumes that job stressors decrease employees’ voice behavior. However, looking at research about job stressors and OCB (including voice), not all types of stressors have the same effects. The purpose of our research is to develop a new research model relating to the different effects of challenge stressors and hindrance stressors on voice behavior. Drawing on ego depletion theory, we propose that the relationship between stressors and voice behavior is mediated by employees’ ego depletion change. Further, we tested the moderating effect of leader-member exchange (LMX) on the relationship between stressors and subsequent ego depletion. We examined the hypothesized relationships using data collected in China from 346 employees on three consecutive days. As hypothesized, we found that ego depletion mediates the relationship between stressors and voice behavior. Also, LMX strengthens the positive relationship between hindrance stressors and subsequent ego depletion. We discuss implications for research and practice.

Keywords: Challenge stressors ,Hindrance stressors, Ego depletion, Voice behavior, Leader-member exchange

۱.Introduction

 Voice is defined as speaking up in ways that challenge the status quo towards someone with the perceived power to act (Detert & Burris, 2007). Research has shown that voice is linked to organizational performance (Perlow & Williams, 2003), managerial effectiveness (Morrison, 2011) and reduced staff turnover (McClean, Burris, & Detert, 2013). In view of these positive effects of voice in the workplace, it is important to investigate the antecedents of voice behavior. Particularly, we focus on the role of job stressors in predicting voice behavior (Morrison, 2014). Understanding how stressors facilitate or hinder voice behavior is essential for organizations, given the prevalence of job stressors…

۶.Conclusion

In this research, we explored the relationship between challenge and hindrance stressors and voice behavior, based on ego-depletion theory. Our results show that it is essential to distinguish between challenge and hindrance stressors, as the perception of challenge stressors on one day is associated with a decrease in ego depletion on the following day, while hindrance stressors are associated with an increase in ego depletion on the following day. Our results also show that LMX can increase the negative effect of hindrance stressors on ego depletion. As such, we contribute to understanding of how challenge and hindrance stressors influence voice behavior from an ego depletion perspective.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات مدیریت

دانلود مقالات مدیریت رفتار سازمانی

دانلود مقاله درباره استرس شغلی

دانلود مقالات روانشناسی کار

دانلود مقالات روانشاسی