خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی با ترجمه حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

مقاله انگلیسی با ترجمه حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات حسابداری

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت دولتی

مقالات حسابداری محیط زیست

مقالات خط مشی سازمان

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقالات تصمیم گیری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H315

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۴ صفحه WORD

سال نشر: ۲۰۱۸

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی: یافته ها از یک نظرسنجی

عنوان انگلیسی:

Natural Capital Accounts and Public Policy Decisions: Findings From a Survey

چکیده فارسی:

در سال های اخیر، بسیاری از ابتکارات و تعهدات خط مشی در حسابداری سرمایه طبیعی وجود داشته است. بر اساس بررسی های  ادارات آماری، وزارتخانه ها و کارشناسان مستقل در سراسر جهان، ما برخی شواهد اولیه  را در مورد  کاربرد کم حساب های سرمایه طبیعی برای تصمیم گیری های خط مشی عمومی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، ارائه می دهیم. بیشترین موانع مربوط به عدم پشتیبانی سیاسی توسط افراد کلیدی و رهبری نهادی است که قادر به ارتقاء سیاست هایی که دیگر وزارتخانه ها به کار می برند، نیستند. در مورد کشورهای در حال توسعه، عاملی که مانع استفاده از حساب های سرمایه ای طبیعی برای سیاست گذاری مطرح شده، مرحله توسعه کشور است. علاوه بر این، پاسخ دهندگان سازمان های آماری و کشورهای در حال توسعه در ابتدا نسبت به موانع سازمانی و سپس دسترسی به اطلاعات و مشارکت، نگران هستند . پاسخ دهندگان وزارتخانه ها و کارشناسان مستقل در مورد موانع طراحی نگران هستند. با توجه به شکاف های اطلاعاتی، چالش های طراحی و سرمایه گذاری مورد نیاز ممکن است حساب های زیادی در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار نگیرند،به طوری که این مشکل در کشورهای در حال توسعه حادتر است. مهمترین نتیجه ی این مطالعه نیاز به ارزیابی ارزش افزوده حساب های سرمایه طبیعی با توجه به آمار است.

کلمات کلیدی: حساب های سرمایه طبیعی،خط مشی عمومی

مقدمه

مفهوم سرمایه طبیعی را می توان به عنوان اجزای محیط زیست طبیعی که می توانند برای تولید درآمد، کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار گیرد،تعریف کرد (Barbier، ۲۰۱۱). این تعریف بر  نقش طبیعت در حمایت از اقتصاد و رفاه انسان تأکید می کند (Pearce et al.، ۱۹۸۹). سرمایه طبیعی می تواند به عنوان سرمایه ژئوفیزیکی (کالاها و خدمات بی جان) و سرمایه اکوسیستم (کالاهای حیاتی و خدمات اکوسیستم) طبقه بندی شود (Milligan et al.، ۲۰۱۴؛ Petersen and Gocheva، ۲۰۱۵). به طور خاص، خدمات اکوسیستم می تواند به عنوان نتیجه فرایندهای بیولوژیکی، ژئوشیمیایی و فیزیکی و عناصر موجود در اکوسیستم تعریف شود و برای مردم قابل دسترس باشد (Weber، ۲۰۱۱؛ Maynard et al.، ۲۰۱۵). با توجه به طبقه بندی بین المللی خدمات اکوسیستم (CICES)، سه دسته گسترده  از خدمات اکوسیستم را می توان شناسایی کرد ، یعنی: تامین، تنظیم و نگهداری و خدمات پرورشی (MA، ۲۰۰۵؛ Weber، ۲۰۱۱).

Abstract

There have been many initiatives and policy commitments in natural capital accounting in the recent years. Based on a survey for statistical offices, ministries and independent experts worldwide, we provide some preliminary evidence that there is very little use of natural capital accounts for public policy decisions and, more so, in developing countries. The most relevant obstacles are the lack of political support by key people and institutional leadership unable to promote policy use by other ministries. Concerning developing countries, the factor which is considered as the most relevant in preventing the use of natural capital accounts for policy making is the stage of development of the country. In addition, respondents from statistical institutes and developing countries are firstly, concerned about institutional obstacles and secondly, about data availability and cooperation. Respondents from ministries and independent experts are particularly concerned about design obstacles. Not many accounts may be available to be used in the policy-making process due to data gaps, design challenges and the required investment, the problem being more acute in developing countries. A key result of the survey is the need to evaluate the added value of natural capital accounts with respect to statistics.

۱. Introduction

The concept of natural capital can be described as the components of the natural environment that can be used to generate income, goods or services (Barbier, 2011). It underlines the role of nature in supporting the economy and human well-being (Pearce et al., 1989).

Natural capital can be categorised as geophysical capital (abiotic goods and services) and ecosystem capital (biotic goods and ecosystem services) (Milligan et al., 2014; Petersen and Gocheva, 2015).1 Ecosystem services, in particular, can be defined as the outcome of biological, geochemical and physical processes and components that take place within an ecosystem and that are accessible to people (Weber, 2011; Maynard et al., 2015).2 According to the Common International Classification of Ecosystem Services (CICES), three broad categories of ecosystem services can be identified, namely: provisioning, regulation and maintenance, and cultural services (MA, 2005; Weber, 2011).3 There is no single agreed-upon definition of natural capital or (economic-)environmental accounting (Hecht, 2000; Weber, 2014a). We can nevertheless identify some common elements that usually characterise this concept (Hecht, 2000). Firstly, these accounts provide tools to link environmental and economic data which enables joint analyses. Secondly, they have a comprehensive coverage and can be used for macroeconomic and sectoral policy-making, rather than for decisions at the local level. Third, the accounts have time series data produced on a regular basis which enables analyses of trends over time. In this paper, we broadly define natural capital accounts as ‘the (economic-) environmental accounts that refer to the statistics that can be integrated with national economic accounts which enable to have joint analyses’. Since the 1970s with some initiatives in Canada, Denmark, France, the Netherlands, Norway and Spain, we have witnessed substantial efforts to develop natural capital accounting (Laurans et al., 2013; Edens, 2013; Weber, 2014a).4 In the recent years, the international natural capital accounting standards have evolved, and many capacity building partnerships and research programs have been developed.5 Concerning international capital accounting, the United Nations System of Environmental–Economic Accounting Central Framework (SEEA CF) has become, in 2012, an international statistical standard that describes stocks and changes in stocks of environmental assets.