اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر کارت امتیازی متوازن در برآورد عملکرد بانک‌ها در فلسطین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1488

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: EuroMed Journal of Business

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه: دارد

متغیر: دارد 

مدل مفهومی: ندارد

پرسشنامه : ندارد.

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر کارت امتیازی متوازن در برآورد عملکرد بانک‌ها در فلسطین

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of balanced scorecard in estimating the performance of banks in Palestine

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1488)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مطالعه بررسی تأثیر کارت امتیازی متوازن (BSC) در تعیین عملکرد بانک‌ها در فلسطین است. از جمله نهادهایی که بر اقتصاد هر کشور تأثیر می گذارند، بخش بانکی است. علیرغم تأثیر این بخش بر سیاست های اقتصادی در فلسطین، به نظر می رسد رویکرد مناسبی برای سنجش عملکرد این بخش وجود ندارد. تکنیک های مختلف کارآمد و مؤثر نبوده اند که این امر  انگیزه ای برای بررسی تاثیر BSC در برآورد عملکرد بانک ها در فلسطین ایجاد می کند.

طراحی/روش/رویکرد – این مطالعه یک طرح توصیفی از نوع پس رویدادی با نمونه ای متشکل از ۱۲۶ کارمند ارشد بانک می باشد که به طور تصادفی از چهارده بانک فلسطینی انتخاب شدند. در مجموع، ۳ فرضیه ایجاد شد و با استفاده از آنالیز ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در سطح معناداری ۰.۰۵ مورد آزمون قرار گرفت.

یافته‌ها – نتایج نشان داد که عملکرد بانک با چشم انداز فرآیند داخلی (r =0.633, p < 0.01) و به دنبال آن چشم انداز مشتریان (r= 0.338, p < 0.01)، چشم انداز مالی (r = 0.321, p < 0.01) و چشم انداز یادگیری و رشد (r = 0.230، p <0.01) همبستگی مثبت دارد. در حالی که تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که قوی ترین عامل چشم انداز فرآیند داخلی کسب و کار (Beta = 0.670، t = 10.320، p <0.01)، به دنبال آن چشم انداز یادگیری و رشد (Beta = 0.185، t = 2.812، p <0.01) و چشم انداز مشتریان (Beta = 0.150، t=2.469، p <0.05) و چشم انداز مالی (Beta = 0.100، t = 2.200، p <. 0.05) می باشد. این نتایج نشان می دهد که افزایش یک واحد در چشم انداز فرآیند داخلی کسب و کار، چشم انداز یادگیری و رشد و چشم انداز مشتری، عملکرد بانک را به ترتیب ۶۷، ۱۸.۵، ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش می دهد.

مفاهیم عملی – در میان سایر عوامل، توصیه شد که کارکنان از طریق آموزش مداوم در معرض مدل BSC و اصول آن قرار گیرند تا از کاربرد و اجرای مناسب آن برای بهبود عملکرد بانک اطمینان حاصل شود. مدیران و ذینفعان باید اطمینان حاصل کنند که ویژگی های هر یک از ابعاد مدل BSC به اندازه کافی برای تحقق آسان پتانسیل های موجود در مدل ،بکار گرفته شده است. این نتایج راه را برای ایجاد یک سازمان تمام عیار و کارآمد از نظر چشم انداز مشتری، مالی، فرآیند کسب و کار داخلی، یادگیری و  رشد هموار می کند.

نوآوری/ارزش – این پژوهش یک مطالعه مقدماتی است که از BSC برای برآورد عملکرد بانک ها در فلسطین استفاده می کند. محققان قبلی ابعاد BSC را به صورت ترکیبی و نسبی برای پیش‌بینی عملکرد بانک در فلسطین نادیده گرفته بودند.

کلیدواژه ها: عملکرد مالی، بانک های فلسطین، ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک

فرضیات

H1. ابعاد BSC مانند چشم انداز مالی، مشتری، کسب و کار و نوآوری داخلی، یادگیری و رشد ، عوامل موثر بر  عملکرد بانک در فلسطین می باشند.
H2. اثر ترکیبی ابعاد BSC ، عملکرد بانک را در فلسطین پیش بینی می کند.
H3. اثر نسبی ابعاد BSC ، عملکرد بانک را در فلسطین پیش بینی می کند.

چارچوب کارت امتیازی متوازن 

ABSTRACT

Purpose – This study aims to see the influence of a balanced scorecard (BSC) to determine the performance of banks in Palestine. Among the institutions that influence the economy of any country is the banking sector. Despite the influence of this sector on the economic policies and implementation in Palestine, there appears to be the difficulty of the appropriate approach to measuring its performance. Various techniques have failed to be efficient and effective. It creates an impulse to investigate the impact of a BSC in estimating the performance of banks in Palestine.

Design/methodology/approach – This study adopted a descriptive design of the ex-post facto type with a sample of 126 senior bank staff randomly selected from fourteen Palestinian banks. In total, 3 hypotheses were raised and tested using Pearson’s product-moment correlation analysis and multiple linear regression analysis at 0.05 level of significance.

Findings – The result showed that bank performance positively correlated with internal business process perspective (r =0.633, p < 0.01), followed by customers’ perspective (r= 0.338, p < 0.01), financial perspective (r = 0.321, p < 0.01) and learning and growth perspective (r = 0.230, p < 0.01). While regression analysis showed that the most potent factor was internal business process perspective (Beta = 0.670, t = 10.320, p < 0.01), followed by learning and growth perspective (Beta = 0.185, t = 2.812, p < 0.01) and customers’ perspective (Beta=0.150, t=2.469, p < 0.05) and financial perspective (Beta=0.100, t=2.200, p < 0.05). This implies that a unit increase in internal business process perspective, learning and growth perspective and customer’s perspective will increase bank performance by 67%, 18.5%, 15% and 10%, respectively.

Practical implications – Among others, it was recommended that employees be exposed to the BSC model and its principles through continuous train as to ensure adequate application and implementation for enhanced bank performance. Administrators and stakeholders should ensure that the properties of each dimension of the BSC model are adequately worked on for easy fulfillment of the potentials in the model. It creates an avenue for a full-fledge organization with a workable customer, financial, internal business process, learning and growth perspective.

Originality/value – This is an initial study that used a BSC to determine the performance of banks in Palestine. Prior researchers overlook BSC dimensions composite and relative effect on the prediction of bank performance in Palestine.

Keywords: Financial performance, Banks of Palestine, Tools for strategic planning

hypotheses

H1. BSC dimensions like financial, customer, internal business and innovation, learning and growth perspective determines bank performance in Palestine.
H2. Composite effect of BSC dimensions predicts bank performance in Palestine.
H3. Relative effect of BSC dimensions predicts bank performance in Palestine.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید در مورد کارت امتیازی متوازن با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید در مورد مدیریت استراتژیک با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید درباره ارزیابی عملکرد با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید در مورد بانکداری با ترجمه

دانلود مقاله ISI

مقاله انگلیسی کوتاه با ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.