خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه

مقاله انگلیسی حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H476

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه: تفسیر

عنوان انگلیسی:

Intellectual capital accounting in the age of integrated reporting: a commentary

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h476)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی گسترش گزارشگری یکپارچه (IR) در سازمان ها که می تواند وسیله ای برای پیشبرد و حفظ اقدامات حسابداری سرمایه فکری(IC) باشد. در ادامه هشت مقاله را که در این موضوع خاص درباره «گسترش سرمایه فکری از طریق گزارشگری یکپارچه » می باشد را معرفی می کند و نشان می دهد که چگونه سازمان ها در حال توسعه اقدامات برای ارتباط IC و IR هستند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مقاله به بررسی هشت مقاله می پردازد و نتایج حاصل از این مقالات را در راستای تحقیقات مبتنی بر رویکرد تفسیری و تخصص نویسندگان در پیوند IC و IR، مرتبط می کند.

یافته ها: مقالات منتشر شده در این موضوع خاص، پایه و اساسِ سودمندی برای گسترش پروژه های تحقیقاتی در زمینه حسابداری IC تحت رهبری IR است. با این حال، کمبود تحقیق در این موضوع وجود دارد که بسیار فراتر از تحقیقات IC در سطح سوم است ،و در جهت تقویت فعالیت های IC در داخل مرزهای سازمانی است.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: این تفسیر نشان می دهد که IR فرصت های زیادی را برای تقویت حوزه حسابداری IC فراهم می کند. بینش هایی که در این تفسیر ارائه شده است ممکن است مربوط به درک و ارزیابی مباحث آینده حسابداری IC باشد.

مفاهیم عملی: در حالی که ضروری است بدانیم که چگونه IR در عمل فراتر از مرزهای سازمانی حرکت می کند، حتی مهمتر این است که بدانیم آیا شرکت ها برای زنده ماندن و رشد در محیط های کسب و کار به شدت آشفته تلاش می کنند. بنابراین، این تفسیر استدلال می کند که چگونه تحقیقات IC و IR می تواند به پارادایم های تحقیقاتی چهارم و پنجم گسترش یابد.

اصالت / ارزش: این مقاله به  تفسیر هشت مقاله منتشر شده در شماره ویژه مجله “گسترش سرمایه فکری از طریق گزارشگری یکپارچه” در بستر حسابداری IC برای تشریح مسیر تحقیقاتی که مفاهیم IC و IR را پیوند می دهد و شکاف در این زمینه تحقیقاتی را نشان می دهد، می پردازد .

کلیدواژگان: سرمایه فکری، گزارشگری یکپارچه ، یکپارچه سازی بین المللی ، شورای گزارشگری

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to explore the extent to which the practice of integrated reporting (IR) in organisations can be a vehicle for furthering and sustaining the practice of accounting for intellectual capital (IC). It introduces the eight papers forming this Journal’s special issue on “Extending Intellectual Capital through Integrated Reporting” that demonstrate how organisations are developing practices at the nexus of IC and IR.

Design/methodology/approach: The paper takes the form of a review of the eight papers, and it connects the outcomes from these papers into some future research directions based on an interpretive approach and the authors’ expertise on IC and IR.

Findings: The papers published in this special issue provide a useful foundation for extending the research project on IR-led IC accounting. However, there is a lack of research in this special issue that goes much beyond third-stage IC research, which is directed at strengthening IC practices inside organisational boundaries.

Research limitations/implications: This commentary highlights that IR provides many opportunities to reinvigorate the field of IC accounting. Insights provided in this commentary may be relevant to understand and evaluate future iterations of IC accounting.

Practical implications: While it is essential to understand how IR works in practice moving beyond organisational boundaries it is even more critical if companies are to survive and thrive in an increasingly turbulent business operating environment. Thus, this commentary offers arguments as to how IC and IR research can extend into fourth and fifth stage research paradigms.

Originality/value: This commentary places the eight papers published in the Journal’s special issue on “Extending Intellectual Capital through Integrated Reporting” within the context of IC accounting to explain the trajectory of research that connects IC and IR and reveals gaps in this field of research.

Keywords: Intellectual capital, Integrated reporting, International integrated, Reporting council

Introduction

Integrated reporting (IR) is gaining popularity among organisations globally. Within just six years since the release of the first international guideline for IR entitled Towards Integrated Reporting – Communicating value in the 21st century in 2011, the number of integrated reporters has surpassed published intellectual capital (IC) reports. The International Integrated Reporting Council (IIRC) claims that more than 1,000 businesses worldwide have prepared a form of integrated report (IIRC, 2016). As of March 2017, the IIRC lists 477 organisations whose reports refer to the IIRC or the International Integrated Reporting Framework (hereafter International IR Framework). The IIRC and its supporters predict that IR represents the future of corporate reporting and will become the “corporate reporting norm” (IIRC, 2013, p. 2).

Coinciding with the emergence of IR there has been a demise of IC reporting in the form of IC statements. Skandia AFS published the world’s first IC statement in 1995. Since then, organisations in several countries have experimented with IC statements, supported by initiatives of governments in a range of countries, as well as supranational organisations. One of themost influential projects that supported organisations to measure, manage and report IC was the Danish Guideline Project for IC reporting. This project resulted in the publication of guidelines for preparing and analysing IC statements (Danish Agency for Trade and Industry, 2000; DanishMinistry of Science Technology and Innovation, 2003;Mouritsen et al., 2003) and, as a consequence, about 100 organisations prepared IC statements. However, after less than a decade since the termination of the Danish Guideline Project, none of those organisations is publishing IC statements (Nielsen et al., 2017). It is now difficult to find a single listed company anywhere in the world still preparing an external IC statement (Dumay, 2016).

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده حسابداری

مقاله ترجمه شده سرمایه فکری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی