اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت ریسک فاکتورهای انسانی در صنایع فرآیند محور

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:  M786

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Reliability Engineering and System Safety

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مدیریت ریسک فاکتورهای انسانی در صنایع فرآیند محور: یک مطالعه موردی

عنوان انگلیسی:

Human factor risk management in the process industry: A case study

چکیده فارسی:

در این مقاله، فرآیند جدیدی که مدیریت ریسک فاکتور انسانی نامیده می شود به منظور یکپارچه سازی فاکتور انسانی در سیستم مدیریت ریسک پالایشگاه توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن داده های تاریخی در ارتباط با حوادث محیطی، آستانه تخریب ، جراحات و حوادث کاری روی داده در یک پالایشگاه در طی سال های اخیر، گروهی از متخصصین عوامل شکل دهنده عملکرد و ریسک مربوط به رویدادهای مضر را تعریف کردند. یک مدل مفهومی مبتنی بر قوانین انجمن برای ارزیابی شبکه ای از تاثیرات شامل نوع شناسی رویداد مضر، دلایل خطای انسانی، قسمتی از تاسیسات پالایشگاهی که در رویداد مضر مشارکت داشته است، عوامل شکل دهی عملکرد، شاخص ریسک و فعالیت های اصلاحی ارایه شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش قوانین انجمن مفید بودن خود برای ارزیابی کارهای انسانی و عوامل انسانی که بر شرایط پرخطر تاثیرگذار هستند را ثابت کرده است. تحلیل های عامل انسانی انجام شده در این مقاله به عنوان یک فرآیند دینامیکی برنامه ریزی شده بود و می توان به صورت سیستماتیک آن ها را تکرار نمود. روش قوانین انجمن بازه وسیعی از اهداف و متغیرهای پیش بینی کننده را در نظر می گیرد، تعاملات جدید علت – تاثیر را در فرآیندهای پالایشگاهی نشان می دهد که قبلا هیچگاه بیان نشده اند، رویدادهای مضر ممکن را برجسته می کند و از تصمیم سازی در این حوزه ها پشتیبانی می کند.

Abstract

In this work, a new procedure called Human Factor Risk Management (HFRM) was developed in order to integrate Human Factor in a Refinery Risk Management System. Taking into consideration historical data regarding Environmental Accidents, Near miss, Injuries and Operating accidents occurred in a refinery over the last years a panel of experts defined the performance shaping factors (PSFs) and risk associated with adverse events. A conceptual model, based on Association Rules (AR), has been proposed for investigating the network of influences among adverse event typology, human error causes, refinery plant area involved in the adverse event, performance shaping factors (PSFs), risk index and corrective actions.

The results obtained using the association rules method proved to be useful for assessing human practices and human factors which influence high-risk situations. The human factor analysis carried out in this paper was planned as a dynamic process and can be repeated systematically. The association rules technique, taking into consideration a wide set of objective and predictive variables, shows new cause–effect correlations in refinery processes never described previously, highlighting possible adverse events and supporting decision-making in these areas.