اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

 کد محصول: H404

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۳۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی اقتصاد  ۲۰۱۹ :  عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت

عنوان انگلیسی:

Policy uncertainty and firm cash holdings

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این تحقیق رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی دولت و دارایی های نقدی شرکت را بررسی می کند. ما شواهدی را نشان می دهیم که عدم اطمینان سیاست رابطه مثبتی با دارایی های نقدی شرکت با توجه به انگیزه های محتاطانه ی شرکت ها و تا حدکمی تاخیر در سرمایه گذاری دارد. رابطه بین عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی برای شرکت های وابسته به هزینه های دولتی بیشتر است و فراتر از چرخه ی کسب و کار شرکت می باشد. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که تاثیر عدم اطمینان سیاست بر دارایی های نقدی شرکت ها، متمایز  از سیاست ،بازار، یا عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی است.

کلیدواژگان: عدم اطمینان خط مشی، دارایی های نقدی، انگیزه های محتاطانه، محدودیت های مالی

۱.مقدمه

عدم اطمینان سیاست های اقتصادی دولت می تواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد داشته باشد. تحقیقات قبلی نشان می دهد که عدم اطمینان مرتبط با هزینه های دولتی، مالیات، و سیاستهای نظارتی و پولی در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۷ رکود اقتصادی را شدیدتر کرده است و بهبود اقتصادی را کاهش داده است (بیکر، بلوم، و دیویس، ۲۰۱۶؛ استوک و واتسون، ۲۰۱۲). سطح عدم اطمینان سیاستها در ایالات متحده به صورت قابل توجهی در طول سال های ۲۰۱۲-۱۹۸۵ افزایش یافت، در حالی که اوج شکست دولت در افزایش سقف-بدهی فدرال در آگوست ۲۰۱۱ و بحران مالی در پایان سال ۲۰۱۲ بود که به موجب آن چندین قانون از قبل تصویب شده تاثیرات همزمان خواهند داشت، که به صورت بالقوه منجر به افزایش در مالیات و کاهش هزینه می شود. به نظر می رسد که عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی باعث ایجاد کاهش بیش از یک دهم درصدی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) شده است و باعث از دست دادن بیش از یک میلیون شغل در طول دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۱۱ شده است (منبع: مجله وال استریت، ۲۸ آوریل، ۲۰۱۳). با توجه به تاثیر عمیق عدم اطمینان در اقتصاد، محققان دانشگاهی علاقه مند به بررسی تاثیرات عدم اطمینان سیاست بر روی سیاستهای شرکتها شده اند.

  1. نتیجه گیری

ما رابطه بین عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت را مورد بررسی قرار دادیم. با استفاده از شاخص BBD به عنوان شاخصی برای عدم اطمینان سیاست، شواهد قوی یافتیم که دارایی های نقدی شرکت ها با عدم اطمینان سیاست رابطه مثبت دارد. تجزیه و تحلیل های ما نشان می دهد که اقدامات احتیاطی شرکت ها و به حداقل رساندن تاخیرات سرمایه گذاری ناشی از عدم اطمینان سیاست منجر به ذخایر نقدی بیبشتری می شود. یافته های ما از رابطه مثبت بین عدم قطعیت سیاست و دارایی های نقدی برای شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، اثرات مضر عدم اطمینان سیاست را بر نوع شرکت هایی که معمولا شغل بیشتری را ایجاد می کنند، برجسته می کند، که با شواهد قبلی هم منطبق است که عدم اطمینان سیاست، سرمایه گذاری های واقعی را به تعویق می اندازد و مانع ایجاد شغل می شود.

Abstract

This research examines the relation between government economic policy uncertainty and firm cash holdings. We find evidence that policy uncertainty is positively related to firm cash holdings due to firms’ precautionary motives and, to a lesser extent, investment delays. The relation between policy uncertainty and cash holdings is more pronounced for firms dependent on government spending and extends beyond business cyclicality. Further analysis indicates that the effects of policy uncertainty on corporate cash holdings are distinct from those of political, market, or other macroeconomic uncertainty.

Keywords: Policy uncertainty,Cash holdings,Precautionary motives,Financial constraints

۱.Introduction

Government economic policy uncertainty can have detrimental effects on the economy. Previous research suggests that uncertainty related to government spending, tax, and regulatory and monetary policies exacerbated the 2007–۲۰۰۹ Great Recession and slowed the economic recovery (Baker, Bloom, & Davis, 2016; Stock & Watson, 2012). The level of policy uncertainty in the United States increased significantly during the period 1985–۲۰۱۲, peaking around the government’s failure in raising federal debt-ceiling in August 2011 and the fiscal cliff crisis at the end of 2012 whereby several previously enacted laws would come into effect simultaneously, potentially leading to an increase in taxes and a decrease in spending.1 Economic policy uncertainty was suggested to have caused more than one-percentage-point decrease in the U.S. real gross domestic product (GDP) and the loss of over one million jobs during the period 2011–۲۰۱۲ (source: Wall Street Journal, April 28, 2013).2 Given the profound impact of policy uncertainty on the economy, academic researchers have shown increasing interest in investigating the effects of policy uncertainty on corporate policies.

  1. Conclusions

 We examine the relation between policy uncertainty and corporate cash holdings. Using the BBD index as a proxy for policy uncertainty, we find robust evidence that corporate cash holdings are positively related to policy uncertainty. Our analyses suggest that firms’ precautions and, to a lesser extent, investment delays induced by policy uncertainty lead to larger cash reserves. Our findings of a positive relation between policy uncertainty and cash holdings for firms with high growth opportunities highlight the detrimental effects of policy uncertainty on the type of firms that typically create more jobs, which is also consistent with earlier evidence that policy uncertainty delays real investments and impedes job creation.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده عدم اطمینان

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده سیاست های مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات سیاست های سازمانی

مقالات ترجمه شده نقدینگی

مقالات انگلیسی درباره محیط های کسب و کار